Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 09 december 2015

Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2015 is de heer Jenné, L., plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Sint-Truiden, benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde. Hij zal het burgerlijk ere

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2015205737
pub.
09/12/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 01/09/2015 numac 2015018297 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 oktober 2011 houdende benoeming van de gewone leden van de Farmacopeecommissie type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 25/08/2015 numac 2015009433 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot benoeming van de effectieve leden en de plaatsvervangende leden van de Commissie voor onderhoudsbijdragen type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 02/09/2015 numac 2015203587 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 08/09/2015 numac 2015012161 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaatgroeven en -ovens op het gehele grondgebied van het Rijk, betreffende het statuut van de syndicale delegatie type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 13/08/2015 numac 2015022280 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van een Regeringscommissaris bij de Rijksdienst voor Pensioenen type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 03/09/2015 numac 2015202423 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 december 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de statuten van het "Sociaal Waarborgfonds voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf" type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 09/09/2015 numac 2015202436 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de wijziging en coördinatie van het sociaal fonds sluiten is de heer Jenné, L., plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Sint-Truiden, benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde.

Hij zal het burgerlijk ereteken dragen.

^