Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 21 maart 2023
gepubliceerd op 31 maart 2023

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juni 2022 houdende het beheer van het centraal register voor huwelijksovereenkomsten, het centraal register van testamenten en het centraal erfrechtregister wat betreft de kosteloze inschrijving van akten van erfopvolging opgesteld met het oog op de overschrijving van onroerende goederen bedoeld in artikel 3.30, § 1, 7°, van het Burgerlijk Wetboek

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2023041463
pub.
31/03/2023
prom.
21/03/2023
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 MAART 2023. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juni 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/06/2022 pub. 30/06/2022 numac 2022032651 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende het beheer van het centraal register voor huwelijksovereenkomsten, het centraal register van testamenten en het centraal erfrechtregister type koninklijk besluit prom. 23/06/2022 pub. 13/12/2022 numac 2022203073 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2019 betreffende de invoering van een tweede pensioenpijler type koninklijk besluit prom. 23/06/2022 pub. 13/12/2022 numac 2022203077 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 februari 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, tot verbetering van artikel 4 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 november 2021 betreffende het tewerkstellen van risicogroepen type koninklijk besluit prom. 23/06/2022 pub. 08/09/2022 numac 2022032131 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 november 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, tot wijziging van bepaalde collectieve arbeidsovereenkomsten betreffende extra verlofdagen in het Waalse Gewest type koninklijk besluit prom. 23/06/2022 pub. 08/09/2022 numac 2022032132 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen, betreffende de vaststelling van de algemene regels die toepasbar zijn op de toekenning van een coronapremie, in de vorm van consumptiecheques type koninklijk besluit prom. 23/06/2022 pub. 22/11/2022 numac 2022202728 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige oudere bedienden die worden ontslagen en die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 60 jaar of ouder zijn, een beroepsverleden van ten minste 35 jaar als loontrekkende kunnen laten gelden en gewerkt hebben in een zwaar beroep type koninklijk besluit prom. 23/06/2022 pub. 22/11/2022 numac 2022202901 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige oudere arbeiders die worden ontslagen en die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 60 jaar of ouder zijn, een beroepsverleden van ten minste 35 jaar als loontrekkende kunnen laten gelden en gewerkt hebben in een zwaar beroep type koninklijk besluit prom. 23/06/2022 pub. 22/11/2022 numac 2022202909 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de coronapremie-cheques sluiten houdende het beheer van het centraal register voor huwelijksovereenkomsten, het centraal register van testamenten en het centraal erfrechtregister wat betreft de kosteloze inschrijving van akten van erfopvolging opgesteld met het oog op de overschrijving van onroerende goederen bedoeld in artikel 3.30, § 1, 7°, van het Burgerlijk Wetboek


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het besluit dat wij de eer hebben ter ondertekening aan Uwe Majesteit voor te leggen, betreft een wijziging van het koninklijk besluit van 23 juni 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/06/2022 pub. 30/06/2022 numac 2022032651 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende het beheer van het centraal register voor huwelijksovereenkomsten, het centraal register van testamenten en het centraal erfrechtregister type koninklijk besluit prom. 23/06/2022 pub. 13/12/2022 numac 2022203073 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2019 betreffende de invoering van een tweede pensioenpijler type koninklijk besluit prom. 23/06/2022 pub. 13/12/2022 numac 2022203077 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 februari 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, tot verbetering van artikel 4 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 november 2021 betreffende het tewerkstellen van risicogroepen type koninklijk besluit prom. 23/06/2022 pub. 08/09/2022 numac 2022032131 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 november 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, tot wijziging van bepaalde collectieve arbeidsovereenkomsten betreffende extra verlofdagen in het Waalse Gewest type koninklijk besluit prom. 23/06/2022 pub. 08/09/2022 numac 2022032132 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen, betreffende de vaststelling van de algemene regels die toepasbar zijn op de toekenning van een coronapremie, in de vorm van consumptiecheques type koninklijk besluit prom. 23/06/2022 pub. 22/11/2022 numac 2022202728 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige oudere bedienden die worden ontslagen en die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 60 jaar of ouder zijn, een beroepsverleden van ten minste 35 jaar als loontrekkende kunnen laten gelden en gewerkt hebben in een zwaar beroep type koninklijk besluit prom. 23/06/2022 pub. 22/11/2022 numac 2022202901 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige oudere arbeiders die worden ontslagen en die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 60 jaar of ouder zijn, een beroepsverleden van ten minste 35 jaar als loontrekkende kunnen laten gelden en gewerkt hebben in een zwaar beroep type koninklijk besluit prom. 23/06/2022 pub. 22/11/2022 numac 2022202909 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de coronapremie-cheques sluiten houdende het beheer van het centraal register voor huwelijksovereenkomsten, het centraal register van testamenten en het centraal erfrechtregister, zodat het in overeenstemming is met de recente fiscale wetgeving enerzijds en met het gewijzigde artikel 4.59 van het Burgerlijk Wetboek anderzijds wat betreft de akten van erfopvolging en welke op 1 april 2023 in werking treden.

Sedert de wet van 6 mei 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/05/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009202053 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten, waarbij in het Burgerlijk Wetboek een artikel 1240bis werd ingevoegd, kunnen oorspronkelijk de ontvangers van de successiekantoren en later de ambtenaren van de bevoegde kantoren van de Algemene administratie van de patrimoniumdocumentatie in bepaalde gevallen attesten van erfopvolging opstellen terwijl de notarissen van meet af aan bevoegd zijn om in alle gevallen akten en attesten van erfopvolging op te stellen.

De wet van 30 juli 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/2022 pub. 08/08/2022 numac 2022015553 bron federale overheidsdienst justitie Wet om justitie menselijker, sneller en straffer te maken II sluiten om justitie menselijker, sneller en straffer te maken II, zelf gewijzigd bij de wet van 6 december 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/12/2022 pub. 21/12/2022 numac 2022034748 bron federale overheidsdienst justitie Wet om justitie menselijker, sneller en straffer te maken IIbis sluiten, voert een grondige wijziging door van artikel 4.59 van het Burgerlijk Wetboek.

Onder meer voorziet deze bepaling nu in de mogelijkheid voor de ambtenaren van de bevoegde kantoren van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie om akten en attesten van erfopvolging op te maken, waarbij zij tevens verplicht worden tot inschrijving van die akten en attesten in het centraal erfrechtregister (zie: artikel 4.59, § 2, zesde lid, van het Burgerlijk Wetboek).

Het koninklijk besluit van 23 juni 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/06/2022 pub. 30/06/2022 numac 2022032651 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende het beheer van het centraal register voor huwelijksovereenkomsten, het centraal register van testamenten en het centraal erfrechtregister type koninklijk besluit prom. 23/06/2022 pub. 13/12/2022 numac 2022203073 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2019 betreffende de invoering van een tweede pensioenpijler type koninklijk besluit prom. 23/06/2022 pub. 13/12/2022 numac 2022203077 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 februari 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, tot verbetering van artikel 4 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 november 2021 betreffende het tewerkstellen van risicogroepen type koninklijk besluit prom. 23/06/2022 pub. 08/09/2022 numac 2022032131 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 november 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, tot wijziging van bepaalde collectieve arbeidsovereenkomsten betreffende extra verlofdagen in het Waalse Gewest type koninklijk besluit prom. 23/06/2022 pub. 08/09/2022 numac 2022032132 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen, betreffende de vaststelling van de algemene regels die toepasbar zijn op de toekenning van een coronapremie, in de vorm van consumptiecheques type koninklijk besluit prom. 23/06/2022 pub. 22/11/2022 numac 2022202728 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige oudere bedienden die worden ontslagen en die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 60 jaar of ouder zijn, een beroepsverleden van ten minste 35 jaar als loontrekkende kunnen laten gelden en gewerkt hebben in een zwaar beroep type koninklijk besluit prom. 23/06/2022 pub. 22/11/2022 numac 2022202901 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige oudere arbeiders die worden ontslagen en die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 60 jaar of ouder zijn, een beroepsverleden van ten minste 35 jaar als loontrekkende kunnen laten gelden en gewerkt hebben in een zwaar beroep type koninklijk besluit prom. 23/06/2022 pub. 22/11/2022 numac 2022202909 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de coronapremie-cheques sluiten dient aangepast om tevens de praktische modaliteiten en de termijn van inschrijving te bepalen zoals dit reeds voor de notarissen en de griffies is vastgelegd.

Het ontworpen artikel 1 voorziet daarom dat, net zoals dit het geval is voor de notarissen, de inschrijving in dit geval gedaan wordt door de betrokken ambtenaar van het bevoegde kantoor volgens de modaliteiten bepaald door de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat en door middel van een bericht waarvan de vorm wordt bepaald door de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat. De Koninklijke Federatie heeft als beheerder van de centrale registers reeds de technische procédés en het ICT-kader uitgetekend waarvan het elektronisch bericht van inschrijving onderdeel uitmaakt. De ambtenaren zullen ditzelfde bericht kunnen gebruiken voor de inschrijving van de akten en attesten van erfopvolging die zij opmaken. Artikel 2 van het koninklijk besluit van 23 juni 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/06/2022 pub. 30/06/2022 numac 2022032651 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende het beheer van het centraal register voor huwelijksovereenkomsten, het centraal register van testamenten en het centraal erfrechtregister type koninklijk besluit prom. 23/06/2022 pub. 13/12/2022 numac 2022203073 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2019 betreffende de invoering van een tweede pensioenpijler type koninklijk besluit prom. 23/06/2022 pub. 13/12/2022 numac 2022203077 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 februari 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, tot verbetering van artikel 4 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 november 2021 betreffende het tewerkstellen van risicogroepen type koninklijk besluit prom. 23/06/2022 pub. 08/09/2022 numac 2022032131 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 november 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, tot wijziging van bepaalde collectieve arbeidsovereenkomsten betreffende extra verlofdagen in het Waalse Gewest type koninklijk besluit prom. 23/06/2022 pub. 08/09/2022 numac 2022032132 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen, betreffende de vaststelling van de algemene regels die toepasbar zijn op de toekenning van een coronapremie, in de vorm van consumptiecheques type koninklijk besluit prom. 23/06/2022 pub. 22/11/2022 numac 2022202728 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige oudere bedienden die worden ontslagen en die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 60 jaar of ouder zijn, een beroepsverleden van ten minste 35 jaar als loontrekkende kunnen laten gelden en gewerkt hebben in een zwaar beroep type koninklijk besluit prom. 23/06/2022 pub. 22/11/2022 numac 2022202901 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige oudere arbeiders die worden ontslagen en die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 60 jaar of ouder zijn, een beroepsverleden van ten minste 35 jaar als loontrekkende kunnen laten gelden en gewerkt hebben in een zwaar beroep type koninklijk besluit prom. 23/06/2022 pub. 22/11/2022 numac 2022202909 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de coronapremie-cheques sluiten wordt in die zin gewijzigd.

Het ontworpen artikel 2 bepaalt de termijn voor inschrijving van de akten en attesten van erfopvolging die door de ambtenaren van het bevoegde kantoor van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie moeten worden ingeschreven in het centraal erfrechtregister. Deze termijn bedraagt vijftien dagen. Artikel 7 van het koninklijk besluit van 23 juni 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/06/2022 pub. 30/06/2022 numac 2022032651 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende het beheer van het centraal register voor huwelijksovereenkomsten, het centraal register van testamenten en het centraal erfrechtregister type koninklijk besluit prom. 23/06/2022 pub. 13/12/2022 numac 2022203073 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2019 betreffende de invoering van een tweede pensioenpijler type koninklijk besluit prom. 23/06/2022 pub. 13/12/2022 numac 2022203077 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 februari 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, tot verbetering van artikel 4 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 november 2021 betreffende het tewerkstellen van risicogroepen type koninklijk besluit prom. 23/06/2022 pub. 08/09/2022 numac 2022032131 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 november 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, tot wijziging van bepaalde collectieve arbeidsovereenkomsten betreffende extra verlofdagen in het Waalse Gewest type koninklijk besluit prom. 23/06/2022 pub. 08/09/2022 numac 2022032132 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen, betreffende de vaststelling van de algemene regels die toepasbar zijn op de toekenning van een coronapremie, in de vorm van consumptiecheques type koninklijk besluit prom. 23/06/2022 pub. 22/11/2022 numac 2022202728 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige oudere bedienden die worden ontslagen en die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 60 jaar of ouder zijn, een beroepsverleden van ten minste 35 jaar als loontrekkende kunnen laten gelden en gewerkt hebben in een zwaar beroep type koninklijk besluit prom. 23/06/2022 pub. 22/11/2022 numac 2022202901 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige oudere arbeiders die worden ontslagen en die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 60 jaar of ouder zijn, een beroepsverleden van ten minste 35 jaar als loontrekkende kunnen laten gelden en gewerkt hebben in een zwaar beroep type koninklijk besluit prom. 23/06/2022 pub. 22/11/2022 numac 2022202909 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de coronapremie-cheques sluiten wordt in die zin gewijzigd.

Het ontworpen artikel 3 komt er naar aanleiding van recente wijzigingen in de fiscale wetgeving die voorzien in een wijziging van artikel 21 van het Wetboek diverse rechten en taksen enerzijds en artikel 161 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten anderzijds. De wijziging van artikel 22 van het besluit van 23 juni 2022 die voorziet in de kosteloze inschrijving in het centraal erfrechtregister van akten van erfopvolging die zijn opgesteld met het oog op de overschrijving van onroerende goederen bevestigt de onderlinge verbondenheid met bovengenoemde fiscale bepalingen en is steeds onderworpen aan dezelfde voorwaarden die hierin zijn bepaald. Artikel 22 van het koninklijk besluit van 23 juni 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/06/2022 pub. 30/06/2022 numac 2022032651 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende het beheer van het centraal register voor huwelijksovereenkomsten, het centraal register van testamenten en het centraal erfrechtregister type koninklijk besluit prom. 23/06/2022 pub. 13/12/2022 numac 2022203073 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2019 betreffende de invoering van een tweede pensioenpijler type koninklijk besluit prom. 23/06/2022 pub. 13/12/2022 numac 2022203077 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 februari 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, tot verbetering van artikel 4 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 november 2021 betreffende het tewerkstellen van risicogroepen type koninklijk besluit prom. 23/06/2022 pub. 08/09/2022 numac 2022032131 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 november 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, tot wijziging van bepaalde collectieve arbeidsovereenkomsten betreffende extra verlofdagen in het Waalse Gewest type koninklijk besluit prom. 23/06/2022 pub. 08/09/2022 numac 2022032132 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen, betreffende de vaststelling van de algemene regels die toepasbar zijn op de toekenning van een coronapremie, in de vorm van consumptiecheques type koninklijk besluit prom. 23/06/2022 pub. 22/11/2022 numac 2022202728 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige oudere bedienden die worden ontslagen en die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 60 jaar of ouder zijn, een beroepsverleden van ten minste 35 jaar als loontrekkende kunnen laten gelden en gewerkt hebben in een zwaar beroep type koninklijk besluit prom. 23/06/2022 pub. 22/11/2022 numac 2022202901 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige oudere arbeiders die worden ontslagen en die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 60 jaar of ouder zijn, een beroepsverleden van ten minste 35 jaar als loontrekkende kunnen laten gelden en gewerkt hebben in een zwaar beroep type koninklijk besluit prom. 23/06/2022 pub. 22/11/2022 numac 2022202909 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de coronapremie-cheques sluiten wordt gewijzigd om te voorzien in de kosteloze inschrijving van de akten die zijn opgesteld met het oog op de overschrijving van onroerende goederen, bedoeld in artikel 3.30, § 1, 7°, van het Burgerlijk Wetboek, onder dezelfde voorwaarden als bepaald in bovengenoemde fiscale wetgeving, te weten 1° het opstellen van de akte binnen 6 maanden na overlijden, en 2° geen aanrekening van vacaties of andere kosten voor de opmaak van de akte.

Het voorgestelde besluit treedt in werking op 1 april 2023, datum van inwerkingtreding van artikel 4.59 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 5 bepaalt dat de verdere uitvoering van het voorliggend besluit is opgedragen aan de bevoegde minister.

Ik heb de eer te zijn, Sire, Van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaar, De Minister van Buitenlandse Zaken, H. LAHBIB De Minister van Justitie, V. VAN QUICKENBORNE De Minister van Financiën, V. VAN PETEGHEM

Raad van State, afdeling Wetgeving Advies 73.244/2 van 20 maart 2023 over een ontwerp van koninklijk besluit `tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juni 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/06/2022 pub. 30/06/2022 numac 2022032651 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende het beheer van het centraal register voor huwelijksovereenkomsten, het centraal register van testamenten en het centraal erfrechtregister type koninklijk besluit prom. 23/06/2022 pub. 13/12/2022 numac 2022203073 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2019 betreffende de invoering van een tweede pensioenpijler type koninklijk besluit prom. 23/06/2022 pub. 13/12/2022 numac 2022203077 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 februari 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, tot verbetering van artikel 4 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 november 2021 betreffende het tewerkstellen van risicogroepen type koninklijk besluit prom. 23/06/2022 pub. 08/09/2022 numac 2022032131 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 november 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, tot wijziging van bepaalde collectieve arbeidsovereenkomsten betreffende extra verlofdagen in het Waalse Gewest type koninklijk besluit prom. 23/06/2022 pub. 08/09/2022 numac 2022032132 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen, betreffende de vaststelling van de algemene regels die toepasbar zijn op de toekenning van een coronapremie, in de vorm van consumptiecheques type koninklijk besluit prom. 23/06/2022 pub. 22/11/2022 numac 2022202728 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige oudere bedienden die worden ontslagen en die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 60 jaar of ouder zijn, een beroepsverleden van ten minste 35 jaar als loontrekkende kunnen laten gelden en gewerkt hebben in een zwaar beroep type koninklijk besluit prom. 23/06/2022 pub. 22/11/2022 numac 2022202901 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige oudere arbeiders die worden ontslagen en die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 60 jaar of ouder zijn, een beroepsverleden van ten minste 35 jaar als loontrekkende kunnen laten gelden en gewerkt hebben in een zwaar beroep type koninklijk besluit prom. 23/06/2022 pub. 22/11/2022 numac 2022202909 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de coronapremie-cheques sluiten houdende het beheer van het centraal register voor huwelijksovereenkomsten, het centraal register van testamenten en het centraal erfrechtregister wat betreft de kosteloze inschrijving van akten van erfopvolging opgesteld met het oog op de overschrijving van onroerende goederen bedoeld in artikel 3.30, § 1, 7°, van het Burgerlijk Wetboek' Op 14 maart 2023 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Vice-eersteminister en Minister van Justitie en Noordzee verzocht binnen een termijn van vijf werkdagen een advies te verstrekken over een ontwerp van koninklijk besluit `tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juni 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/06/2022 pub. 30/06/2022 numac 2022032651 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende het beheer van het centraal register voor huwelijksovereenkomsten, het centraal register van testamenten en het centraal erfrechtregister type koninklijk besluit prom. 23/06/2022 pub. 13/12/2022 numac 2022203073 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2019 betreffende de invoering van een tweede pensioenpijler type koninklijk besluit prom. 23/06/2022 pub. 13/12/2022 numac 2022203077 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 februari 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, tot verbetering van artikel 4 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 november 2021 betreffende het tewerkstellen van risicogroepen type koninklijk besluit prom. 23/06/2022 pub. 08/09/2022 numac 2022032131 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 november 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, tot wijziging van bepaalde collectieve arbeidsovereenkomsten betreffende extra verlofdagen in het Waalse Gewest type koninklijk besluit prom. 23/06/2022 pub. 08/09/2022 numac 2022032132 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen, betreffende de vaststelling van de algemene regels die toepasbar zijn op de toekenning van een coronapremie, in de vorm van consumptiecheques type koninklijk besluit prom. 23/06/2022 pub. 22/11/2022 numac 2022202728 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige oudere bedienden die worden ontslagen en die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 60 jaar of ouder zijn, een beroepsverleden van ten minste 35 jaar als loontrekkende kunnen laten gelden en gewerkt hebben in een zwaar beroep type koninklijk besluit prom. 23/06/2022 pub. 22/11/2022 numac 2022202901 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige oudere arbeiders die worden ontslagen en die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 60 jaar of ouder zijn, een beroepsverleden van ten minste 35 jaar als loontrekkende kunnen laten gelden en gewerkt hebben in een zwaar beroep type koninklijk besluit prom. 23/06/2022 pub. 22/11/2022 numac 2022202909 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de coronapremie-cheques sluiten houdende het beheer van het centraal register voor huwelijksovereenkomsten, het centraal register van testamenten en het centraal erfrechtregister wat betreft de kosteloze inschrijving van akten van erfopvolging opgesteld met het oog op de overschrijving van onroerende goederen bedoeld in artikel 3.30, § 1, 7°, van het Burgerlijk Wetboek'.

Het ontwerp is door de tweede kamer onderzocht op 20 maart 2023. De kamer was samengesteld uit Pierre VANDERNOOT, kamervoorzitter, Patrick RONVAUX en Christine HOREVOETS, staatsraden, en Esther CONTI, toegevoegd griffier.

Het verslag is uitgebracht door Xavier DELGRANGE, eerste auditeur-afdelingshoofd.

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst van het advies is nagezien onder toezicht van Pierre VANDERNOOT. Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 20 maart 2023.

Volgens artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten `op de Raad van State', gecoördineerd op 12 januari 1973, moeten in de adviesaanvraag in het bijzonder de redenen worden opgegeven tot staving van het spoedeisend karakter ervan.

In het onderhavige geval luidt de motivering in de brief met de adviesaanvraag als volgt: "(...) Het verzoek om spoedbehandeling is gemotiveerd door de omstandigheid dat het koninklijk besluit op 1 april 2023 in werking dient te treden zodat het koninklijk besluit van 23 juni 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/06/2022 pub. 30/06/2022 numac 2022032651 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende het beheer van het centraal register voor huwelijksovereenkomsten, het centraal register van testamenten en het centraal erfrechtregister type koninklijk besluit prom. 23/06/2022 pub. 13/12/2022 numac 2022203073 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2019 betreffende de invoering van een tweede pensioenpijler type koninklijk besluit prom. 23/06/2022 pub. 13/12/2022 numac 2022203077 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 februari 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, tot verbetering van artikel 4 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 november 2021 betreffende het tewerkstellen van risicogroepen type koninklijk besluit prom. 23/06/2022 pub. 08/09/2022 numac 2022032131 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 november 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, tot wijziging van bepaalde collectieve arbeidsovereenkomsten betreffende extra verlofdagen in het Waalse Gewest type koninklijk besluit prom. 23/06/2022 pub. 08/09/2022 numac 2022032132 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen, betreffende de vaststelling van de algemene regels die toepasbar zijn op de toekenning van een coronapremie, in de vorm van consumptiecheques type koninklijk besluit prom. 23/06/2022 pub. 22/11/2022 numac 2022202728 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige oudere bedienden die worden ontslagen en die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 60 jaar of ouder zijn, een beroepsverleden van ten minste 35 jaar als loontrekkende kunnen laten gelden en gewerkt hebben in een zwaar beroep type koninklijk besluit prom. 23/06/2022 pub. 22/11/2022 numac 2022202901 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige oudere arbeiders die worden ontslagen en die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 60 jaar of ouder zijn, een beroepsverleden van ten minste 35 jaar als loontrekkende kunnen laten gelden en gewerkt hebben in een zwaar beroep type koninklijk besluit prom. 23/06/2022 pub. 22/11/2022 numac 2022202909 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de coronapremie-cheques sluiten houdende het beheer van het centraal register voor huwelijksovereenkomsten, het centraal register van testamenten en het centraal erfrechtregister in overeenstemming is met het bij de wet van 30 juli 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/2022 pub. 08/08/2022 numac 2022015553 bron federale overheidsdienst justitie Wet om justitie menselijker, sneller en straffer te maken II sluiten om justitie menselijker, sneller en straffer te maken II gewijzigde artikel 4.59 van het Burgerlijk Wetboek, dat op 1 april 2023 in werking treedt.

Artikel 4.59 werd gewijzigd door de wet van 30 juli 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/2022 pub. 08/08/2022 numac 2022015553 bron federale overheidsdienst justitie Wet om justitie menselijker, sneller en straffer te maken II sluiten. Deze laatste werd nog gewijzigd door de wet van 6 december 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/12/2022 pub. 21/12/2022 numac 2022034748 bron federale overheidsdienst justitie Wet om justitie menselijker, sneller en straffer te maken IIbis sluiten (B.S. 21 december 2022)." Aangezien de adviesaanvraag ingediend is op basis van artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten `op de Raad van State', gecoördineerd op 12 januari 1973, beperkt de afdeling Wetgeving overeenkomstig artikel 84, § 3, van de voornoemde gecoördineerde wetten haar onderzoek tot de rechtsgrond van het ontwerp, de bevoegdheid van de steller van de handeling en de te vervullen voorafgaande vormvereisten.

Wat die drie punten betreft, geeft het ontwerp aanleiding tot de volgende opmerkingen.

ONTVANKELIJKHEID VAN DE ADVIESAANVRAAG 1. Artikel 4.59 van het Burgerlijk Wetboek is vervangen bij artikel 20 van de wet van 30 juli 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/2022 pub. 08/08/2022 numac 2022015553 bron federale overheidsdienst justitie Wet om justitie menselijker, sneller en straffer te maken II sluiten `om justitie menselijker, sneller en straffer te maken II', waarover de afdeling Wetgeving van de Raad van State op 7 juni 2022 advies 71.320/1-2-3-4 gegeven heeft. Dat artikel luidt van toen af aan als volgt: "Art. 4.59. § 1. Al wie als erfgerechtigde tot een nalatenschap geroepen is of daarin de hoedanigheid van erfgenaam heeft, dan wel als bijzondere legataris daarin gerechtigd is, kan deze hoedanigheid bewijzen door een akte of attest van erfopvolging voor te leggen.

De langstlevende echtgenoot kan door voorlegging van een akte of attest van erfopvolging bewijzen welke rechten hij krachtens zijn huwelijksstelsel verkrijgt als gevolg van de ontbinding ervan door het overlijden, zelfs indien de akte of attest de devolutie van de nalatenschap van zijn overleden echtgenoot niet vermeldt.

Een testamentuitvoerder en een gerechtelijk aangewezen beheerder van de nalatenschap kunnen hun bevoegdheden om de goederen van de nalatenschap te beheren of om daarover te beschikken, bewijzen door een akte of een attest van erfopvolging voor te leggen. § 2. De akte of het attest van erfopvolging wordt opgemaakt en afgeleverd op verzoek van een of meer van de in de paragraaf 1 bedoelde personen, of, desgevallend, hun rechtsopvolgers.

Bij gebreke van erfgenamen en na het vervullen van de in artikel 4.33, tweede lid, bedoelde formaliteiten, kan de akte van erfopvolging ook opgemaakt en afgeleverd worden op verzoek van de Staat.

De akte of het attest van erfopvolging wordt opgesteld door een notaris.

Indien de nalatenschap van de erflater uitsluitend wordt vererfd overeenkomstig ondertitel 4, indien er geen onbekwame erfgenamen of erfgerechtigden zijn en indien er geen uiterste wilsbeschikking, geen erfovereenkomst, geen contractuele erfstelling of geen huwelijksovereenkomst is in hoofde van de erflater, kan een akte of een attest van erfopvolging ook worden opgemaakt en afgeleverd door een ambtenaar van het bevoegde kantoor van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie.

Indien de nalatenschap van de erflater vervalt aan de Staat overeenkomstig de bepalingen van ondertitel 5, en indien er geen uiterste wilsbeschikking, geen erfovereenkomst, geen contractuele erfstelling of geen huwelijksovereenkomst in hoofde van de erflater is, wordt de akte van erfopvolging opgemaakt door een ambtenaar van het bevoegde kantoor van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie.

De notaris of het bevoegde kantoor van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie schrijft zijn akten en attesten van erfopvolging in het centraal erfrechtregister in overeenkomstig artikel 4.126. § 3. Iedere akte en ieder attest van erfopvolging vermeldt de volgende gegevens: 1° van de erflater: de naam, voornamen, plaats en datum van geboorte, adres en datum van overlijden;in voorkomend geval, het identificatienummer van het Rijksregister, het identificatienummer bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid of het identificatienummer bij de Kruispuntbank van Ondernemingen; 2° het op de nalatenschap toepasselijk recht. § 4. Voor zover vereist door de wet, vermeldt de akte of het attest van erfopvolging ook de volgende gegevens, voor zover ze redelijkerwijze konden worden achterhaald: 1° van alle personen vermeld in paragraaf 1: de naam, voornamen, plaats en datum van geboorte, adres, eventueel de datum van overlijden, en in voorkomend geval het identificatienummer van het Rijksregister, het identificatienummer bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid of het identificatienummer bij de Kruispuntbank van Ondernemingen;2° van de personen vermeld in paragraaf 1, eerste lid: of, en in voorkomend geval hoe en wanneer ze hun erfkeuze hebben uitgeoefend, de omvang van het erfdeel, de omschrijving van de goederen die hen toekomen, de aard van hun rechten, en de beperkingen op de uitoefening van die rechten die het gevolg zijn van onbekwaamheid, van een beschermingsmaatregel of van een testamentaire beschikking;3° in voorkomend geval van de langstlevende echtgenoot: de gegevens over hun huwelijk en hun huwelijksstelsel, de omschrijving van de goederen die hem toekomen, de aard van zijn rechten, en de beperkingen op de uitoefening van die rechten die het gevolg zijn van onbekwaamheid, van een beschermingsmaatregel of van een testamentaire beschikking;tevens of hij een keuze heeft uitgeoefend omtrent de rechten vermeld in paragraaf 1, tweede lid, en in voorkomend geval hoe en wanneer hij die keuze heeft uitgeoefend, evenals de gevolgen daarvan voor wat de overgang van goederen betreft; 4° van de legatarissen: of en, in voorkomend geval, hoe en wanneer ze in het bezit van hun legaat zijn gesteld, dan wel dat ze van rechtswege in dat bezit zijn getreden;5° van de testamentuitvoerder of de gerechtelijk aangestelde beheerder van de nalatenschap: de omvang van zijn bevoegdheden en de gegevens met betrekking tot de beschikking die hem deze bevoegdheden verlenen; 6° van de Staat: de vervulling van de in artikel 4.33, tweede lid, bedoelde formaliteiten.

De notaris of het bevoegde kantoor van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie kan, wanneer een akte van erfopvolging voor verschillende doeleinden wordt opgesteld, een letterlijk uittreksel van de akte afleveren voor een bepaald doel. Het uittreksel bevat alle informatie die vereist is om de beoogde doelstelling te bereiken.

De akte of het attest van erfopvolging bestemd voor de vrijgave van tegoeden moet ofwel een afzonderlijke akte of attest zijn, ofwel het onderwerp zijn van een in het tweede lid bedoelde uittreksel, uitsluitend voor deze doelstelling opgemaakt of afgeleverd, met de door de wet vereiste vermeldingen. Het bevat de gegevens van de personen vermeld in het eerste lid, 1° tot 5°, enkel voor zover deze personen op deze tegoeden gerechtigd zijn.

In de mate waarin een akte van erfopvolging de verkrijging van zakelijke rechten ter zake des doods vaststelt met betrekking tot onroerende goederen zoals bedoeld in artikel 3.30, § 1, 7°, mag de notaris of het bevoegde kantoor van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van die akte een letterlijk uittreksel afleveren dat zal worden overgeschreven op het bevoegde kantoor van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van het rechtsgebied waarbinnen de goederen gelegen zijn, op de wijze en binnen de termijnen bedoeld in artikel 3.31. § 5. De notaris en het kantoor van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie kunnen de aflevering van een akte of een attest van erfopvolging weigeren indien zij aan de hand van de door de verzoekende belanghebbende voorgelegde stukken, de gedane verklaringen en de door hen verrichte opzoekingen, niet met zekerheid de gegevens kunnen vaststellen die vereist zijn door paragraaf 3 of die overeenkomstig paragraaf 4 nodig zijn omwille van de doeleinden waarvoor de akte of het attest zou worden afgegeven. § 6. Alle personen die in de akte of het attest van erfopvolging zijn vermeld, worden geacht de in de akte of het attest vermelde hoedanigheid te hebben, en de daaraan verbonden rechten en bevoegdheden te kunnen uitoefenen.

Eenieder die te goeder trouw handelt op grond van de in de akte of het attest van erfopvolging vermelde informatie met een persoon die in de akte of het attest wordt vermeld, wordt geacht te handelen met een persoon die de in de akte of het attest vermelde hoedanigheid heeft.

Behoudens andersluidende wettelijke bepaling, is de betaling van tegoeden van de erflater bevrijdend, indien de schuldenaar daar te goeder trouw toe overgaat, ofwel aan of op instructie van de personen die in de akte of het attest van erfopvolging zijn aangewezen als degene die op deze tegoeden gerechtigd zijn, ofwel aan of op instructie van een gerechtsmandataris.

De naleving van de regels in deze paragraaf vermeld, ontslaat de schuldenaar niet van eventuele andere wettelijke verplichtingen voorgeschreven voor de deblokkering van deze tegoeden. § 7. De Koning kan voor de akten van erfopvolging opgesteld door een ambtenaar van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie: 1° de materiële vormen van de akte bepalen;2° de nadere regels inzake de aflevering van uitgiften en uittreksels van de akte bepalen;3° de nadere regels inzake de legalisatie van de akte bepalen;4° bijkomende modaliteiten bepalen die nodig zijn om de onveranderlijkheid, de vertrouwelijkheid en de bewaring van de akten te waarborgen;5° de materiële vormen en de inhoud bepalen van iedere aanvraag om een akte van erfopvolging.Hij kan het gebruik voorschrijven van formulieren waarvan Hij het model bepaalt en bepalen of de aanvraag op een gedematerialiseerde wijze kan of moet worden ingediend alsmede de nadere regels van haar indiening.

De bepalingen van het eerste lid, 1°, 2°, 4° en 5°, gelden eveneens voor de attesten van erfopvolging opgesteld door het bevoegde kantoor van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie overeenkomstig dit artikel. De Koning kan bepalen dat deze attesten op een gedematerialiseerde wijze kunnen of moeten worden afgeleverd, alsmede de nadere regels van hun aflevering." Artikel 20 van de wet van 30 juli 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/2022 pub. 08/08/2022 numac 2022015553 bron federale overheidsdienst justitie Wet om justitie menselijker, sneller en straffer te maken II sluiten maakt deel uit van hoofdstuk 6 van die wet. Overeenkomstig artikel 70, eerste lid, van die wet is dat hoofdstuk 6 in werking getreden op 1 november 2022. 2. Artikel 20 van de wet van 30 juli 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/2022 pub. 08/08/2022 numac 2022015553 bron federale overheidsdienst justitie Wet om justitie menselijker, sneller en straffer te maken II sluiten is nog gewijzigd bij artikel 62 van de wet van 6 december 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/12/2022 pub. 21/12/2022 numac 2022034748 bron federale overheidsdienst justitie Wet om justitie menselijker, sneller en straffer te maken IIbis sluiten `om justitie menselijker, sneller en straffer te maken IIbis'.Die wet van 6 december 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/12/2022 pub. 21/12/2022 numac 2022034748 bron federale overheidsdienst justitie Wet om justitie menselijker, sneller en straffer te maken IIbis sluiten is het tweede maatregelenpakket van het ontwerp waarover voornoemd advies 71.320/1-2-3-4 gegeven is. Dat tweede maatregelenpakket is echter niet om advies voorgelegd aan de afdeling Wetgeving.

Artikel 62, van de wet van 6 december 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/12/2022 pub. 21/12/2022 numac 2022034748 bron federale overheidsdienst justitie Wet om justitie menselijker, sneller en straffer te maken IIbis sluiten luidt als volgt: "In artikel 20 van de wet van 30 juli 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/2022 pub. 08/08/2022 numac 2022015553 bron federale overheidsdienst justitie Wet om justitie menselijker, sneller en straffer te maken II sluiten om justitie menselijker, sneller en straffer te maken II worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° artikel 4.59 van het Burgerlijk Wetboek wordt aangevuld met een opschrift, luidende `Akten of attesten van erfopvolging'; 2° in artikel 4.59, § 1, van hetzelfde Wetboek wordt in het eerste lid het woord `Al' vervangen door de woorden `Zonder afbreuk te doen aan de andere bewijsmiddelen, kan al', wordt het woord `kan' opgeheven en worden in het tweede lid de woorden `De langstlevende echtgenoot kan' vervangen door de woorden `Zonder afbreuk te doen aan de andere bewijsmiddelen, kan de langstlevende echtgenoot'." Artikel 62 van de wet van 6 december 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/12/2022 pub. 21/12/2022 numac 2022034748 bron federale overheidsdienst justitie Wet om justitie menselijker, sneller en straffer te maken IIbis sluiten, dat deel uitmaakt van hoofdstuk 15 van die wet, treedt, volgens artikel 74, tweede lid, van die wet, in werking op een door de Koning te bepalen datum en uiterlijk op 1 april 2023. 3. Artikel 62 van de wet van 6 december 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/12/2022 pub. 21/12/2022 numac 2022034748 bron federale overheidsdienst justitie Wet om justitie menselijker, sneller en straffer te maken IIbis sluiten blijkt dus te strekken tot wijziging van een wijzigingsbepaling die reeds op 1 november 2022 in werking getreden is. De Juridische Dienst van de Kamer van volksvertegenwoordigers heeft de volgende opmerking geformuleerd ter gelegenheid van de bespreking, binnen de Commissie voor Justitie van de Kamer van volksvertegenwoordigers, van het ontwerp dat tot de wet van 6 december 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/12/2022 pub. 21/12/2022 numac 2022034748 bron federale overheidsdienst justitie Wet om justitie menselijker, sneller en straffer te maken IIbis sluiten geleid heeft: "1. Hoofdstuk 14 van het wetsontwerp beoogt verschillende wijzigingen door te voeren in de wet van 30 juli 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/2022 pub. 08/08/2022 numac 2022015553 bron federale overheidsdienst justitie Wet om justitie menselijker, sneller en straffer te maken II sluiten `om justitie menselijker, sneller en straffer te maken II' en zal, op die wijze, bij de wet van 30 juli 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/2022 pub. 08/08/2022 numac 2022015553 bron federale overheidsdienst justitie Wet om justitie menselijker, sneller en straffer te maken II sluiten bepaalde wijzigingsbepalingen opnieuw wijzigen.

Op grond van artikel 70 van de wet van 30 juli 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/2022 pub. 08/08/2022 numac 2022015553 bron federale overheidsdienst justitie Wet om justitie menselijker, sneller en straffer te maken II sluiten zullen die wijzigingsbepalingen evenwel uiterlijk op 1 november 2022 in werking treden en uitwerking krijgen. Hoewel artikel 69 (nieuw) van dit wetsontwerp die inwerkingtreding beoogt uit te stellen tot uiterlijk 1 april 2023, zal het wetsontwerp niet vóór 1 november 2022 wet zijn geworden, zal de inwerkingtreding van de wet van 30 juli 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/2022 pub. 08/08/2022 numac 2022015553 bron federale overheidsdienst justitie Wet om justitie menselijker, sneller en straffer te maken II sluiten op die dag dus niet zijn uitgesteld tot 1 april 2023 en zullen de wijzigingsbepalingen bedoeld in de hoofdstukken 6, 9, 12 en 14 van de wet van 30 juli 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/2022 pub. 08/08/2022 numac 2022015553 bron federale overheidsdienst justitie Wet om justitie menselijker, sneller en straffer te maken II sluiten dan ook op 1 november 2022 in werking treden en uitwerking krijgen.

De gehanteerde techniek om wijzigingsbepalingen te wijzigen, gekoppeld aan een onvermijdelijke inwerkingtreding op 1 november 2022, is vanuit wetgevingstechnisch oogpunt problematisch: `Zodra een bepaling tot wijziging van een oorspronkelijke tekst in werking treedt, is ze ogenblikkelijk uitgewerkt: als ze een vervanging, toevoeging of invoeging in de oorspronkelijke tekst betreft, wordt de inhoud van de wijzigingsbepaling onmiddellijk in de tekst opgenomen; als ze een opheffing in de oorspronkelijke tekst betreft, is de opheffing onmiddellijk werkelijkheid in die tekst. Met andere woorden: zodra een wijzigingsbepaling in werking is getreden, kan ze geen nieuwe uitwerking meer hebben; ze is vergelijkbaar met een lege doos. Het is dus zinloos een wijzigingsbepaling die in werking is getreden op te heffen of te wijzigen: die moeite komt te laat. In werkelijkheid moeten alle nieuwe opheffingen of wijzigingen rechtstreeks in de (gewijzigde) oorspronkelijke tekst zelf gebeuren.' Op 1 november 2022 wordt hoofdstuk 14 van het wetsontwerp (de artikelen 59 tot 69) in zijn huidige vorm dan ook zonder voorwerp. Die artikelen kunnen best zo geherformuleerd worden dat de beoogde wijzigingen meteen in de oorspronkelijke teksten - zoals gewijzigd bij de wet van 30 juli 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/2022 pub. 08/08/2022 numac 2022015553 bron federale overheidsdienst justitie Wet om justitie menselijker, sneller en straffer te maken II sluiten - worden aangebracht."2 De Juridische Dienst van de Kamer citeert aldus uit de Handleiding voor het opstellen van wetgevende en reglementaire teksten die door de algemene vergadering van de afdeling Wetgeving van de Raad van State aangenomen is. 3 De minister van Justitie heeft op die analyse het volgende geantwoord: "(...) [D]e interpretatie die wordt gegeven (...) [, lijkt] onvoldoende rekening (...) te houden met artikel 69 (nieuw) van het wetsontwerp. Artikel 70 van de wet van 30 juli 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/2022 pub. 08/08/2022 numac 2022015553 bron federale overheidsdienst justitie Wet om justitie menselijker, sneller en straffer te maken II sluiten, zoals gewijzigd bij artikel 69 (nieuw) van het wetsontwerp bepaalt dat de inwerkingtreding van de bepalingen van de wet van 30 juli 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/2022 pub. 08/08/2022 numac 2022015553 bron federale overheidsdienst justitie Wet om justitie menselijker, sneller en straffer te maken II sluiten retroactief wordt uitgesteld tot 1 april 2023. Bovendien bepaalt artikel 72, tweede lid, (nieuw) van het wetsontwerp dat artikel 69 (nieuw) in werking treedt op 31 oktober 2022, dus voordat de wijzigingsbepalingen van de wet van 30 juli 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/2022 pub. 08/08/2022 numac 2022015553 bron federale overheidsdienst justitie Wet om justitie menselijker, sneller en straffer te maken II sluiten uitwerking hebben gekregen.

Dit leidt de facto tot de volgende situatie: - alle bepalingen met betrekking tot artikel 4.59 (die in de wet van 30 juli 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/2022 pub. 08/08/2022 numac 2022015553 bron federale overheidsdienst justitie Wet om justitie menselijker, sneller en straffer te maken II sluiten om justitie menselijker, sneller en straffer te maken II staan) zijn tijdelijk wel in werking getreden op 1 november 2022; - na de bekendmaking van het ter bespreking voorliggende wetsontwerp zal de inwerkingtreding van de betrokken bepalingen van de wet van 30 juli 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/2022 pub. 08/08/2022 numac 2022015553 bron federale overheidsdienst justitie Wet om justitie menselijker, sneller en straffer te maken II sluiten (artikelen 19, 20, 21, 22, 23 en 25 en de hoofdstukken 9, 12 en 14) worden uitgesteld tot 1 april 2023, met terugwerkende kracht.

Deze bepalingen van de wet van 30 juli 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/2022 pub. 08/08/2022 numac 2022015553 bron federale overheidsdienst justitie Wet om justitie menselijker, sneller en straffer te maken II sluiten zullen dus vanaf de bekendmaking van dit wetsontwerp niet meer in werking zijn, worden gewijzigd door dit wetsontwerp en zullen op 1 april 2023 opnieuw in werking treden met de aangebrachte wijzigingen." 4 4. Bij artikel 71 van de wet van 6 december 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/12/2022 pub. 21/12/2022 numac 2022034748 bron federale overheidsdienst justitie Wet om justitie menselijker, sneller en straffer te maken IIbis sluiten wordt artikel 70 van de wet van 30 juli 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/2022 pub. 08/08/2022 numac 2022015553 bron federale overheidsdienst justitie Wet om justitie menselijker, sneller en straffer te maken II sluiten inderdaad vervangen door een nieuwe tekst naar luid waarvan artikel 20 van die wet in werking treedt op een door de Koning te bepalen datum en uiterlijk op 1 april 2023.Overeenkomstig artikel 74, derde lid, van de wet van 6 december 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/12/2022 pub. 21/12/2022 numac 2022034748 bron federale overheidsdienst justitie Wet om justitie menselijker, sneller en straffer te maken IIbis sluiten heeft dat artikel 71 met terugwerkende kracht uitwerking gekregen met ingang van 31 oktober 2022.

Artikel 4.59 van het Burgerlijk Wetboek, zoals dat artikel vervangen is bij artikel 20 van de wet van 30 juli 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/2022 pub. 08/08/2022 numac 2022015553 bron federale overheidsdienst justitie Wet om justitie menselijker, sneller en straffer te maken II sluiten en gewijzigd is bij artikel 62 van de wet van 6 december 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/12/2022 pub. 21/12/2022 numac 2022034748 bron federale overheidsdienst justitie Wet om justitie menselijker, sneller en straffer te maken IIbis sluiten, treedt in werking op 1 april 2023.

De motivering van de spoedeisendheid kan derhalve aanvaard worden.

RECHTSGROND Het ontworpen artikel 2, § 3, van het koninklijk besluit van 23 juni 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/06/2022 pub. 30/06/2022 numac 2022032651 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende het beheer van het centraal register voor huwelijksovereenkomsten, het centraal register van testamenten en het centraal erfrechtregister type koninklijk besluit prom. 23/06/2022 pub. 13/12/2022 numac 2022203073 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2019 betreffende de invoering van een tweede pensioenpijler type koninklijk besluit prom. 23/06/2022 pub. 13/12/2022 numac 2022203077 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 februari 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, tot verbetering van artikel 4 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 november 2021 betreffende het tewerkstellen van risicogroepen type koninklijk besluit prom. 23/06/2022 pub. 08/09/2022 numac 2022032131 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 november 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, tot wijziging van bepaalde collectieve arbeidsovereenkomsten betreffende extra verlofdagen in het Waalse Gewest type koninklijk besluit prom. 23/06/2022 pub. 08/09/2022 numac 2022032132 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen, betreffende de vaststelling van de algemene regels die toepasbar zijn op de toekenning van een coronapremie, in de vorm van consumptiecheques type koninklijk besluit prom. 23/06/2022 pub. 22/11/2022 numac 2022202728 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige oudere bedienden die worden ontslagen en die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 60 jaar of ouder zijn, een beroepsverleden van ten minste 35 jaar als loontrekkende kunnen laten gelden en gewerkt hebben in een zwaar beroep type koninklijk besluit prom. 23/06/2022 pub. 22/11/2022 numac 2022202901 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige oudere arbeiders die worden ontslagen en die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 60 jaar of ouder zijn, een beroepsverleden van ten minste 35 jaar als loontrekkende kunnen laten gelden en gewerkt hebben in een zwaar beroep type koninklijk besluit prom. 23/06/2022 pub. 22/11/2022 numac 2022202909 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de coronapremie-cheques sluiten `houdende het beheer van het centraal register voor huwelijksovereenkomsten, het centraal register van testamenten en het centraal erfrechtregister' (artikel 1 van het ontwerp) en de in artikel 2 van het ontwerp vervatte aanvulling van artikel 7, § 1, van hetzelfde koninklijk besluit ontlenen hun rechtsgrond aan artikel 108 van de Grondwet in samenhang gelezen met artikel 4.59, § 2, zesde lid, van het Burgerlijk Wetboek, vervangen bij de wet van 30 juli 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/2022 pub. 08/08/2022 numac 2022015553 bron federale overheidsdienst justitie Wet om justitie menselijker, sneller en straffer te maken II sluiten.

In de aanhef dient derhalve: - een nieuw eerste lid ingevoegd te worden waarin verwezen wordt naar artikel 108 van de Grondwet; - het eerste lid, dat het tweede lid wordt, aangevuld te worden met een verwijzing naar artikel 4.59, § 2, zesde lid, van het Burgerlijk Wetboek, vervangen bij de wet van 30 juli 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/2022 pub. 08/08/2022 numac 2022015553 bron federale overheidsdienst justitie Wet om justitie menselijker, sneller en straffer te maken II sluiten.

De griffier, De voorzitter, Esther CONTI Pierre VANDERNOOT _______ Nota's 1 Parl.St. Kamer 2021-22, nr. 55-2774/001, 137 e.v. 2 Verslag van de tweede zitting namens de Commissie voor Justitie van de Kamer betreffende onder meer het ontwerp dat geleid heeft tot de wet van 36 december 2022, Parl.St. Kamer 2022-23, nr. 55-2824/008, 4 en 5. 3 Beginselen van de wetgevingstechniek - Handleiding voor het opstellen van wetgevende en reglementaire teksten, www.raadvst-consetat.be, tab "Wetgevingstechniek", aanbeveling 128. 4 Verslag van de tweede zitting namens de Commissie voor Justitie van de Kamer betreffende onder meer het ontwerp dat geleid heeft tot de wet van 6 december 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/12/2022 pub. 21/12/2022 numac 2022034748 bron federale overheidsdienst justitie Wet om justitie menselijker, sneller en straffer te maken IIbis sluiten, Parl.St. Kamer 2022-23, nr. 55-2824/008, 5.

21 MAART 2023. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juni 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/06/2022 pub. 30/06/2022 numac 2022032651 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende het beheer van het centraal register voor huwelijksovereenkomsten, het centraal register van testamenten en het centraal erfrechtregister type koninklijk besluit prom. 23/06/2022 pub. 13/12/2022 numac 2022203073 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2019 betreffende de invoering van een tweede pensioenpijler type koninklijk besluit prom. 23/06/2022 pub. 13/12/2022 numac 2022203077 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 februari 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, tot verbetering van artikel 4 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 november 2021 betreffende het tewerkstellen van risicogroepen type koninklijk besluit prom. 23/06/2022 pub. 08/09/2022 numac 2022032131 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 november 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, tot wijziging van bepaalde collectieve arbeidsovereenkomsten betreffende extra verlofdagen in het Waalse Gewest type koninklijk besluit prom. 23/06/2022 pub. 08/09/2022 numac 2022032132 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen, betreffende de vaststelling van de algemene regels die toepasbar zijn op de toekenning van een coronapremie, in de vorm van consumptiecheques type koninklijk besluit prom. 23/06/2022 pub. 22/11/2022 numac 2022202728 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige oudere bedienden die worden ontslagen en die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 60 jaar of ouder zijn, een beroepsverleden van ten minste 35 jaar als loontrekkende kunnen laten gelden en gewerkt hebben in een zwaar beroep type koninklijk besluit prom. 23/06/2022 pub. 22/11/2022 numac 2022202901 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige oudere arbeiders die worden ontslagen en die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 60 jaar of ouder zijn, een beroepsverleden van ten minste 35 jaar als loontrekkende kunnen laten gelden en gewerkt hebben in een zwaar beroep type koninklijk besluit prom. 23/06/2022 pub. 22/11/2022 numac 2022202909 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de coronapremie-cheques sluiten houdende het beheer van het centraal register voor huwelijksovereenkomsten, het centraal register van testamenten en het centraal erfrechtregister wat betreft de kosteloze inschrijving van akten van erfopvolging opgesteld met het oog op de overschrijving van onroerende goederen bedoeld in artikel 3.30, § 1, 7°, van het Burgerlijk Wetboek FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Grondwet, artikel 108;

Gelet op het Burgerlijk Wetboek, artikel 4.59, § 2, zesde lid, vervangen bij de wet van 30 juli 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/2022 pub. 08/08/2022 numac 2022015553 bron federale overheidsdienst justitie Wet om justitie menselijker, sneller en straffer te maken II sluiten en artikel 4.128;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën bevoegd voor de FOD Justitie, gegeven op 14 februari 2023;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën bevoegd voor de FOD Buitenlandse Zaken, gegeven op 20 februari 2023;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën bevoegd voor de FOD Financiën, gegeven op 7 maart 2023;

Gelet op het akkoord van de Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 12 maart 2023 ;

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door de omstandigheid dat het koninklijk besluit op 1 april 2023 in werking dient te treden zodat het koninklijk besluit van 23 juni 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/06/2022 pub. 30/06/2022 numac 2022032651 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende het beheer van het centraal register voor huwelijksovereenkomsten, het centraal register van testamenten en het centraal erfrechtregister type koninklijk besluit prom. 23/06/2022 pub. 13/12/2022 numac 2022203073 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2019 betreffende de invoering van een tweede pensioenpijler type koninklijk besluit prom. 23/06/2022 pub. 13/12/2022 numac 2022203077 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 februari 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, tot verbetering van artikel 4 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 november 2021 betreffende het tewerkstellen van risicogroepen type koninklijk besluit prom. 23/06/2022 pub. 08/09/2022 numac 2022032131 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 november 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, tot wijziging van bepaalde collectieve arbeidsovereenkomsten betreffende extra verlofdagen in het Waalse Gewest type koninklijk besluit prom. 23/06/2022 pub. 08/09/2022 numac 2022032132 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen, betreffende de vaststelling van de algemene regels die toepasbar zijn op de toekenning van een coronapremie, in de vorm van consumptiecheques type koninklijk besluit prom. 23/06/2022 pub. 22/11/2022 numac 2022202728 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige oudere bedienden die worden ontslagen en die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 60 jaar of ouder zijn, een beroepsverleden van ten minste 35 jaar als loontrekkende kunnen laten gelden en gewerkt hebben in een zwaar beroep type koninklijk besluit prom. 23/06/2022 pub. 22/11/2022 numac 2022202901 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige oudere arbeiders die worden ontslagen en die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 60 jaar of ouder zijn, een beroepsverleden van ten minste 35 jaar als loontrekkende kunnen laten gelden en gewerkt hebben in een zwaar beroep type koninklijk besluit prom. 23/06/2022 pub. 22/11/2022 numac 2022202909 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de coronapremie-cheques sluiten houdende het beheer van het centraal register voor huwelijksovereenkomsten, het centraal register van testamenten en het centraal erfrechtregister in overeenstemming is met het bij de wet van 30 juli 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/2022 pub. 08/08/2022 numac 2022015553 bron federale overheidsdienst justitie Wet om justitie menselijker, sneller en straffer te maken II sluiten om justitie menselijker, sneller en straffer te maken II gewijzigde artikel 4.59 van het Burgerlijk Wetboek, dat op 1 april 2023 in werking treedt;

Gelet op het advies 73.244/2 van de Raad van State, gegeven op 20 maart 2023, met toepassing van artikel 84, § 1, 3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende het Wetboek van diverse rechten en taksen, artikel 21, 15°, ingevoegd bij de wet van 18 mei 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/05/2022 pub. 30/05/2022 numac 2022020909 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende wijzigingen van het recht op geschriften en van het registratierecht op bepaalde akten type wet prom. 18/05/2022 pub. 30/05/2022 numac 2022032117 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot wijziging van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en de wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten type wet prom. 18/05/2022 pub. 17/06/2022 numac 2022203320 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van hoofdstuk 7 van titel 2 van de wet van 24 oktober 2011 tot vrijwaring van een duurzame financiering van de pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van de lokale politiezones, tot wijziging van de wet van 6 mei 2002 tot oprichting van het Fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie en houdende bijzondere bepalingen inzake sociale zekerheid en houdende diverse wijzigingsbepalingen type wet prom. 18/05/2022 pub. 25/05/2022 numac 2022032118 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot uitstel van de inwerkingtreding van de bepalingen inzake de uitvoering van vrijheidsstraffen van drie jaar of minder sluiten;

Overwegende het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, artikel 161, 16°, ingevoegd bij de wet van 18 mei 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/05/2022 pub. 30/05/2022 numac 2022020909 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende wijzigingen van het recht op geschriften en van het registratierecht op bepaalde akten type wet prom. 18/05/2022 pub. 30/05/2022 numac 2022032117 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot wijziging van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en de wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten type wet prom. 18/05/2022 pub. 17/06/2022 numac 2022203320 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van hoofdstuk 7 van titel 2 van de wet van 24 oktober 2011 tot vrijwaring van een duurzame financiering van de pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van de lokale politiezones, tot wijziging van de wet van 6 mei 2002 tot oprichting van het Fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie en houdende bijzondere bepalingen inzake sociale zekerheid en houdende diverse wijzigingsbepalingen type wet prom. 18/05/2022 pub. 25/05/2022 numac 2022032118 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot uitstel van de inwerkingtreding van de bepalingen inzake de uitvoering van vrijheidsstraffen van drie jaar of minder sluiten;

Overwegende het koninklijk besluit van 18 mei 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/05/2022 pub. 30/05/2022 numac 2022020877 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 maart 1927 houdende uitvoering van het Wetboek diverse rechten en taksen en van het koninklijk besluit van 14 september 2016 tot vaststelling van de retributies voor de uitvoering van de hypothecaire formaliteiten en voor de aflevering van de afschriften en getuigschriften sluiten tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 maart 1927 houdende uitvoering van het Wetboek diverse rechten en taksen en van het koninklijk besluit van 14 september 2016 tot vaststelling van de retributies voor de uitvoering van de hypothecaire formaliteiten en voor de aflevering van de afschriften en getuigschriften;

Overwegende het ministerieel besluit van 18 mei 2022Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/05/2022 pub. 30/05/2022 numac 2022032175 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende opheffing van het ministerieel besluit van 25 januari 2007 tot uitvoering van artikel 1 en artikel 6, laatste lid van het uitvoeringsbesluit houdende uitvoering van het Wetboek diverse rechten en taksen van 3 maart 1927 en houdende bepaling van de retributies die van toepassing zijn wanneer eigendomstitels worden afgeleverd om een akte van erfopvolging op te stellen sluiten houdende opheffing van het ministerieel besluit van 25 januari 2007 tot uitvoering van artikel 1 en artikel 6, laatste lid van het uitvoeringsbesluit houdende uitvoering van het Wetboek diverse rechten en taksen van 3 maart 1927 en houdende bepaling van de retributies die van toepassing zijn wanneer eigendomstitels worden afgeleverd om een akte van erfopvolging op te stellen;

Op de voordracht van de Minister van Buitenlandse Zaken, de Minister van Financiën en de Minister van Justitie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 2 van het koninklijk besluit van 23 juni 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/06/2022 pub. 30/06/2022 numac 2022032651 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende het beheer van het centraal register voor huwelijksovereenkomsten, het centraal register van testamenten en het centraal erfrechtregister type koninklijk besluit prom. 23/06/2022 pub. 13/12/2022 numac 2022203073 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2019 betreffende de invoering van een tweede pensioenpijler type koninklijk besluit prom. 23/06/2022 pub. 13/12/2022 numac 2022203077 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 februari 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, tot verbetering van artikel 4 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 november 2021 betreffende het tewerkstellen van risicogroepen type koninklijk besluit prom. 23/06/2022 pub. 08/09/2022 numac 2022032131 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 november 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, tot wijziging van bepaalde collectieve arbeidsovereenkomsten betreffende extra verlofdagen in het Waalse Gewest type koninklijk besluit prom. 23/06/2022 pub. 08/09/2022 numac 2022032132 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen, betreffende de vaststelling van de algemene regels die toepasbar zijn op de toekenning van een coronapremie, in de vorm van consumptiecheques type koninklijk besluit prom. 23/06/2022 pub. 22/11/2022 numac 2022202728 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige oudere bedienden die worden ontslagen en die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 60 jaar of ouder zijn, een beroepsverleden van ten minste 35 jaar als loontrekkende kunnen laten gelden en gewerkt hebben in een zwaar beroep type koninklijk besluit prom. 23/06/2022 pub. 22/11/2022 numac 2022202901 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige oudere arbeiders die worden ontslagen en die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 60 jaar of ouder zijn, een beroepsverleden van ten minste 35 jaar als loontrekkende kunnen laten gelden en gewerkt hebben in een zwaar beroep type koninklijk besluit prom. 23/06/2022 pub. 22/11/2022 numac 2022202909 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de coronapremie-cheques sluiten houdende het beheer van het centraal register voor huwelijksovereenkomsten, het centraal register van testamenten en het centraal erfrechtregister, wordt aangevuld met een paragraaf 3, luidende: " § 3. De inschrijving door de ambtenaar van het bevoegde kantoor van de Algemene administratie van de patrimoniumdocumentatie in het centraal erfrechtregister, voorzien in artikel 4.59, § 2, lid 6, van het Burgerlijk Wetboek, geschiedt volgens de modaliteiten bepaald door de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat en door middel van een bericht waarvan de vorm wordt bepaald door de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, na overleg met de Algemene administratie van de patrimoniumdocumentatie.".

Art. 2.In artikel 7, § 1, van hetzelfde besluit worden de woorden "of door een ambtenaar van het bevoegde kantoor van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie" ingevoegd tussen de woorden "de notaris" en de woorden ", ten laatste".

Art. 3.In artikel 22 van hetzelfde besluit wordt tussen het eerste en het tweede lid een lid toegevoegd, luidende: "Elke inschrijving in het centraal erfrechtregister van een akte van erfopvolging opgemaakt met als doel, al dan niet uitsluitend, de overschrijving van onroerende goederen overeenkomstig artikel 3.30, § 1, 7°, van het Burgerlijk Wetboek, is kosteloos indien aan volgende voorwaarden is voldaan: 1° de akte wordt opgesteld binnen de zes maanden na het overlijden; 2° de instrumenterende ambtenaar vraagt geen vacatie of andere kosten voor het opstellen van de akte.".

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 1 april 2023.

Art. 5.De minister bevoegd voor Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 maart 2023.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Buitenlandse Zaken, H. LAHBIB De Minister van Justitie, V. VAN QUICKENBORNE De Minister van Financiën, V. VAN PETEGHEM

^