Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 10 september 2013
gepubliceerd op 08 oktober 2013

Ministerieel besluit tot aanwijzing van de secretarissen van de evaluatiecommissie van het ministerie en van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2013031768
pub.
08/10/2013
prom.
10/09/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 SEPTEMBER 2013. - Ministerieel besluit tot aanwijzing van de secretarissen van de evaluatiecommissie van het ministerie en van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest


De Minister van Openbaar Ambt van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, artikel 40;

Gelet op de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op de instellingen van openbaar nut, artikel 11;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 mei 1999Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999031214 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van het ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, inzonderheid op artikel 24ter vijfde lid;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/09/2002 pub. 26/11/2002 numac 2002031554 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/09/2002 pub. 26/11/2002 numac 2002031559 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vijfde wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 2002 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/09/2002 pub. 26/11/2002 numac 2002031556 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot tweede wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 2002 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/09/2002 pub. 26/11/2002 numac 2002031557 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot derde wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 2002 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/09/2002 pub. 26/11/2002 numac 2002031558 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vierde wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 2002 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, artikel 24ter, vijfde lid;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 mei 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/05/2013 pub. 21/05/2013 numac 2013031360 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap sluiten houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van het Brusselse Hoofdstedelijk Parkeeragentschap, artikel 20, § 2, 5°, Besluit :

Artikel 1.Worden aangewezen als secretarissen van de evaluatiecommissie van het ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : A. als effectieve secretarissen : 1° van de Franse taalrol : Frédérique Urbain, attaché 2° van de Nederlandse taalrol : Carlo Cressato, attaché B.als plaatsvervangende secretarissen : 1° van de Franse taalrol : Dominique Binon, attaché 2° van de Nederlandse taalrol : Brigitte Bosmans, assistent Artikel 2.Worden aangewezen als secretarissen van de evaluatiecommissie van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van het Brusselse Hoofdstedelijk Parkeeragentschap : A. als effectieve secretarissen : 1° van de Franse taalrol : Frédérique Urbain, attaché 2° van de Nederlandse taalrol : Carlo Cressato, attaché B.als plaatsvervangende secretarissen : 1° van de Franse taalrol : Dominique Binon, attaché 2° van de Nederlandse taalrol : Brigitte Bosmans, assistent Brussel, 10 september 2013. De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, OpenbaarAmbt en Externe Betrekkingen, G. VANHENGEL

^