Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 02 februari 2021

Personeel. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 5 januari 2021, wordt de heer Claude SORGELOOS, rijksambtenaar bij de Koninklijke Bibliotheek van België in de klasse SW3 met de titel van eerstaanwezend werkleider, eervol ontslag uit zijn De heer Claude SORGELOOS mag zijn pensioenaanspraken doen gelden en is gemachtigd om de titel van e(...)

bron
programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid
numac
2021040113
pub.
02/02/2021
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID


Personeel. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 5 januari 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/01/2021 pub. 21/01/2021 numac 2021200058 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de rol van de preventieadviseur-arbeidsarts bij de bestrijding van het coronavirus COVID-19 type koninklijk besluit prom. 05/01/2021 pub. 02/02/2021 numac 2021040029 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de vereisten met betrekking tot de opleiding en de erkenning van de EG-beroepskwalificaties voor het uitoefenen van het beroep van privédetective en de erkenning van de opleidingen type koninklijk besluit prom. 05/01/2021 pub. 02/02/2021 numac 2021040028 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot omzetting van Richtlijn 2005/36 van het Europees parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van de beroepskwalificaties voor het uitoefenen van de activiteiten zoals voorzien in de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid sluiten, wordt de heer Claude SORGELOOS, rijksambtenaar bij de Koninklijke Bibliotheek van België in de klasse SW3 met de titel van eerstaanwezend werkleider, eervol ontslag uit zijn ambt verleend met ingang van 1 november 2020.

De heer Claude SORGELOOS mag zijn pensioenaanspraken doen gelden en is gemachtigd om de titel van eerstaanwezend werkleider eershalve te voeren.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat, 33 te 1040 BRUSSEL te worden toegezonden

^