Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 02 maart 2015

Nationale Loterij. - Loterij met biljetten, « Money Tree » genaamd Overeenkomstig artikel 10 van het koninklijk besluit van 8 oktober 2014 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Money Tree", ee - van de verkoop van de biljetten die behoren tot uitgifte nr. 1 (spelnummer 570) op 28 februari 20(...)

bron
federale overheidsdienst budget en beheerscontrole
numac
2015003067
pub.
02/03/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUDGET EN BEHEERSCONTROLE


Nationale Loterij. - Loterij met biljetten, « Money Tree » genaamd Overeenkomstig artikel 10 van het koninklijk besluit van 8 oktober 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/10/2014 pub. 16/10/2014 numac 2014003387 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Money Tree", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 08/10/2014 pub. 07/11/2014 numac 2014003389 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Winter Millions", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 08/10/2014 pub. 07/11/2014 numac 2014003388 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Christmas Fun", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij sluiten tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Money Tree", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij(Belgisch Staatsblad van 16 oktober 2014), wordt er meegedeeld dat de laatste dag : - van de verkoop van de biljetten die behoren tot uitgifte nr. 1 (spelnummer 570) op 28 februari 2015 valt ; - van de uitbetaling van de loten voor de winnende biljetten van voornoemde uitgifte is vastgesteld op : o 28 april 2015 in de door de Nationale Loterij erkende verkooppunten; o 28 februari 2016 ten zetel van de Nationale Loterij.

^