Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 04 november 2015

Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 26 oktober 2015 wordt de heer Daniel MARTINY, attaché klasse A1, met ingang van 1 mei 2016, eervol ontslag verleend uit zijn functies.

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2015205042
pub.
04/11/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 26 oktober 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 20/11/2015 numac 2015204601 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding betreffende de vervanging van de feestdagen in 2016 (1) type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 09/12/2015 numac 2015203934 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 april 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 56 jaar na 40 jaar beroepsverleden type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 16/11/2015 numac 2015012179 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 december 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de functieclassificatie type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 14/12/2015 numac 2015203943 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 mei 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid voor de initiatieven lokale diensteneconomie, erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse overheid en tot vaststelling van zijn statuten sluiten wordt de heer Daniel MARTINY, attaché klasse A1, met ingang van 1 mei 2016, eervol ontslag verleend uit zijn functies.

^