Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 13 mei 2019
gepubliceerd op 13 juni 2019

Ministerieel Besluit tot bepaling van de wijken met huisartsentekort in de zin van het koninklijk besluit van 23 maart 2012 tot oprichting van een Impulsfonds voor de huisartsengeneeskunde en tot vaststelling van de werkingsregels ervan

bron
gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad
numac
2019012722
pub.
13/06/2019
prom.
13/05/2019
ELI
eli/besluit/2019/05/13/2019012722/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN BRUSSEL-HOOFDSTAD


13 MEI 2019. - Ministerieel Besluit tot bepaling van de wijken met huisartsentekort in de zin van het koninklijk besluit van 23 maart 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/03/2012 pub. 30/03/2012 numac 2012022120 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot oprichting van een Impulsfonds voor de huisartsengeneeskunde en tot vaststelling van de werkingsregels ervan type koninklijk besluit prom. 23/03/2012 pub. 26/03/2015 numac 2015000145 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot oprichting van een Impulsfonds voor de huisartsengeneeskunde en tot vaststelling van de werkingsregels ervan. - Duitse vertaling sluiten tot oprichting van een Impulsfonds voor de huisartsengeneeskunde en tot vaststelling van de werkingsregels ervan


De leden van het Verenigd College bevoegd voor het Gezondheidsbeleid, Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 36duodecies, derde lid, ingevoegd door artikel 123 van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse (I) bepalingen;

Gelet op artikel 4/1, § 1, van het koninklijk besluit van 23 maart 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/03/2012 pub. 30/03/2012 numac 2012022120 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot oprichting van een Impulsfonds voor de huisartsengeneeskunde en tot vaststelling van de werkingsregels ervan type koninklijk besluit prom. 23/03/2012 pub. 26/03/2015 numac 2015000145 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot oprichting van een Impulsfonds voor de huisartsengeneeskunde en tot vaststelling van de werkingsregels ervan. - Duitse vertaling sluiten tot oprichting van een Impulsfonds voor de huisartsengeneeskunde en tot vaststelling van de werkingsregels ervan;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 25 maart 2019;

Gelet op het begrotingsakkoord van de Ministers bevoegd voor de Financiën en Begroting geven op 10 april 2019;

Gelet op de adviesaanvraag binnen dertig dagen, die op 10 april 2019 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat de wijkmonitoring een instrument is van het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse dat zich beroept op statistieke sectoren en dat, op basis van objectieve gegevens, zones kan afbakenen binnen het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad;

Overwegende dat het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad een studie uitgevoerd heeft met betrekking tot de wijken met huisartsentekorten in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad die onder meer gebaseerd is op de geografische afbakening van de wijkmonitoring;

Overwegende dat in artikel 4/1, § 1, van het koninklijk besluit van 23 maart 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/03/2012 pub. 30/03/2012 numac 2012022120 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot oprichting van een Impulsfonds voor de huisartsengeneeskunde en tot vaststelling van de werkingsregels ervan type koninklijk besluit prom. 23/03/2012 pub. 26/03/2015 numac 2015000145 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot oprichting van een Impulsfonds voor de huisartsengeneeskunde en tot vaststelling van de werkingsregels ervan. - Duitse vertaling sluiten tot oprichting van een Impulsfonds voor de huisartsengeneeskunde en tot vaststelling van de werkingsregels ervan wordt bepaald dat de leden van het Verenigde College bevoegd voor het Gezondheidsbeleid de lijst van wijken met huisartsentekorten vaststellen;

Overwegende dat men zich moet beroepen op de vaststellingen van het Brussels Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad, en bijgevolg, op de territoriale afbakeningen van de wijkmonitoring om de lijst van de wijken met tekorten vast te leggen, Besluiten :

Artikel 1.Dit besluit voert artikel 4/1, § 1, van het koninklijk besluit van 23 maart 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/03/2012 pub. 30/03/2012 numac 2012022120 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot oprichting van een Impulsfonds voor de huisartsengeneeskunde en tot vaststelling van de werkingsregels ervan type koninklijk besluit prom. 23/03/2012 pub. 26/03/2015 numac 2015000145 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot oprichting van een Impulsfonds voor de huisartsengeneeskunde en tot vaststelling van de werkingsregels ervan. - Duitse vertaling sluiten tot oprichting van een Impulsfonds voor de huisartsengeneeskunde en tot vaststelling van de werkingsregels ervan uit.

Art. 2.Voor de uitvoering van dit besluit worden de wijken met huisartsentekorten vastgelegd op grond van de wijkmonitoring zoals ingesteld door het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse bedoeld in de ordonnantie van 3 april 2014 betreffende de gewestelijke statistiek.

Art. 3.De wijken met huisartsentekorten zijn de volgende: a) in de gemeente Anderlecht: 52 - Veeweide - Aurore; 53 - Bizet - Rad - Coovi; 54 - Vogelenzang - Erasmus; 55 - Neerpede; 56 - Goede Lucht; 57 - Scherdemaal; 58 - Anderlecht - Centrum - Wayez; 59 - Scheut; 60 - Buffon; 61 - Moortebeek - Peterbos. b) in de gemeente Berchem-Sint-Agatha: 64 - Frans Hospitaal.c) in de Stad Brussel: 1 - Grote Markt; 2 - Dansaert; 3 - Begijnhof - Diksmuide; 4 - Martelaars; 5 - Onze-Lieve-Vrouw-ter-Sneeuw; 6 - Koningswijk; 29 - Squares; 75 - Houba. d) in de gemeente Vorst: 50 - Laag Vorst; 117 - Vossegat - Roosendaal. e) in de gemeente Koekelberg: 17 - Koekelberg; 70 - Basiliek. f) in de gemeente Sint-Jans-Molenbeek: 63 - Karreveld.g) in de gemeente Sint-Gillis : 48 - Hallepoort; 49 - Bosnie. h) in de gemeente Sint-Joost-ten-Node: 25 - Sint-Joost Centrum.i) in de gemeente Ukkel: 116 - Globe.j) in de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe: 90 - Roodebeek - Sterrebeelden; 91 - Gulledelle.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2020.

Het Lid van het Verenigd College, bevoegd voor het Gezondheidsbeleid, G. VANHENGEL .

^