Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 08 mei 2014

Rechterlijke Orde. - Gerechtsdeurwaarders Bij koninklijke besluiten van 10 april 2014, zijn benoemd tot gerechtsdeurwaarder : - de heer Courboin D., kandidaat-gerechtsdeurwaarder; - de heer Dupont G, kandidaat-gerechtsdeurwaarder; - M - de heer Lemouche E., licentiaat in de rechten; - mevr. Missal C., licentiaat in de rechten;

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2014202908
pub.
08/05/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde. - Gerechtsdeurwaarders Bij koninklijke besluiten van 10 april 2014, zijn benoemd tot gerechtsdeurwaarder : - de heer Courboin D., kandidaat-gerechtsdeurwaarder; - de heer Dupont G, kandidaat-gerechtsdeurwaarder; - Mevr. Gaumier Ch., licentiaat in de rechten; - de heer Lemouche E., licentiaat in de rechten; - mevr. Missal C., licentiaat in de rechten; - de heer Van Der Steichel A., licentiaat in de rechten.

Zij zullen in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen hun ambt uitoefenen en er moeten verblijven.

Bij koninklijk besluit van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 15/05/2014 numac 2014000287 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit met betrekking tot de leden van de diensten voor beleidsondersteuning bij de federale politie type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 01/10/2014 numac 2014000409 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 01/10/2014 numac 2014000407 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de hulpverleningszones type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 09/05/2014 numac 2014002030 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de managementfuncties in de openbare instellingen van sociale zekerheid type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 22/09/2014 numac 2014029477 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Koninklijk besluit tot benoeming van de titelvoerende leden aan de "Académie royale de Médecine de Belgique" type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014011302 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 11 januari 2006 tot toepassing van Titel IV van de wet van 21 maart 1991 houdende hervorming van sommige economische overheidsbedrijven type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 08/05/2014 numac 2014011297 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van drie effectieve leden en van drie plaatsvervangende leden van de raad van bestuur van het Bureau voor Normalisatie sluiten, is Mevr. De Troij B., licentiaat in de rechten, benoemd tot gerechtsdeurwaarder.

Zij zal in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen haar ambt uitoefenen en er moeten verblijven.

Bij koninklijke besluiten van 25 april 2014, zijn benoemd tot gerechtsdeurwaarder : - de heer Dreessen M., kandidaat-gerechtsdeurwaarder; - de heer Vermeulen B., licentiaat in de rechten.

Zij zullen in het gerechtelijk arrondissement Limburg hun ambt uitoefenen en er moeten verblijven.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

^