Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 04 april 2013
gepubliceerd op 24 april 2013

Ministerieel besluit houdende benoeming van leden voor Commissies van Toezicht

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2013009167
pub.
24/04/2013
prom.
04/04/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 APRIL 2013. - Ministerieel besluit houdende benoeming van leden voor Commissies van Toezicht


De Minister van Justitie, Gelet op het koninklijk besluit van 21 mei 1965 houdende het algemeen reglement van de strafinrichtingen;

Gelet op het koninklijk besluit van 4 april 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009447 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 mei 1965 houdende algemeen reglement van de strafinrichtingen sluiten tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 mei 1965 houdende het algemeen reglement van de strafinrichtingen, inzonderheid de nieuwe artikelen 138bis dat bij elke gevangenis een Commissie van Toezicht opricht en 138quinquies betreffende de benoeming van de leden van de Commissies van Toezicht;

Gelet op het koninklijk besluit van 29 september 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/09/2005 pub. 27/10/2005 numac 2005009823 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 mei 1965 houdende algemeen reglement van de strafinrichtingen sluiten tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 mei 1965 houdende het algemeen reglement van de strafinrichtingen, Besluit :

Artikel 1.De heer Philippe Tielemans heeft ontslag genomen als Secretaris van de Commissie van Toezicht ingesteld bij de gevangenis van Nivelles.

Art. 2.De heer Louis Thienpont wordt benoemd tot lid van de Commissie van Toezicht ingesteld bij de gevangenis van Gent.

Art. 3.De heer Hervé Lottin wordt benoemd tot lid van de Commissie van Toezicht ingesteld bij de gevangenis van Bergen.

Art. 4.Mevr. Nele Vastmans wordt benoemd tot lid van de Commissie van Toezicht ingesteld bij de gevangenis van Leuven.

Art. 5.De heer Alexander Witpas wordt benoemd tot lid van de Commissie van Toezicht ingesteld bij de gevangenis van Leuven.

Art. 6.Mevr. Marion Van Hecke wordt benoemd tot lid van de Commissie van Toezicht ingesteld bij de gevangenis van Gent.

Art. 7.Mevr. Iris Hooijmaaijer wordt benoemd tot lid van de Commissie van Toezicht ingesteld bij de gevangenis van Merksplas.

Art. 8.De heer Jaak Nijs wordt benoemd tot lid van de Commissie van Toezicht ingesteld bij de gevangenis van Tongeren.

Art. 9.De heer Alfons Capiot wordt benoemd tot lid van de Commissie van Toezicht ingesteld bij de gevangenis van Tongres.

Art. 10.De heer Karel Byl wordt benoemd tot lid van de Commissie van Toezicht ingesteld bij de gevangenis van Merksplas.

Art. 11.Mevr. Lieve Vanermen wordt benoemd tot lid van de Commissie van Toezicht ingesteld bij de gevangenis van Turnhout.

Art. 12.De heer Marcel Paeshuyse wordt benoemd tot lid van de Commissie van Toezicht ingesteld bij de gevangenis van Turnhout.

Art. 13.De heer Jozef Peeters wordt benoemd tot lid van de Commissie van Toezicht ingesteld bij de gevangenis van Turnhout.

Art. 14.De heer Armand De Meyer wordt benoemd tot ondervoorzitter van de Commissie van Toezicht ingesteld bij de gevangenis van Gent.

Art. 15.De heer Paul Massion wordt benoemd tot lid van de Commissie van Toezicht ingesteld bij de gevangenis van Lantin.

Brussel, 4 april 2013.

Mme A. TURTELBOOM

^