Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 09 juli 2019
gepubliceerd op 01 augustus 2019

Ministerieel besluit houdende de interne administratieve overdracht van onroerende goederen

bron
vlaamse overheid
numac
2019041595
pub.
01/08/2019
prom.
09/07/2019
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

9 JULI 2019. - Ministerieel besluit houdende de interne administratieve overdracht van onroerende goederen


VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, BUITENLANDS BELEID, ONROEREND ERFGOED EN DIERENWELZIJN, VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, artikel 87, gewijzigd bij de bijzondere wetten van 8 augustus 1988, 16 juli 1993 en 6 januari 2014;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 25/07/2014 pub. 01/08/2014 numac 2014036478 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering sluiten tot bepaling van de bevoegdheden van de Vlaamse Regering, artikel 6, 8° ;

Gelet op het decreet van 23 december 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/12/2016 pub. 07/02/2017 numac 2017010446 bron vlaamse overheid 23 DECEMBER 2016 - Decreet houdende de totstandbrenging van De Werkvennootschap nv van publiek recht sluiten houdende de totstandbrenging van De Werkvennootschap nv van publiek recht;

Gelet op de akte tot aankoop van 15 juni 2015 (repertoriumnummer 2015/800) van een onroerend goed gelegen te 9600 Ronse, Kapellestraat 72;

Gelet op de akte tot aankoop van 6 oktober 2015 (repertoriumnummer 1849/2015) van een onroerend goed gelegen te 9600 Ronse, Kapellestraat 95;

Gelet op de akte tot aankoop van 24 september 2015 (repertoriumnummer 1727/2015) van een onroerend goed gelegen te 9600 Ronse, Vlamingenweg 64;

Gelet op de akte tot aankoop van 4 juli 2016 (repertoriumnummer 2016/2493) van een onroerend goed gelegen te 9600 Ronse, Zonnestraat 324;

Gelet op de akte tot aankoop van 21 augustus 2018 (repertoriumnummer 2018/2842) van een onroerend goed gelegen te 9600 Ronse, Fiertelmeers 108, Besluiten :

Artikel 1.Het administratief beheer van het hierna vermeld goed dat eigendom is van het Vlaamse Gewest wordt overgedragen van het agentschap Wegen en Verkeer naar De Werkvennootschap: Een onroerend goed gelegen te 9600 Ronse, Kapellestraat 72 en kadastraal gekend als stad Ronse, 1e afdeling, Sectie A, nummer 128/02 R 2 met een totale oppervlakte van 5 are 42 centiare;

Een onroerend goed gelegen te 9600 Ronse, Kapellestraat 95 en kadastraal gekend als stad Ronse, 1e afdeling, Sectie A nummer 127, N 2 met een totale oppervlakte van 2 are 84 centiare;

Een onroerend goed gelegen te 9600 Ronse, Vlamingenweg 64 en kadastraal gekend als stad Ronse, 1e afdeling, Sectie A nummer 393 B met een totale oppervlakte van 17 are 17 centiare;

Een onroerend goed gelegen te 9600 Ronse, Zonnestraat 324 en kadastraal gekend als stad Ronse, 1e afdeling Sectie D nummer 652 L met een totale oppervlakte van 2 are, 662 A met een totale oppervlakte van 1 are 40 centiare, 662 X met een totale oppervlakte van 5 are 60 centiare, 662 W met een totale oppervlakte van 4 are 83 centiare, 662 P met een totale oppervlakte van 3 are 70 centiare, 662 C met een totale oppervlakte van 3 are 60 centiare, 662 Z met een totale oppervlakte van 3 are 60 centiare, 662 D met een totale oppervlakte van 3 are 20 centiare, 662 N met een totale oppervlakte van 3 are 30 centiare, 662 E met een totale oppervlakte van 5 are 10 centiare, 662 M met een totale oppervlakte van 3 are 10 centiare, 662 F met een totale oppervlakte van 2 are 90 centiare, 662 L met een totale oppervlakte van 2 are 90 centiare, 662 G met een totale oppervlakte van 2 are 90 centiare, 662 K met een totale oppervlakte van 2 are 90 centiare, 662 H met een totale oppervlakte van 3 are 40 centiare, 662 C 2 met een totale oppervlakte van 4 are 84 centiare, 662 V met een totale oppervlakte van 49 are 7 centiare, 662 A 2 met een totale oppervlakte van 15 are 94 centiare, 661/02 B met een totale oppervlakte van 38 are 59 centiare;

Een onroerend goed gelegen te 9600 Ronse, Fiertelmeers 108 en kadastraal gekend als stad Ronse, 1e afdeling, Sectie A nummer 166 G voor een oppervlakte van 3 are 10 centiare en 166 L voor een oppervlakte van 1 are, 90 centiare.

Art. 2.De goederen, vermeld in artikel 1, worden overgedragen in de staat waarin ze zich bevinden, met de actieve en passieve erfdienstbaarheden, de bijzondere lasten en verplichtingen verbonden aan de verwerving ervan, evenals de gebeurlijk aan derden toegestane rechten.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 9 juli 2019.

De Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Buitenlands Beleid, Onroerend Erfgoed, Toerisme en Dierenwelzijn, Viceminister-president van de Vlaamse Regering, B. WEYTS

^