Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 02 april 2014
gepubliceerd op 14 april 2014

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 september 2010 betreffende het model en de inhoud van de informatie over de voedselketen

bron
federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
numac
2014018133
pub.
14/04/2014
prom.
02/04/2014
ELI
eli/besluit/2014/04/02/2014018133/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN


2 APRIL 2014. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 september 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/09/2010 pub. 30/11/2010 numac 2010018363 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit betreffende het model en de inhoud van de informatie over de voedselketen sluiten betreffende het model en de inhoud van de informatie over de voedselketen


De Minister van Landbouw, Gelet op de Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke hygiëne-voorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong, bijlage II, sectie III;

Gelet op de wet van 15 april 1965Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/04/1965 pub. 12/12/2011 numac 2011000765 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toepassing van de sociale- zekerheidswetgeving voor werknemers op sommige categorieën van personen. - Duitse vertaling sluiten betreffende de keuring van en de handel in vis, gevogelte, konijnen en wild, en tot wijziging van de wet van 5 september 1952 betreffende de vleeskeuring en de vlees-handel, artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten van 13 juli 1981, 27 mei 1997 en 17 november 1998 en bij het koninklijk besluit van 22 februari 2001;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 december 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005023110 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de hygiëne van levensmiddelen van dierlijke oorsprong sluiten betreffende de hygiëne van levensmiddelen van dierlijke oorsprong, artikel 17;

Gelet op het ministerieel besluit van 20 september 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/09/2010 pub. 30/11/2010 numac 2010018363 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit betreffende het model en de inhoud van de informatie over de voedselketen sluiten betreffende het model en de inhoud van de informatie over de voedselketen;

Gelet op advies 55.377/3 van de Raad van State, gegeven op 17 maart 2014, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, Besluit : Enig artikel. In het ministerieel besluit van 20 september 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/09/2010 pub. 30/11/2010 numac 2010018363 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit betreffende het model en de inhoud van de informatie over de voedselketen sluiten betreffende het model en de inhoud van de informatie over de voedselketen wordt de bijlage 6A vervangen door de bijlage gevoegd bij dit besluit.

Brussel, 2 april 2014.

De Minister van Middenstand, K.M.O.'s, Zelfstandigen en Landbouw, Mevr. S. LARUELLE

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^