Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 04 november 2015

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 27 oktober 2015, dat uitwerking heeft sedert 16 oktober 2015, is de heer Van Ransbeeck, R., raadsheer in het hof van beroep te Brussel, benoemd tot directeur van het Instituut voor gerechtelijke oplei Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeli(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2015009555
pub.
04/11/2015
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 27 oktober 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/10/2015 pub. 30/10/2015 numac 2015000603 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van de federale politie type koninklijk besluit prom. 27/10/2015 pub. 05/04/2016 numac 2016000207 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van de federale politie. - Duitse vertaling sluiten, dat uitwerking heeft sedert 16 oktober 2015, is de heer Van Ransbeeck, R., raadsheer in het hof van beroep te Brussel, benoemd tot directeur van het Instituut voor gerechtelijke opleiding voor een termijn van zes jaar.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

^