Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 21 november 2019

Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 8 oktober 2019: Leopoldsorde Is benoemd tot Commandeur in de Leopoldsorde: De heer DOCHY, Jean-Marie, Directeur-Generaal van het Bestuur van de Controle , vanaf 8 apri(...) Kroonorde Is bevorderd tot Commandeur in de Kroonorde: De heer VAN ORMELINGEN, Walter, Direct(...)

bron
federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
numac
2019015212
pub.
21/11/2019
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN


Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 8 oktober 2019: Leopoldsorde Is benoemd tot Commandeur in de Leopoldsorde: De heer DOCHY, Jean-Marie, Directeur-Generaal van het Bestuur van de Controle (managementfunctie N-1), vanaf 8 april 2014.

Kroonorde Is bevorderd tot Commandeur in de Kroonorde: De heer VAN ORMELINGEN, Walter, Directeur bij het Bestuur Controlebeleid (managementfunctie N-2), vanaf 8 april 2015.

Zijn benoemd tot Commandeur in de Kroonorde : Mevr. BERTHOT, Véronique, Directeur-Generaal van het Bestuur der Algemene Diensten (managementfunctie N-1), vanaf 15 november 2014;

De heer DE POORTER, Geert, toenmalige Directeur-Generaal van het Bestuur Laboratoria (managementfunctie N-1), vanaf 8 april 2014;

De heer MULLIER, Paul, Directeur bij het Bestuur van de Controle (managementfunctie N-2), vanaf 15 november 2014.

Orde van Leopold II Is bevorderd tot Groot Officier in de Orde van Leopold II: De heer DIRICKS, Herman, Gedelegeerd Bestuurder van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (managementfunctie N-2), vanaf 8 april 2014.

Zijn benoemd tot Commandeur in de Orde van Leopold II: Mevr. LEFEVRE, Vicky, toenmalige Directeur-Generaal van het Bestuur Controlebeleid (managementfunctie N-1), vanaf 15 november 2017;

De heer MATTHIJS, Bert, Directeur-Generaal van het Bestuur Laboratoria (managementfunctie N-1), vanaf 15 november 2015.

Bij koninklijk besluit van 8 oktober 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/10/2019 pub. 07/11/2019 numac 2019015094 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een federale dotatie voor het jaar 2019 om de deelname aan het "stroomplan" te stimuleren type koninklijk besluit prom. 08/10/2019 pub. 21/10/2019 numac 2019042218 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot aanduiding van de dienst die belast wordt met de controle op de conformiteit van de overeenkomsten voor een rechtsbijstandsverzekering waarvoor een belastingvermindering is aangevraagd, met de bepalingen van hoofdstuk 2 van de wet van 22 april 2019 tot het toegankelijker maken van rechtsbijstandsverzekering type koninklijk besluit prom. 08/10/2019 pub. 25/11/2019 numac 2019042406 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor 2019 aan de activiteiten van het Verdrag betreffende toegang tot informatie, inspraak van het publiek bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden sluiten: Leopoldsorde Zijn ingetrokken volgende vermeldingen in het koninklijk besluit van 2 december 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/12/2018 pub. 17/12/2018 numac 2018015285 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende toekenning van mandaten van inspecteur van luchtvaartinspectie type koninklijk besluit prom. 02/12/2018 pub. 21/12/2018 numac 2018206190 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2014 houdende benoeming van de leden van het Overlegcomité met de gebruikers van het eHealth-platform type koninklijk besluit prom. 02/12/2018 pub. 18/01/2019 numac 2018015479 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene structuur van het Ministerie van Landsverdediging en tot vaststelling van de bevoegdheden van bepaalde autoriteiten sluiten tot toekenning van eervolle onderscheidingen in de Leopoldsorde aan ambtenaren en bedienden van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen, waarbij het tot Ridder in de Leopoldsorde benoemt: De heer VANDEWEYER, Danny, Attaché A2, vanaf 8 april 2013;

De heer VAN LAETHEM, Michel, Attaché A2, vanaf 8 april 2015.

Kroonorde Is ingetrokken volgende vermelding in het koninklijk besluit van 2 december 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/12/2018 pub. 17/12/2018 numac 2018015285 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende toekenning van mandaten van inspecteur van luchtvaartinspectie type koninklijk besluit prom. 02/12/2018 pub. 21/12/2018 numac 2018206190 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2014 houdende benoeming van de leden van het Overlegcomité met de gebruikers van het eHealth-platform type koninklijk besluit prom. 02/12/2018 pub. 18/01/2019 numac 2018015479 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene structuur van het Ministerie van Landsverdediging en tot vaststelling van de bevoegdheden van bepaalde autoriteiten sluiten tot toekenning van eervolle onderscheidingen in de Kroonorde aan ambtenaren en bedienden van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen, waarbij het tot Ridder in de Kroonorde benoemt: Mevr. DE NEVE, Ann, Technisch deskundige, vanaf 8 april 2013.

Is benoemd tot Officier in de Kroonorde: De heer VAN LAETHEM, Michel, Attaché A2, vanaf 8 april 2015.

Burgerlijk Ereteken Bij koninklijk besluit van 8 oktober 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/10/2019 pub. 07/11/2019 numac 2019015094 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een federale dotatie voor het jaar 2019 om de deelname aan het "stroomplan" te stimuleren type koninklijk besluit prom. 08/10/2019 pub. 21/10/2019 numac 2019042218 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot aanduiding van de dienst die belast wordt met de controle op de conformiteit van de overeenkomsten voor een rechtsbijstandsverzekering waarvoor een belastingvermindering is aangevraagd, met de bepalingen van hoofdstuk 2 van de wet van 22 april 2019 tot het toegankelijker maken van rechtsbijstandsverzekering type koninklijk besluit prom. 08/10/2019 pub. 25/11/2019 numac 2019042406 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor 2019 aan de activiteiten van het Verdrag betreffende toegang tot informatie, inspraak van het publiek bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden sluiten is het burgerlijk ereteken toegekend aan de hierna vermelde ambtenarenen en agenten: A) Voor diensten bewezen gedurende een loopbaan van 35 jaren Burgerlijk Kruis 1ste klasse - 35 dienstjaren in 2015: Mevr. ELOY, Michèle, Administratief assistent;

Mevr. GALLIN, Gerda, Administratief assistent;

De heer LECOCQ, Jean-Pierre, Technisch deskundige;

Mevr. MOLENBRUCH, Ria, Administratief assistent;

Mevr. PEDE, Monique, Administratief deskundige;

Mevr. RIJSSELAERE, Magda, Technisch deskundige;

De heer VANHERK, Francis, Administratief assistent. - 35 dienstjaren in 2016: Mevr. CLAIX, Joëlle, Technisch deskundige;

De heer COURTHEIN, Dirk, Attaché A3;

De heer DE PAEPE, Erwin, ICT deskundige;

Mevr. DONDEZ, Claudine, Administratief assistent;

De heer MARTENS, Ronny, Attaché A3;

Mevr. SCHOUKENS, Marina, Administratief assistent;

De heer VAN DE WEGHE, Luc, Attaché A2;

Mevr. VAN NIEUWENHOVE, Marie-Rose, Administratief assistent. - 35 dienstjaren in 2017: Mevr. COLIGNON, Maryse, Administratief assistent;

De heer MAHOUX, Christian, Administratief assistent. - 35 dienstjaren in 2018: De heer BIESMANS, Michel, Technisch deskundige;

De heer DEVROME, Andy, Financieel deskundige;

De heer HENRARD, Bernard, Technisch deskundige;

De heer OGER, Daniel, Technisch deskundige;

Mevr. POLDERMAN, Brigitte, Technisch deskundige;

Mevr. TENNSTEDT, Marie-Claire, Attaché A3;

Mevr. VAN REYBROUCK, Ann, Technisch deskundige. - 35 dienstjaren in 2019: Mevr. BERTHOT, Véronique, Adviseur-Generaal A4;

Mevr. CARLIER, Françoise, Technisch deskundige;

Mevr. DOYEN, Viviane, Attaché A2.

Burgerlijk Kruis 2de klasse - 35 dienstjaren in 2015: Mevr. BLONDIAU, Jacqueline, Administratief medewerker. - 35 dienstjaren in 2018: De heer DE MEULEMEESTER, Wim, Technisch medewerker.

B) Voor diensten bewezen gedurende een loopbaan van 25 jaren Burgerlijke Medaille 1ste klasse - 25 dienstjaren in 2015: De heer DECHAMPS, Pierre, Adviseur A3;

De heer DE NIL, André, Attaché A2;

De heer DE POORTER, Geert, Adviseur-Generaal A4;

Mevr. DESARD, Martine, Administratief assistent;

Mevr. ERVEN, Vinciane, Technisch deskundige;

Mevr. GOLINVEAU, Marie-Paule, Administratief assistent;

De heer HAUDESTAINE, Claude, Technisch deskundige;

De heer HOORNE, Bernard, Technisch deskundige;

De heer PELLERIAUX, Jan, Technisch deskundige;

Mevr. ROBER, Maryse, Administratief medewerker;

De heer SABLON, Pascal, Technisch deskundige;

De heer VERSCHUEREN, Marc, Technisch assistent. - 25 dienstjaren in 2016: Mevr. CAESTECKER, Els, Administratief deskundige;

Mevr. COSSE, Pascale, Attaché A2;

Mevr. DAL, Veronique, Technisch deskundige;

De heer DE CONINCK, Vincent, Attaché A2;

Mevr. DE KEYSER, Dominique, Attaché A3;

Mevr. DE TIEGE, Béatrice, Attaché A2;

Mevr. DIB, Catherine, Attaché A2;

De heer GHEYSENS, Hubert, Adviseur-Generaal A3;

De heer MERTENS, Wim, Attaché A3: De heer SAUVAGE, Yves, Administratief deskundige;

De heer VANDENBERGHE, Geert, Technisch deskundige;

Mevr. VANDEWALLE, Ingrid, Administratief assistent;

De heer VANDEWIELE, Lieven, Attaché A2;

Mevr. VANNIEUWENHUYSE, Nadine, Administratief medewerker;

De heer VAN SCHOOR, Dirk, Administratief assistent;

De heer VASTERSAEGHER, Charles, Attaché A2;

De heer VERCAMMEN, Jan, Attaché A2;

De heer VOITURON, Xavier, Attaché A2;

Mevr. WILLEMS, Lena, Technisch deskundige. - 25 dienstjaren in 2017: Mevr. BRAL, Martine, Technisch deskundige;

De heer DACKWEILER, Pierre, Administratief assistent;

De heer DE COSTER, Guy, ICT deskundige;

Mevr. DE GEYTER, Francine, Technisch assistent;

Mevr. DE POOTER, Ina, Administratief assistent;

Mevr. DE SMET, Myriam, Attaché A1;

Mevr. FRANSIS, Elly, Administratief assistent;

Mevr. HANSOUL, Sandra, Administratief assistent;

De heer LAMBEETS, Yves, Administratief deskundige;

De heer PAUL, Bernard, Attaché A3;

Mevr. RESCA, Silvia, Administratief medewerker;

Mevr. ROYEMANS, Marleen, Technisch assistent;

De heer VAN DER BORGHT, Stephane, Technisch medewerker;

Mevr. VANDERLINDEN, Ann, Technisch deskundige. - 25 dienstjaren in 2018: De heer DE BLESER, Wim, Technisch deskundige;

Mevr. DEKEYSER, Christine, Attaché A2;

Mevr. DEWIT, Christine, Administratief deskundige;

Mevr. DUPUCHE, Nathalie, Technisch deskundige;

Mevr. JOSEPH, Rita, Technisch deskundige;

De heer LAURENT, Philippe, Attaché A2;

De heer NICOLAS, Francis, Technisch deskundige;

Mevr. VAN BEVERSLUYS, Anja, Technisch deskundige;

De heer VAN ORMELINGEN, Walter, Adviseur-Generaal A4;

Mevr. VLYMINCKX, Ann, Administratief deskundige. - 25 dienstjaren in 2019: Mevr. DE STAEBEL, Patricia, Technisch deskundige;

Mevr. VOETS, Anne-Marie, Technisch deskundige.

^