Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 05 januari 2018

Taaltesten georganiseerd overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 13 maart 2007 tot regeling van de examens waarbij het gerechtspersoneel wordt gesteld te bewijzen dat zij in staat is de bepalingen na te komen van de wet op het g In uitvoering van het koninklijk besluit van 13 maart 2007 worden in de loop van het jaar 2018 drie(...)

bron
selor - selectiebureau van de federale overheid
numac
2018200008
pub.
05/01/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

SELOR - SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID


Taaltesten georganiseerd overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 13 maart 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/03/2007 pub. 05/02/2016 numac 2016200633 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Koninklijk besluit tot regeling van de examens waarbij het gerechtspersoneel in de gelegenheid wordt gesteld te bewijzen dat zij in staat zijn de bepalingen na te komen van de wet op het gebruik der talen in gerechtszaken type koninklijk besluit prom. 13/03/2007 pub. 19/03/2007 numac 2007009218 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot regeling van de examens waarbij de kandidaten voor het ambt van hoofdgriffier, griffier, adjunct-griffier en van deskundige, administratief deskundige en assistent bij een griffie in de gelegenheid worden gesteld te bewijzen dat zij in staat zijn de bepalingen na te komen van de wet op het gebruik der talen in gerechtszaken type koninklijk besluit prom. 13/03/2007 pub. 02/10/2008 numac 2008203549 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Koninklijk besluit tot regeling van de examens waarbij de kandidaten voor het ambt van hoofdgriffier, griffier, adjunct-griffier en van deskundige, administratief deskundige en assistent bij een griffie in de gelegenheid worden gesteld te bewijzen dat zij in staat zijn de bepalingen na te komen van de wet op het gebruik der talen in gerechtszaken sluiten tot regeling van de examens waarbij het gerechtspersoneel wordt gesteld te bewijzen dat zij in staat is de bepalingen na te komen van de wet op het gebruik der talen in gerechtszaken In uitvoering van het koninklijk besluit van 13 maart 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/03/2007 pub. 05/02/2016 numac 2016200633 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Koninklijk besluit tot regeling van de examens waarbij het gerechtspersoneel in de gelegenheid wordt gesteld te bewijzen dat zij in staat zijn de bepalingen na te komen van de wet op het gebruik der talen in gerechtszaken type koninklijk besluit prom. 13/03/2007 pub. 19/03/2007 numac 2007009218 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot regeling van de examens waarbij de kandidaten voor het ambt van hoofdgriffier, griffier, adjunct-griffier en van deskundige, administratief deskundige en assistent bij een griffie in de gelegenheid worden gesteld te bewijzen dat zij in staat zijn de bepalingen na te komen van de wet op het gebruik der talen in gerechtszaken type koninklijk besluit prom. 13/03/2007 pub. 02/10/2008 numac 2008203549 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Koninklijk besluit tot regeling van de examens waarbij de kandidaten voor het ambt van hoofdgriffier, griffier, adjunct-griffier en van deskundige, administratief deskundige en assistent bij een griffie in de gelegenheid worden gesteld te bewijzen dat zij in staat zijn de bepalingen na te komen van de wet op het gebruik der talen in gerechtszaken sluiten worden in de loop van het jaar 2018 drie zittingen georganiseerd omdat het gerechtspersoneel wordt gesteld te bewijzen dat zij in staat is de bepalingen na te komen van de wet op het gebruik der talen in gerechtszaken. Hierbij wordt volgende kalender gerespecteerd:

Taalzitting 1

Taalzitting 2

Taalzitting 3

Uiterste inschrijvingsdatum

08/02/2018

07/06/2018

04/10/2018

Aanvang van zitting

15/02/2018

14/06/2018

11/10/2018


Voor verdere inlichtingen over de organisatie van de taaltesten kan u zich wenden tot de afdeling Taalcertificering:

Voor de Nederlandstaligen Tel.: 02-788 67 69 E-mail : taal@selor.be

Voor de Franstaligen Tel.: 02-788 67 69 E-mail : linguistique@selor.be

SELOR Taalcertificering Simon Bolivarlaan 30 1000 BRUSSEL


Brussel, 18 december 2017.

^