Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 25 februari 2020

Directoraat-generaal wetgeving, fundamentele rechten en vrijheden. - Katholieke Eredienst. - Gent . - Omvorming van twee plaatsen van kerkbedienaar in twee plaatsen van onderpastoor en overdracht van een plaats van onderpastoor Bij koni(...) Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 20 december 2019.

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2020040399
pub.
25/02/2020
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Directoraat-generaal wetgeving, fundamentele rechten en vrijheden. - Katholieke Eredienst. - Gent (Drongen). - Omvorming van twee plaatsen van kerkbedienaar in twee plaatsen van onderpastoor en overdracht van een plaats van onderpastoor Bij koninklijk besluit van 9 februari 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/02/2020 pub. 24/02/2020 numac 2020020255 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 29, § 4, van het Wetboek van Strafvordering type koninklijk besluit prom. 09/02/2020 pub. 26/02/2020 numac 2020020149 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2020, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers waarvan de ondernemingen bedoeld worden in artikel 2, 3°, a), van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers sluiten, in artikel 1, wordt de plaats van kerkbedienaar ten laste van de Schatkist bij de parochie van Sint-Martinus, te Drongen-Baarle, in een plaats van onderpastoor bij de parochie van Sint-Gerulphus, te Drongen (Gent), omgevormd, in artikel 2, wordt de plaats van onderpastoor ten laste van de Schatkist bij de parochie van Sint-Martinus, te Drongen-Baarle, naar een plaats van onderpastoor bij de parochie van Sint-Gerulphus, te Drongen (Gent), overgedragen, en, in artikel 3, wordt de plaats van kerkbedienaar ten laste van de Schatkist bij de parochie van Onze-Lieve-Vrouw, te Drongen-Luchteren, in een plaats van onderpastoor bij de parochie van Sint-Denijs, te Gent-Westrem, omgevormd.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 20 december 2019.

^