Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 29 mei 2013

Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 21 mei 2013 : - is de heer Dellieu P., toegevoegd rechter voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik, benoemd tot vrederechter van het kanton Couvin-Philippeville. - is de heer Ti Hij is gelijktijdig benoemd tot substituut-procureur des Konings bij de parketten te Brussel en te (...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2013203206
pub.
29/05/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 21 mei 2013 : - is de heer Dellieu P., toegevoegd rechter voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik, benoemd tot vrederechter van het kanton Couvin-Philippeville. - is de heer Timmermans J., toegevoegd substituut-procureur des Konings in het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel, benoemd tot substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Leuven.

Hij is gelijktijdig benoemd tot substituut-procureur des Konings bij de parketten te Brussel en te Halle-Vilvoorde.

Zijn benoemd tot substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen : - de heer Peereboom P., secretaris bij het parket van de rechtbank van eerste aanleg te Leuven; - de heer Van hoogenbemt K., gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk arrondissement Leuven.

Ze zijn gelijktijdig benoemd tot substituut-procureur des Konings bij de rechtbanken van eerste aanleg te Antwerpen en te Turnhout. - is Mevr. Pipeleers K., gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk arrondissement Tongeren, benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Tongeren.

Zij is gelijktijdig benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt. - is Mevr. Van Loon M., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, benoemd tot vrederechter van het tweede kanton Antwerpen.

Bij koninklijk besluit van 21 mei 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/05/2013 pub. 30/05/2013 numac 2013003170 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juni 1993 inzake de samenstelling, de organisatie, de werking en de onafhankelijkheid van de Cel voor financiële informatieverwerking type koninklijk besluit prom. 21/05/2013 pub. 21/06/2013 numac 2013018270 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2012 tot toekenning van een toelage voor het jaar 2013 aan het « Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie » type koninklijk besluit prom. 21/05/2013 pub. 27/05/2013 numac 2013011252 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van het statuut van de leden van het directiecomité en de assessoren van de Belgische Mededingingsautoriteit type koninklijk besluit prom. 21/05/2013 pub. 03/06/2013 numac 2013203234 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit houdende samenstelling van de Wetenschappelijke Raad van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium type koninklijk besluit prom. 21/05/2013 pub. 03/06/2013 numac 2013203232 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit houdende samenstelling van de Wetenschappelijke Raad van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika type koninklijk besluit prom. 21/05/2013 pub. 03/06/2013 numac 2013203233 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit houdende samenstelling van de Wetenschappelijke Raad van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen type koninklijk besluit prom. 21/05/2013 pub. 03/06/2013 numac 2013203238 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit houdende samenstelling van de Wetenschappelijke Raad van de Koninklijke Bibliotheek van België type koninklijk besluit prom. 21/05/2013 pub. 03/06/2013 numac 2013203236 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit houdende samenstelling van de Wetenschappelijke Raad van het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie type koninklijk besluit prom. 21/05/2013 pub. 10/06/2013 numac 2013202783 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken. sluiten, dat in werking treedt op 31 mei 2013, is het aan de heer Dauw Ch., vergund de titel van zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Gent eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 21 mei 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/05/2013 pub. 30/05/2013 numac 2013003170 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juni 1993 inzake de samenstelling, de organisatie, de werking en de onafhankelijkheid van de Cel voor financiële informatieverwerking type koninklijk besluit prom. 21/05/2013 pub. 21/06/2013 numac 2013018270 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2012 tot toekenning van een toelage voor het jaar 2013 aan het « Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie » type koninklijk besluit prom. 21/05/2013 pub. 27/05/2013 numac 2013011252 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van het statuut van de leden van het directiecomité en de assessoren van de Belgische Mededingingsautoriteit type koninklijk besluit prom. 21/05/2013 pub. 03/06/2013 numac 2013203234 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit houdende samenstelling van de Wetenschappelijke Raad van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium type koninklijk besluit prom. 21/05/2013 pub. 03/06/2013 numac 2013203232 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit houdende samenstelling van de Wetenschappelijke Raad van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika type koninklijk besluit prom. 21/05/2013 pub. 03/06/2013 numac 2013203233 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit houdende samenstelling van de Wetenschappelijke Raad van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen type koninklijk besluit prom. 21/05/2013 pub. 03/06/2013 numac 2013203238 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit houdende samenstelling van de Wetenschappelijke Raad van de Koninklijke Bibliotheek van België type koninklijk besluit prom. 21/05/2013 pub. 03/06/2013 numac 2013203236 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit houdende samenstelling van de Wetenschappelijke Raad van het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie type koninklijk besluit prom. 21/05/2013 pub. 10/06/2013 numac 2013202783 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken. sluiten, is aan de heer Ledoux J.-M., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Namen.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 21 mei 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/05/2013 pub. 30/05/2013 numac 2013003170 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juni 1993 inzake de samenstelling, de organisatie, de werking en de onafhankelijkheid van de Cel voor financiële informatieverwerking type koninklijk besluit prom. 21/05/2013 pub. 21/06/2013 numac 2013018270 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2012 tot toekenning van een toelage voor het jaar 2013 aan het « Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie » type koninklijk besluit prom. 21/05/2013 pub. 27/05/2013 numac 2013011252 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van het statuut van de leden van het directiecomité en de assessoren van de Belgische Mededingingsautoriteit type koninklijk besluit prom. 21/05/2013 pub. 03/06/2013 numac 2013203234 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit houdende samenstelling van de Wetenschappelijke Raad van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium type koninklijk besluit prom. 21/05/2013 pub. 03/06/2013 numac 2013203232 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit houdende samenstelling van de Wetenschappelijke Raad van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika type koninklijk besluit prom. 21/05/2013 pub. 03/06/2013 numac 2013203233 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit houdende samenstelling van de Wetenschappelijke Raad van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen type koninklijk besluit prom. 21/05/2013 pub. 03/06/2013 numac 2013203238 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit houdende samenstelling van de Wetenschappelijke Raad van de Koninklijke Bibliotheek van België type koninklijk besluit prom. 21/05/2013 pub. 03/06/2013 numac 2013203236 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit houdende samenstelling van de Wetenschappelijke Raad van het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie type koninklijk besluit prom. 21/05/2013 pub. 10/06/2013 numac 2013202783 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken. sluiten, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, is de heer Meerhaege A., rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Brussel, benoemd tot rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Charleroi, voor een termijn eindigend op 31 augustus 2017.

Bij koninklijke besluiten van 21 mei 2013 : - is vernieuwd de benoeming tot het ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel : te Hasselt van : de heren - Remans A., wonende te Genk, voor een termijn met ingang van 3 juni 2013 en eindigend op 30 september 2017. - Schreurs P., wonende te Opglabbeek, voor een termijn met ingang van 3 juni 2013 en eindigend op 31 januari 2014. te Doornik van : de heren - Beaujean G., wonende te Frasnez-lez-Anvaing; - Célenza M., wonende te Beloeil, voor een termijn van vijf jaar met ingang van 8 april 2013. - de heer Ponchau J.-P., wonende te Doornik, voor een termijn met ingang van 8 april 2013 en eindigend op 30 juni 2017.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden

^