Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 03 oktober 2019

Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 17 augustus 2019, wordt mevrouw Déborah BOUCAU, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Midden Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2019014745
pub.
03/10/2019
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 17 augustus 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/08/2019 pub. 09/09/2019 numac 2019012824 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 januari 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de steenbakkerij, betreffende de wijziging, de implementatie en de indelingsprocedure van de functieclassificatie type koninklijk besluit prom. 17/08/2019 pub. 10/09/2019 numac 2019203120 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 januari 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, tot vaststelling van het bedrag en van de toekennings- en betalingsmodaliteiten van een bijkomend sociaal voordeel dat in deze overeenkomst ook "de terugbetaling van de vakbondspremie" wordt genoemd ten laste van het "Sociaal Fonds voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp" in de diensten die worden gesubsidieerd door het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type koninklijk besluit prom. 17/08/2019 pub. 10/09/2019 numac 2019012103 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 januari 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 september 2018 betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van doelgroepwerknemers lokale diensteneconomie type koninklijk besluit prom. 17/08/2019 pub. 30/08/2019 numac 2019203047 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 mei 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie, betreffende de invoering van een stelsel van werkloosheid met toeslag van het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie" voor sommige oudere werknemers met een lange loopbaan type koninklijk besluit prom. 17/08/2019 pub. 05/09/2019 numac 2019203126 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 mei 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie, betreffende het werkloosheidsstelsel met toeslag van het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie" voor sommige oudere mindervalide werknemers of werknemers met ernstige lichamelijke problemen type koninklijk besluit prom. 17/08/2019 pub. 06/09/2019 numac 2019012657 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 februari 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot wijziging en coördinatie van het Pensioenreglement en het Solidariteitsreglement van het "Sociaal Sectoraal Pensioenstelsel" voor de arbeiders van de bouwnijverheid type koninklijk besluit prom. 17/08/2019 pub. 06/09/2019 numac 2019203437 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 mei 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, tot verlaging van de leeftijdsgrens naar 55 jaar en 57 jaar, voor de periode 2019-2020, voor wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor arbeiders met een lange loopbaan of zwaar beroep sluiten, wordt mevrouw Déborah BOUCAU, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, in een betrekking van het Franse taalkader, met ingang van 1 juni 2019.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat, 33 te 1040 BRUSSEL te worden toegezonden.

^