Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 14 maart 2018

Raad van State. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 23 februari 2018, wordt de heer Paul DEPUYDT, eerste auditeur-afdelingshoofd bij de Raad van State, in ruste gesteld op 1 juni 2018.

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2018011197
pub.
14/03/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Raad van State. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 23 februari 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/02/2018 pub. 12/03/2018 numac 2018200681 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij, voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid ressorteren, de maximumduur van sommige regelingen van gedeeltelijke arbeid wordt vastgesteld (1) type koninklijk besluit prom. 23/02/2018 pub. 23/03/2018 numac 2018011346 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 juni 2013 betreffende de verpakking, etikettering en aflevering van magistrale en officinale bereidingen tegen hoest en verkoudheid en tot wijziging van het besluit van de Regent van 6 februari 1946 houdende reglement op het bewaren en verkopen van gifstoffen type koninklijk besluit prom. 23/02/2018 pub. 06/03/2018 numac 2017040990 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de havens van Zeebrugge-Brugge, Oostende en Nieuwpoort type koninklijk besluit prom. 23/02/2018 pub. 06/03/2018 numac 2017206720 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de toekenning van een sociaal voordeel type koninklijk besluit prom. 23/02/2018 pub. 07/03/2018 numac 2017206536 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende het akkoord van sociale vrede 2017-2018 type koninklijk besluit prom. 23/02/2018 pub. 08/03/2018 numac 2017206712 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie aan het garagepersoneel type koninklijk besluit prom. 23/02/2018 pub. 08/03/2018 numac 2018200630 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 maart 2007 tot instelling van een plus minus conto sluiten, wordt de heer Paul DEPUYDT, eerste auditeur-afdelingshoofd bij de Raad van State, in ruste gesteld op 1 juni 2018.

^