Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 29 juli 2021

Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 12 juli 2021 wordt de heer Brecht STALMANS, attaché klasse A1, met ingang van 1 november 2020 bevorderd tot de hogere klasse A2. Een beroep tot nietigverklaring tegen de voormelde akte met

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2021203032
pub.
29/07/2021
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 12 juli 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/07/2021 pub. 01/09/2021 numac 2021031544 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2019, gesloten in het Paritair comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, betreffende de loonvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 12/07/2021 pub. 24/09/2021 numac 2021042015 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 februari 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven, betreffende het woon-werkverkeer en de financiële bijdrage van de werkgever in de vervoerskosten van de werknemers in de sociale werkplaatsen type koninklijk besluit prom. 12/07/2021 pub. 19/08/2021 numac 2021202763 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 januari 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, betreffende de toekenning van consumptiecheques type koninklijk besluit prom. 12/07/2021 pub. 19/08/2021 numac 2021202770 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 januari 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 november 2018 betreffende de koppeling van de lonen aan de afgevlakte gezondheidsindex (1) type koninklijk besluit prom. 12/07/2021 pub. 19/08/2021 numac 2021202658 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 januari 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie, betreffende de toekenning van een aanmoedigingspremie type koninklijk besluit prom. 12/07/2021 pub. 19/08/2021 numac 2021041854 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de betaling van een COVID-premie (1) sluiten wordt de heer Brecht STALMANS, attaché klasse A1, met ingang van 1 november 2020 bevorderd tot de hogere klasse A2.

Een beroep tot nietigverklaring tegen de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij een ter post aangetekend schrijven gericht te worden aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 BRUSSEL.

^