Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 12 september 2011
gepubliceerd op 29 september 2011

Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen met biljetten, respectievelijk genaamd « Presto 1 euro », « Presto 3 euro », « Presto 5 euro », « Subito 1 euro », « Subito 3 euro » en « Subito 5 euro »

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2011003303
pub.
29/09/2011
prom.
12/09/2011
ELI
eli/besluit/2011/09/12/2011003303/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

12 SEPTEMBER 2011. - Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen met biljetten, respectievelijk genaamd « Presto 1 euro », « Presto 3 euro », « Presto 5 euro », « Subito 1 euro », « Subito 3 euro » en « Subito 5 euro »


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 19 april 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Wet tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij sluiten tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, artikel 3, § 1, eerste lid, en artikel 6, § 1, 1°, gewijzigd bij de Programmawet I van 24 december 2002;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 januari 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/01/2002 pub. 07/02/2002 numac 2001014268 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, « Subito » genaamd, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij type koninklijk besluit prom. 15/01/2002 pub. 07/02/2002 numac 2001014271 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, « Presto » genaamd, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij type koninklijk besluit prom. 15/01/2002 pub. 07/02/2002 numac 2001014272 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, "21" genaamd, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij sluiten betreffende de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, "Presto" genaamd, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 januari 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/01/2002 pub. 07/02/2002 numac 2001014268 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, « Subito » genaamd, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij type koninklijk besluit prom. 15/01/2002 pub. 07/02/2002 numac 2001014271 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, « Presto » genaamd, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij type koninklijk besluit prom. 15/01/2002 pub. 07/02/2002 numac 2001014272 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, "21" genaamd, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij sluiten betreffende de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, "Subito" genaamd, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 mei 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/05/2006 pub. 12/05/2006 numac 2006003188 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Subito XXL », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 01/05/2006 pub. 12/05/2006 numac 2006003191 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Presto XL », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 01/05/2006 pub. 12/05/2006 numac 2006003190 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Presto XXL », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 01/05/2006 pub. 12/05/2006 numac 2006003189 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Subito XL », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 01/05/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006003238 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Magic 7", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij sluiten tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Presto XL », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 mei 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/05/2006 pub. 12/05/2006 numac 2006003188 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Subito XXL », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 01/05/2006 pub. 12/05/2006 numac 2006003191 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Presto XL », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 01/05/2006 pub. 12/05/2006 numac 2006003190 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Presto XXL », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 01/05/2006 pub. 12/05/2006 numac 2006003189 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Subito XL », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 01/05/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006003238 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Magic 7", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij sluiten tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Presto XXL », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 mei 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/05/2006 pub. 12/05/2006 numac 2006003188 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Subito XXL », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 01/05/2006 pub. 12/05/2006 numac 2006003191 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Presto XL », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 01/05/2006 pub. 12/05/2006 numac 2006003190 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Presto XXL », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 01/05/2006 pub. 12/05/2006 numac 2006003189 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Subito XL », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 01/05/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006003238 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Magic 7", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij sluiten tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Subito XL », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 mei 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/05/2006 pub. 12/05/2006 numac 2006003188 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Subito XXL », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 01/05/2006 pub. 12/05/2006 numac 2006003191 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Presto XL », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 01/05/2006 pub. 12/05/2006 numac 2006003190 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Presto XXL », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 01/05/2006 pub. 12/05/2006 numac 2006003189 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Subito XL », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 01/05/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006003238 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Magic 7", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij sluiten tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Subito XXL », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij;

Gelet op het advies 49.952/2/V van de Raad van State, gegeven op 2 augustus 2011, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK I. - Bepalingen betreffende de « Presto 1 euro »

Artikel 1.Dit hoofdstuk is van toepassing op de door de Nationale Loterij uitgegeven loterij met biljetten, genaamd « Presto 1 euro ». « Presto 1 euro » is een loterij met biljetten waarvan de loten uitsluitend zonder enige trekking worden toegewezen door de vermelding op het biljet zelf, volgens een door het toeval bepaalde verdeling, dat een lot al of niet wordt gewonnen. De vermelding in kwestie zit verborgen onder een af te krassen ondoorzichtige deklaag.

Art. 2.Het aantal biljetten van elke uitgifte wordt door de Nationale Loterij vastgesteld hetzij op 1 000 000, hetzij op veelvouden van 1 000 000.

De verkoopprijs van een biljet is vastgelegd op 1 euro.

Het aantal uitgiften wordt vastgesteld door de Nationale Loterij.

Art. 3.Voor iedere hoeveelheid van 1 000 000 uitgegeven biljetten wordt het aantal loten vastgelegd op 235 021, die worden verdeeld volgens onderstaande tabel :

Nombre de lots Aantal loten

Montant des lots Bedrag van de loten

Montant total des lots Totale bedrag van de loten

1 chance de gain sur 1 winstkans op

1

25.000 EUR

25.000 EUR

1 000 000

20

1.000 EUR

20.000 EUR

50 000

200

20 EUR

4.000 EUR

5 000

2 800

10 EUR

28.000 EUR

357,14

22 000

5 EUR

110.000 EUR

45,45

210 000

2 EUR

420.000 EUR

4,76

TOTAL TOTAAL 235 021


TOTAL TOTAAL 607.000 EUR

TOTAL TOTAAL 4,25


Art. 4.Op de voorkant van het biljet staat er een duidelijk afgebakende speelzone die is bedekt met een af te krassen ondoorzichtige deklaag. Op die deklaag kan er, louter ter illustratie of ter informatie, een afbeelding, een foto, een tekening, een grafische voorstelling, een letter, een cijfer of om het even welke andere vermelding staan waarmee de speelzone wordt geïdentificeerd.

Na afkrassing van de in het eerste lid bedoelde ondoorzichtige deklaag krijgt de speler het volgende te zien : 1° ofwel een in Arabische cijfers uitgedrukt lotenbedrag, gekozen uit de in artikel 3 bedoelde loten, wanneer het een winnend biljet betreft.In dat geval stemt het toegewezen lot overeen met het bedrag in kwestie; 2° ofwel de vermelding « euro 000 » wanneer het gaat om een niet-winnend biljet. HOOFDSTUK II. - Bepalingen betreffende de « Presto 3 euro »

Art. 5.Dit hoofdstuk is van toepassing op de door de Nationale Loterij uitgegeven loterij met biljetten, genaamd « Presto 3 euro ». « Presto 3 euro » is een loterij met biljetten waarvan de loten uitsluitend zonder enige trekking worden toegewezen door de vermelding op het biljet zelf, volgens een door het toeval bepaalde verdeling, dat een lot al of niet wordt gewonnen. De vermelding in kwestie zit verborgen onder een af te krassen ondoorzichtige deklaag.

Art. 6.Het aantal biljetten van elke uitgifte wordt door de Nationale Loterij vastgesteld hetzij op 500 000, hetzij op veelvouden van 500 000.

De verkoopprijs van een biljet is vastgelegd op 3 euro.

Het aantal uitgiften wordt vastgesteld door de Nationale Loterij.

Art. 7.Voor iedere hoeveelheid van 500 000 uitgegeven biljetten wordt het aantal loten vastgelegd op 133 314, die worden verdeeld volgens onderstaande tabel :

Nombre de lots Aantal loten

Montant des lots Bedrag van de loten

Montant total des lots Totale bedrag van de loten

1 chance de gain sur 1 winstkans op

1

100.000 EUR

100.000 EUR

500 000

3

5.000 EUR

15.000 EUR

166 666,67

10

1.000 EUR

10.000 EUR

50 000

50

100 EUR

5.000 EUR

10 000

250

25 EUR

6.250 EUR

2 000

7 500

15 EUR

112.500 EUR

66,67

25 000

9 EUR

225.000 EUR

20

60 000

6 EUR

360.000 EUR

8,33

40 500

3 EUR

121.500 EUR

12,35

TOTAL TOTAAL 133 314


TOTAL TOTAAL 955.250 EUR

TOTAL TOTAAL 3,75


Art. 8.Voor de toepassing van de artikelen 9 tot 14 dienen de volgende begrippen te worden verklaard : 1° « speelzone » : een afgebakende en met een ondoorzichtige, af te krassen deklaag bedekte zone waarop, louter ter illustratie of ter informatie, een afbeelding, een foto, een tekening, een grafische voorstelling of om het even welke andere vermelding kan staan waarmee de speelzone wordt geïdentificeerd;2° « speelsymbool » : een letter, een woord, een cijfer, een getal, een afbeelding, een grafische voorstelling, een tekening, een foto, een eenkleurige of tweekleurige figuur, of om het even welk ander teken van welke aard ook.

Art. 9.Op de voorkant van het biljet staan er drie speelzones die respectievelijk « Jeu - Spel - Spiel 1 », « Jeu - Spel - Spiel 2 » en « Jeu - Spel - Spiel 3 » worden genoemd. Die specifieke vermeldingen kunnen zich bevinden op of in de buurt van de ondoorzichtige deklaag waarmee de speelzones worden bedekt.

Art. 10.Na afkrassing van de ondoorzichtige deklaag die speelzone 1 bedekt, krijgt de speler het volgende te zien : 1° ofwel een in Arabische cijfers uitgedrukt lotenbedrag, gekozen uit de in artikel 7 bedoelde loten, wanneer het een winnende zone betreft. In dat geval stemt het toegewezen lot overeen met het bedrag in kwestie; 2° ofwel de vermelding « euro 000 » wanneer het gaat om een niet-winnende zone.

Art. 11.Na afkrassing van de ondoorzichtige deklaag die speelzone 2 bedekt, krijgt de speler één speelsymbool te zien uit een reeks van verschillende, door de Nationale Loterij bepaalde speelsymbolen.

Voor die speelzone geldt het volgende : 1° ofwel betreft het een winnende speelzone wanneer het in het eerste lid bedoelde speelsymbool identiek is aan het speelsymbool dat « winnend symbool » wordt genoemd en dat zichtbaar onder de bewuste zone wordt afgebeeld.In dat geval wordt er een lot toegewezen, gekozen uit de in artikel 7 bedoelde loten, dat overeenstemt met het bedrag dat zichtbaar in Arabische cijfers wordt vermeld in de buurt van het « winnende symbool »; 2° ofwel betreft het een niet-winnende speelzone wanneer het in het eerste lid bedoelde speelsymbool en het in 1° bedoelde « winnende symbool » niet identiek zijn.

Art. 12.Na afkrassing van de ondoorzichtige deklaag die speelzone 3 bedekt, krijgt de speler te zien wat volgt : 1° twee speelsymbolen die kunnen variëren, en die afkomstig zijn uit een reeks van verschillende, door de Nationale Loterij bepaalde speelsymbolen;2° een in Arabische cijfers uitgedrukt lotenbedrag dat werd gekozen uit de in artikel 7 bedoelde loten. Voor die speelzone geldt het volgende : 1° ofwel betreft het een winnende speelzone wanneer de twee in het eerste lid, 1°, bedoelde speelsymbolen identiek zijn.In dat geval stemt het toegewezen lot overeen met het bedrag dat in de bewuste zone wordt vermeld; 2° ofwel betreft het een niet-winnende speelzone wanneer de twee in het eerste lid, 1°, bedoelde speelsymbolen niet identiek zijn.

Art. 13.Een biljet waaraan een lotenbedrag wordt toegekend, kan één, twee of drie winnende speelzones bevatten. In de twee laatstgenoemde gevallen worden de lotenbedragen samengeteld.

Art. 14.Wanneer er aan een biljet een lot wordt toegekend ter waarde van de volgende bedragen : 1° 3, 25, 100, 1.000, 5.000 of 100.000 euro, dan bevat dat biljet uitsluitend één enkele winnende speelzone; 2° 15 euro, dan bevat dat biljet ofwel twee winnende speelzones waaraan respectievelijk 6 en 9 euro worden toegekend, ofwel drie winnende speelzones waaraan respectievelijk 3, 3 en 9 euro worden toegekend;3° 9 euro, dan bevat dat biljet ofwel één winnende speelzone waaraan dat bedrag van 9 euro wordt toegekend, ofwel twee winnende speelzones waaraan respectievelijk 3 en 6 euro worden toegekend;4° 6 euro, dan bevat dat biljet ofwel één winnende speelzone waaraan dat bedrag van 6 euro wordt toegekend, ofwel twee winnende speelzones waaraan telkens 3 euro wordt toegekend. HOOFDSTUK III. - Bepalingen betreffende de « Presto 5 euro »

Art. 15.Dit hoofdstuk is van toepassing op de door de Nationale Loterij uitgegeven loterij met biljetten, genaamd « Presto 5 euro ». « Presto 5 euro » is een loterij met biljetten waarvan de loten uitsluitend zonder enige trekking worden toegewezen door de vermelding op het biljet zelf, volgens een door het toeval bepaalde verdeling, dat een lot al of niet wordt gewonnen. De vermelding in kwestie zit verborgen onder een af te krassen ondoorzichtige deklaag.

Art. 16.Het aantal biljetten van elke uitgifte wordt door de Nationale Loterij vastgesteld hetzij op 500 000, hetzij op veelvouden van 500 000.

De verkoopprijs van een biljet is vastgelegd op 5 euro.

Het aantal uitgiften wordt vastgesteld door de Nationale Loterij.

Art. 17.Voor iedere hoeveelheid van 500.000 uitgegeven biljetten wordt het aantal loten vastgelegd op 154.064, die worden verdeeld volgens onderstaande tabel :

Nombre de lots Aantal loten

Montant des lots Bedrag van de loten

Montant total des lots Totale bedrag van de loten

1 chance de gain sur 1 winstkans op

1

250.000 EUR

250.000 EUR

500 000

3

10.000 EUR

30.000 EUR

166 666,67

10

2.500 EUR

25.000 EUR

50 000

50

250 EUR

12.500 EUR

10 000

500

50 EUR

25.000 EUR

1 000

2 500

25 EUR

62.500 EUR

200

7 500

20 EUR

150.000 EUR

66,67

14 000

15 EUR

210.000 EUR

35,71

50 000

10 EUR

500.000 EUR

10

79 500

5 EUR

397.500 EUR

6,29

TOTAL TOTAAL 154 064


TOTAL TOTAAL 1.662.500 EUR

TOTAL TOTAAL 3,25


Art. 18.Voor de toepassing van de artikelen 19 tot 24 dienen de volgende begrippen te worden verklaard : 1° « speelzone » : een afgebakende en met een ondoorzichtige, af te krassen deklaag bedekte zone waarop, louter ter illustratie of ter informatie, een afbeelding, een foto, een tekening, een grafische voorstelling of om het even welke andere vermelding kan staan waarmee de speelzone wordt geïdentificeerd;2° « speelsymbool » : een letter, een woord, een cijfer, een getal, een afbeelding, een grafische voorstelling, een tekening, een foto, een eenkleurige of tweekleurige figuur, of om het even welk ander teken van welke aard ook.

Art. 19.Op de voorkant van het biljet staan er vijf speelzones die respectievelijk « Jeu - Spel - Spiel 1 », « Jeu - Spel - Spiel 2 », « Jeu - Spel - Spiel 3 », « Jeu - Spel - Spiel 4 » en « Jeu - Spel - Spiel 5 » worden genoemd. Die specifieke vermeldingen kunnen zich bevinden op of in de buurt van de ondoorzichtige deklaag waarmee de speelzones worden bedekt.

Art. 20.Na afkrassing van de ondoorzichtige deklaag die de speelzones 1 en 2 bedekt, krijgt de speler in elk van die speelzones het volgende te zien : 1° ofwel een in Arabische cijfers uitgedrukt lotenbedrag, gekozen uit de in artikel 17 bedoelde loten, wanneer het een winnende zone betreft.In dat geval stemt het toegewezen lot overeen met het bedrag in kwestie; 2° ofwel de vermelding « euro 000 » wanneer het gaat om een niet-winnende zone.

Art. 21.Na afkrassing van de ondoorzichtige deklaag die de speelzones 3 en 4 bedekt, krijgt de speler in elk van die speelzones één speelsymbool te zien uit een reeks van verschillende, door de Nationale Loterij bepaalde speelsymbolen.

Voor een dergelijke speelzone geldt het volgende : 1° ofwel betreft het een winnende speelzone wanneer het in het eerste lid bedoelde speelsymbool identiek is aan het speelsymbool dat « winnend symbool » wordt genoemd en dat zichtbaar onder de bewuste zone wordt afgebeeld.In dat geval wordt er een lot toegewezen, gekozen uit de in artikel 17 bedoelde loten, dat overeenstemt met het bedrag dat zichtbaar in Arabische cijfers wordt vermeld in de buurt van het « winnende symbool »; 2° ofwel betreft het een niet-winnende speelzone wanneer het in het eerste lid bedoelde speelsymbool en het in 1° bedoelde « winnende symbool » niet identiek zijn.

Art. 22.Na afkrassing van de ondoorzichtige deklaag die speelzone 5 bedekt, krijgt de speler te zien wat volgt : 1° twee speelsymbolen die kunnen variëren, en die afkomstig zijn uit een reeks van verschillende, door de Nationale Loterij bepaalde speelsymbolen;2° een in Arabische cijfers uitgedrukt lotenbedrag dat werd gekozen uit de in artikel 17 bedoelde loten. Voor die speelzone geldt het volgende : 1° ofwel betreft het een winnende speelzone wanneer de twee in het eerste lid, 1°, bedoelde speelsymbolen identiek zijn.In dat geval stemt het toegewezen lot overeen met het bedrag dat in de bewuste zone wordt vermeld; 2° ofwel betreft het een niet-winnende speelzone wanneer de twee in het eerste lid, 1°, bedoelde speelsymbolen niet identiek zijn.

Art. 23.Een biljet waaraan een lotenbedrag wordt toegekend, kan één, twee of drie winnende speelzones bevatten. In de twee laatstgenoemde gevallen worden de lotenbedragen samengeteld.

Art. 24.Wanneer er aan een biljet een lot wordt toegekend ter waarde van de volgende bedragen : 1° 5, 50, 250, 2.500, 10.000 of 250.000 euro, dan bevat dat biljet uitsluitend één enkele winnende speelzone; 2° 10 euro, dan bevat dat biljet ofwel één winnende speelzone waaraan dat bedrag van 10 euro wordt toegekend, ofwel twee winnende speelzones waaraan telkens 5 euro wordt toegekend;3° 15 euro, dan bevat dat biljet ofwel één winnende speelzone waaraan dat bedrag van 15 euro wordt toegekend, ofwel twee winnende speelzones waaraan respectievelijk 5 en 10 euro worden toegekend, ofwel drie winnende speelzones waaraan telkens 5 euro wordt toegekend;4° 20 euro, dan bevat dat biljet ofwel één winnende speelzone waaraan dat bedrag van 20 euro wordt toegekend, ofwel drie winnende speelzones waaraan respectievelijk 5, 5 en 10 euro worden toegekend;5° 25 euro, dan bevat dat biljet twee winnende speelzones waaraan respectievelijk 5 en 20 euro worden toegekend. HOOFDSTUK IV. - Bepalingen betreffende de « Subito 1 euro »

Art. 25.Dit hoofdstuk is van toepassing op de door de Nationale Loterij uitgegeven loterij met biljetten, genaamd « Subito 1 euro ». « Subito 1 euro » is een loterij met biljetten waarvan de loten uitsluitend zonder enige trekking worden toegewezen door de vermelding op het biljet zelf, volgens een door het toeval bepaalde verdeling, dat een lot al of niet wordt gewonnen. De vermelding in kwestie zit verborgen onder een af te krassen ondoorzichtige deklaag.

Art. 26.Het aantal biljetten van elke uitgifte wordt door de Nationale Loterij vastgesteld hetzij op 1 000 000, hetzij op veelvouden van 1 000 000.

De verkoopprijs van een biljet is vastgelegd op 1 euro.

Het aantal uitgiften wordt vastgesteld door de Nationale Loterij.

Art. 27.Voor iedere hoeveelheid van 1 000 000 uitgegeven biljetten wordt het aantal loten vastgelegd op 235 021, die worden verdeeld volgens onderstaande tabel :

Nombre de lots Aantal loten

Montant des lots Bedrag van de loten

Montant total des lots Totale bedrag van de loten

1 chance de gain sur 1 winstkans op

1

25.000 EUR

25.000 EUR

1 000 000

20

1.000 EUR

20.000 EUR

50 000

200

20 EUR

4.000 EUR

5 000

2 800

10 EUR

28.000 EUR

357,14

22 000

5 EUR

110.000 EUR

45,45

210 000

2 EUR

420.000 EUR

4,76

TOTAL TOTAAL 235 021


TOTAL TOTAAL 607.000 EUR

TOTAL TOTAAL 4,25


Art. 28.Voor de toepassing van artikel 29 dient het begrip « speelzone » als volgt te worden verklaard : een afgebakende en met een ondoorzichtige, af te krassen deklaag bedekte zone waarop, louter ter illustratie of ter informatie, een afbeelding, een foto, een tekening, een grafische voorstelling of om het even welke andere vermelding kan staan waarmee de speelzone wordt geïdentificeerd.

Art. 29.Op de voorkant van het biljet staat er één speelzone.

Na afkrassing van de ondoorzichtige deklaag die de in het eerste lid bedoelde speelzone bedekt, krijgt de speler negen deels verschillende, in Arabische cijfers uitgedrukte lotenbedragen te zien, die werden gekozen uit de in artikel 27 bedoelde loten.

Een winnend biljet is een biljet waarvan de in het tweede lid bedoelde speelzone driemaal hetzelfde bedrag bevat. In dat geval wordt dat bedrag eenmaal aan die speelzone toegekend.

Een winnende speelzone bevat nooit meer dan één enkele reeks met drie identieke bedragen.

Een biljet waarvan de speelzone geen drie identieke bedragen bevat, is altijd een niet-winnend biljet. HOOFDSTUK V. - Bepalingen betreffende de « Subito 3 euro »

Art. 30.Dit hoofdstuk is van toepassing op de door de Nationale Loterij uitgegeven loterij met biljetten, genaamd « Subito 3 euro ». « Subito 3 euro » is een loterij met biljetten waarvan de loten uitsluitend zonder enige trekking worden toegewezen door de vermelding op het biljet zelf, volgens een door het toeval bepaalde verdeling, dat een lot al of niet wordt gewonnen. De vermelding in kwestie zit verborgen onder een af te krassen ondoorzichtige deklaag.

Art. 31.Het aantal biljetten van elke uitgifte wordt door de Nationale Loterij vastgesteld hetzij op 500 000, hetzij op veelvouden van 500 000.

De verkoopprijs van een biljet is vastgelegd op 3 euro.

Het aantal uitgiften wordt vastgesteld door de Nationale Loterij.

Art. 32.Voor iedere hoeveelheid van 500 000 uitgegeven biljetten wordt het aantal loten vastgelegd op 133 314, die worden verdeeld volgens onderstaande tabel :

Nombre de lots Aantal loten

Montant des lots Bedrag van de loten

Montant total des lots Totale bedrag van de loten

1 chance de gain sur 1 winstkans op

1

100.000 EUR

100.000 EUR

500 000

3

5.000 EUR

15.000 EUR

166 666,67

10

1.000 EUR

10.000 EUR

50 000

50

100 EUR

5.000 EUR

10 000

250

25 EUR

6.250 EUR

2 000

7 500

15 EUR

112.500 EUR

66,67

25 000

9 EUR

225.000 EUR

20

60 000

6 EUR

360.000 EUR

8,33

40 500

3 EUR

121.500 EUR

12,35

TOTAL TOTAAL 133 314


TOTAL TOTAAL 955.250 EUR

TOTAL TOTAAL 3,75


Art. 33.Voor de toepassing van de artikelen 34 tot 38 dienen de volgende begrippen te worden verklaard : 1° « speelzone » : een afgebakende en met een ondoorzichtige, af te krassen deklaag bedekte zone waarop, louter ter illustratie of ter informatie, een afbeelding, een foto, een tekening, een grafische voorstelling of om het even welk ander teken of vermelding kan staan waarmee de speelzone wordt geïdentificeerd;2° « speelsymbool » : een letter, een woord, een cijfer, een getal, een afbeelding, een grafische voorstelling, een tekening, een foto, een eenkleurige of tweekleurige figuur, of om het even welk ander teken van welke aard ook.

Art. 34.Op de voorkant van het biljet staan er drie speelzones die respectievelijk « Jeu - Spel - Spiel 1 », « Jeu - Spel - Spiel 2 » en « Jeu - Spel - Spiel 3 » worden genoemd. Die specifieke vermeldingen kunnen zich bevinden op of in de buurt van de ondoorzichtige deklaag waarmee de speelzones worden bedekt.

Art. 35.Na afkrassing van de ondoorzichtige deklaag die speelzone 1 bedekt, krijgt de speler negen deels verschillende, in Arabische cijfers uitgedrukte lotenbedragen te zien, die werden gekozen uit de in artikel 32 bedoelde loten.

Speelzone 1 is een winnende speelzone wanneer ze driemaal hetzelfde bedrag bevat. In dat geval wordt dat bedrag eenmaal aan die speelzone toegekend.

Wanneer speelzone 1 een winnende speelzone is, bevat ze nooit meer dan één enkele reeks met drie identieke bedragen.

Wanneer speelzone 1 geen drie identieke bedragen bevat, is ze altijd een niet-winnende speelzone.

Art. 36.Na afkrassing van de ondoorzichtige deklaag die de speelzones 2 en 3 bedekt, krijgt de speler in elk van die speelzones negen deels verschillende speelsymbolen te zien. De aard van de gebruikte speelsymbolen is in elk spel verschillend.

Speelzone 2 of 3 is een winnende speelzone wanneer ze drie identieke speelsymbolen bevat. In dat geval wordt aan die speelzone het in Arabische cijfers uitgedrukte bedrag toegekend dat onderaan in de bewuste zone wordt vermeld. Dat bedrag werd gekozen uit de in artikel 32 bedoelde lotenbedragen.

Wanneer speelzone 2 of 3 een winnende speelzone is, bevat ze nooit meer dan één enkele reeks met drie identieke speelsymbolen.

Een speelzone die geen drie identieke speelsymbolen bevat, is altijd een niet-winnende speelzone.

Art. 37.Een biljet waaraan een lotenbedrag wordt toegekend, kan één, twee of drie winnende speelzones bevatten. In de twee laatstgenoemde gevallen worden de lotenbedragen samengeteld.

Art. 38.Wanneer er aan een biljet een lot wordt toegekend ter waarde van de volgende bedragen : 1° 3, 25, 100, 1.000, 5.000 of 100.000 euro, dan bevat dat biljet uitsluitend één enkele winnende speelzone; 2° 15 euro, dan bevat dat biljet ofwel twee winnende speelzones waaraan respectievelijk 6 en 9 euro worden toegekend, ofwel drie winnende speelzones waaraan respectievelijk 3, 3 en 9 euro worden toegekend;3° 9 euro, dan bevat dat biljet ofwel één winnende speelzone waaraan dat bedrag van 9 euro wordt toegekend, ofwel twee winnende speelzones waaraan respectievelijk 3 en 6 euro worden toegekend;4° 6 euro, dan bevat dat biljet ofwel één winnende speelzone waaraan dat bedrag van 6 euro wordt toegekend, ofwel twee winnende speelzones waaraan telkens 3 euro wordt toegekend. HOOFDSTUK VI. - Bepalingen betreffende de « Subito 5 euro »

Art. 39.Dit hoofdstuk is van toepassing op de door de Nationale Loterij uitgegeven loterij met biljetten, genaamd « Subito 5 euro ». « Subito 5 euro » is een loterij met biljetten waarvan de loten uitsluitend zonder enige trekking worden toegewezen door de vermelding op het biljet zelf, volgens een door het toeval bepaalde verdeling, dat een lot al of niet wordt gewonnen. De vermelding in kwestie zit verborgen onder een af te krassen ondoorzichtige deklaag.

Art. 40.Het aantal biljetten van elke uitgifte wordt door de Nationale Loterij vastgesteld hetzij op 500 000, hetzij op veelvouden van 500 000.

De verkoopprijs van een biljet is vastgelegd op 5 euro.

Het aantal uitgiften wordt vastgesteld door de Nationale Loterij.

Art. 41.Voor iedere hoeveelheid van 500 000 uitgegeven biljetten wordt het aantal loten vastgelegd op 154 064, die worden verdeeld volgens onderstaande tabel :

Nombre de lots Aantal loten

Montant des lots Bedrag van de loten

Montant total des lots Totale bedrag van de loten

1 chance de gain sur 1 winstkans op

1

250.000 EUR

250.000 EUR

500 000

3

10.000 EUR

30.000 EUR

166 666,67

10

2.500 EUR

25.000 EUR

50 000

50

250 EUR

12.500 EUR

10 000

500

50 EUR

25.000 EUR

1 000

2 500

25 EUR

62.500 EUR

200

7 500

20 EUR

150.000 EUR

66,67

14 000

15 EUR

210.000 EUR

35,71

50 000

10 EUR

500.000 EUR

10

79 500

5 EUR

397.500 EUR

6,29

TOTAL TOTAAL 154 064


TOTAL TOTAAL 1.662.500 EUR

TOTAL TOTAAL 3,25


Art. 42.Voor de toepassing van de artikelen 43 tot 47 dienen de volgende begrippen te worden verklaard : 1° « speelzone » : een afgebakende en met een ondoorzichtige, af te krassen deklaag bedekte zone waarop, louter ter illustratie of ter informatie, een foto, een tekening, een grafische voorstelling of om het even welke andere vermelding kan staan waarmee de speelzone wordt geïdentificeerd;2° « speelsymbool » : een letter, een woord, een cijfer, een getal, een lotenbedrag, een afbeelding, een grafische voorstelling, een tekening, een foto, een eenkleurige of tweekleurige figuur, of om het even welk ander teken van welke aard ook.

Art. 43.De voorkant van het biljet geeft het volgende te zien : 1° vier afgebakende speelzones die respectievelijk « Jeu - Spel - Spiel 1 », « Jeu - Spel - Spiel 2 », « Jeu - Spel - Spiel 3 » en « Jeu - Spel - Spiel 4 » worden genoemd.Die specifieke vermeldingen kunnen zich bevinden op of in de buurt van de ondoorzichtige deklaag waarmee de speelzones worden bedekt; 2° een afgebakende, met een ondoorzichtige deklaag bedekte zone, die « bonuszone » wordt genoemd, en die uitsluitend betrekking heeft op de spelen 2, 3 of 4.

Art. 44.Na afkrassing van de ondoorzichtige deklaag die speelzone 1 bedekt, krijgt de speler negen deels verschillende, in Arabische cijfers uitgedrukte lotenbedragen te zien, die werden gekozen uit de in artikel 41 bedoelde loten.

De in het eerste lid bedoelde speelzone is een winnende speelzone wanneer ze driemaal hetzelfde bedrag bevat. In dat geval wordt dat bedrag eenmaal aan die speelzone toegekend.

Wanneer de speelzone een winnende speelzone is, bevat ze nooit meer dan één enkele reeks met drie identieke bedragen.

Wanneer de speelzone geen drie identieke bedragen bevat, is ze altijd een niet-winnende speelzone.

Art. 45.Na afkrassing van de ondoorzichtige deklaag die de speelzones 2, 3 en 4 bedekt, krijgt de speler in elk van die speelzones negen deels verschillende speelsymbolen te zien. De aard van de gebruikte speelsymbolen is in elk spel verschillend.

Onder de volgende voorwaarden is speelzone 2, 3 of 4 een winnende speelzone : 1° ofwel wanneer ze drie identieke speelsymbolen bevat;2° ofwel wanneer ze twee identieke speelsymbolen bevat die overeenstemmen met het speelsymbool dat de speler vermeld vindt in de « bonuszone » nadat hij de ondoorzichtige deklaag heeft afgekrast die deze « bonuszone » bedekt. Wanneer speelzone 2, 3 of 4 één van de twee in het tweede lid bedoelde kenmerken vertoont, dan wordt aan die speelzone het in Arabische cijfers uitgedrukte bedrag toegewezen dat in de bewuste speelzone wordt vermeld. Dat bedrag werd gekozen uit de in artikel 41 bedoelde lotenbedragen.

Met het onder de ondoorzichtige deklaag van de « bonuszone » vermelde symbool kan eventueel slechts één enkele van de drie in het eerste lid bedoelde speelzones als een winnende speelzone worden beschouwd.

Wanneer speelzone 2, 3 of 4 geen van beide in het tweede lid bedoelde mogelijkheden te zien geeft, is ze altijd een niet-winnende speelzone.

Art. 46.Een biljet waaraan een lotenbedrag wordt toegekend, kan één, twee of drie winnende speelzones bevatten. In de twee laatstgenoemde gevallen worden de lotenbedragen samengeteld.

Art. 47.Wanneer er aan een biljet een lot wordt toegekend ter waarde van de volgende bedragen : 1° 5, 50, 250, 2.500, 10.000 of 250.000 euro, dan bevat dat biljet uitsluitend één enkele winnende speelzone; 2° 10 euro, dan bevat dat biljet ofwel één winnende speelzone waaraan dat bedrag van 10 euro wordt toegekend, ofwel twee winnende speelzones waaraan telkens 5 euro wordt toegekend;3° 15 euro, dan bevat dat biljet ofwel één winnende speelzone waaraan dat bedrag van 15 euro wordt toegekend, ofwel twee winnende speelzones waaraan respectievelijk 5 en 10 euro worden toegekend, ofwel drie winnende speelzones waaraan telkens 5 euro wordt toegekend;4° 20 euro, dan bevat dat biljet ofwel één winnende speelzone waaraan dat bedrag van 20 euro wordt toegekend, ofwel drie winnende speelzones waaraan respectievelijk 5, 5 en 10 euro worden toegekend;5° 25 euro, dan bevat dat biljet twee winnende speelzones waaraan respectievelijk 5 en 20 euro worden toegekend. HOOFDSTUK VII. - Gemeenschappelijke bepalingen voor de « Presto »- en « Subito »-biljetten van 1, 3 en 5 euro

Art. 48.Dit hoofdstuk is van toepassing op de zes door dit besluit bedoelde loterijen met biljetten.

Art. 49.Op de voor- en/of op de achterkant van de biljetten kunnen de volgende vermeldingen staan, uitsluitend voor de controle en het administratieve beheer van die biljetten : 1° een reeks zichtbare cijfers;2° een reeks cijfers, bedekt met een ondoorzichtige deklaag;3° twee zichtbare streepjescodes. Op de voor- en/of op de achterkant van de biljetten worden er cijfers en/of letters vermeld ter identificatie van de uitgifte waartoe deze biljetten behoren.

Art. 50.Onder de ondoorzichtige deklaag van de zones van de biljetten die met een dergelijke laag bedekt zijn, kunnen controlevermeldingen staan in elke door de Nationale Loterij nuttig geachte vorm. Wanneer er voor die controlevermeldingen gebruik wordt gemaakt van cijfers of letters, dan zijn die cijfers of letters van een ander type en een ander formaat dan de cijfers of letters die eventueel worden gebruikt als speelsymbolen of om lotenbedragen te bepalen. Met die controlevermeldingen wordt er geen enkel lot toegewezen.

Bij onverkochte biljetten heeft de Nationale Loterij als enige het recht om ter controle de ondoorzichtige deklaag van de in het eerste lid bedoelde zones af te krassen.

Art. 51.Teneinde te waarborgen dat de toewijzing van de loten zonder trekking uitsluitend wordt bepaald door het toeval, wordt elke vorm van stelselmatigheid vermeden bij het drukken van de vermeldingen die op deze loten betrekking hebben, en mogen de biljetten uiterlijk geen enkel verschil vertonen waarmee om het even welk element kan worden onthuld.

In afwijking van de bepalingen van het eerste lid kan er een procédé worden vastgelegd om te garanderen dat de biljetten, waaraan kleine lotenbedragen worden toegewezen, evenwichtig worden verdeeld over alle gedrukte biljetten. Met kleine lotenbedragen worden loten bedoeld waarvan het bedrag voor één lot niet hoger mag liggen dan 25 euro. De som van de kleine lotenbedragen die worden toegekend aan de biljetten die in eenzelfde cellofaanverpakking zitten, stemt overeen met een door de Nationale Loterij vastgesteld bedrag dat niet lager mag liggen dan 35 euro.

Art. 52.Vanaf de aankoop van de biljetten zijn de loten betaalbaar aan de houder tegen afgifte van de winnende biljetten, tot en met de laatste dag van een termijn van twaalf maanden, te rekenen vanaf de afsluitingsdatum van de verkoop van de uitgifte waartoe de biljetten behoren, onder de volgende voorwaarden : 1° onder voorbehoud van de bepalingen van het tweede lid zijn de loten betaalbaar in de fysieke verkooppunten van de Nationale Loterij gedurende een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de afsluitingsdatum van de verkoop van de uitgifte waartoe de biljetten behoren.Met de genoemde fysieke verkooppunten heeft de Nationale Loterij een overeenkomst gesloten waarin zij worden erkend als officiële verkopers van de spelen van de Nationale Loterij; 2° de loten zijn betaalbaar gedurende een termijn van tien extra maanden bovenop de in 1° bedoelde termijn, uitsluitend ten zetel van de Nationale Loterij of in haar regionale kantoren.De gegevens van die regionale kantoren staan op de website van de Nationale Loterij of kunnen bij haar worden verkregen.

De loten van 100.000 euro en 250.000 euro zijn uitsluitend betaalbaar ten zetel van de Nationale Loterij of, indien zij dat opportuun acht, in haar regionale kantoren.

De loten worden contant betaald en, naargelang de omvang van de uit te keren bedragen, in speciën of door middel van één van de gebruikelijke betalingswijzen bij bankverrichtingen, en onder de voorwaarden die door de Nationale Loterij werden vastgelegd.

Art. 53.Voor elke biljettenuitgifte worden de afsluitingsdatum van de verkoop en de daarmee samenhangende afsluitingsdatum van de uitbetaling van de loten bekendgemaakt door de Nationale Loterij met alle door haar nuttig geachte middelen.

Art. 54.De loten die niet binnen de in artikel 52 bedoelde termijn van twaalf maanden worden opgeëist, verblijven aan de Nationale Loterij.

Art. 55.Onder voorbehoud van het aantekenen van beroep bij een rechtbank, moeten klachten over de loten, op straffe van verval, binnen de in artikel 52 bedoelde termijn van twaalf maanden worden ingediend. Ze moeten ofwel aan de Nationale Loterij worden gericht via een aangetekende postzending, ofwel bij de Nationale Loterij worden afgegeven in ruil voor een ontvangstbewijs.

Elke klacht moet vergezeld gaan van het betrokken biljet. Op de keerzijde van dat biljet moet de deelnemer zijn naam, voornaam en adres vermelden. Wanneer een biljet, dat het voorwerp uitmaakt van een klacht, door de reclamant zelf wordt afgegeven ten zetel van de Nationale Loterij of in een regionaal kantoor van de Nationale Loterij, dan wordt er ten gunste van die reclamant een bewijs van afgifte opgesteld.

Art. 56.Het is minderjarigen verboden deel te nemen.

Art. 57.De Nationale Loterij erkent slechts één eigenaar van een winnend biljet, namelijk de houder ervan. De staving van de identiteit van de houder wordt evenwel geëist : 1° als er twijfel bestaat over de geldigheid van het biljet, als het besmeurd, gescheurd, onvolledig of herplakt is.In dat geval wordt het biljet door de Nationale Loterij ingehouden totdat ze een beslissing heeft genomen, en ontvangt de houder van het biljet een bewijs van afgifte; 2° als dat noodzakelijk is voor de door de Nationale Loterij vastgelegde betalingswijze van de loten;3° als het vermoeden bestaat dat de houder van het biljet minderjarig is;4° als het vermoeden bestaat dat de houder het biljet op onrechtmatige wijze heeft verworven;5° als om het even welke wettelijke bepaling daarin voorziet.

Art. 58.Onder voorbehoud van het aantekenen van beroep bij een rechtbank wordt geen enkel bezwaar aanvaard bij diefstal, verlies of vernietiging van een biljet of van een ten gunste van de houder opgesteld bewijs van afgifte.

Elk bedrog dat wordt gepleegd om een lot uitgekeerd te krijgen, in het bijzonder elke valsheid in geschrifte of elk gebruik ervan, geeft aanleiding tot een klacht bij het parket.

Art. 59.De Nationale Loterij en de tussenpersonen van haar distributienet respecteren de anonimiteit van de deelnemers, behalve wanneer laatstgenoemden daaraan verzaken.

Art. 60.De biljetten kunnen nog de volgende vermeldingen bevatten : 1° uitleg, voorschriften en informatie bestemd voor de deelnemers;2° reclame ten gunste van de Nationale Loterij en, in ruil voor een financiële of andere compensatie, ten gunste van derden met wie de Nationale Loterij het commercieel opportuun acht om samen te werken teneinde haar activiteiten te promoten. HOOFDSTUK VIII. - Opheffingsbepalingen

Art. 61.Worden opgeheven : 1° het koninklijk besluit van 15 januari 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/01/2002 pub. 07/02/2002 numac 2001014268 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, « Subito » genaamd, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij type koninklijk besluit prom. 15/01/2002 pub. 07/02/2002 numac 2001014271 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, « Presto » genaamd, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij type koninklijk besluit prom. 15/01/2002 pub. 07/02/2002 numac 2001014272 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, "21" genaamd, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij sluiten betreffende de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, "Presto" genaamd, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 17 juli 2006, 18 mei 2008 en 30 juli 2010;2° het koninklijk besluit van 15 januari 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/01/2002 pub. 07/02/2002 numac 2001014268 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, « Subito » genaamd, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij type koninklijk besluit prom. 15/01/2002 pub. 07/02/2002 numac 2001014271 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, « Presto » genaamd, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij type koninklijk besluit prom. 15/01/2002 pub. 07/02/2002 numac 2001014272 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, "21" genaamd, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij sluiten betreffende de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, "Subito" genaamd, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 17 juli 2006, 18 mei 2008 en 30 juli 2010;3° het koninklijk besluit van 1 mei 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/05/2006 pub. 12/05/2006 numac 2006003188 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Subito XXL », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 01/05/2006 pub. 12/05/2006 numac 2006003191 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Presto XL », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 01/05/2006 pub. 12/05/2006 numac 2006003190 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Presto XXL », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 01/05/2006 pub. 12/05/2006 numac 2006003189 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Subito XL », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 01/05/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006003238 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Magic 7", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij sluiten tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Presto XL », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 17 juli 2006, 18 mei 2008 en 30 juli 2010;4° het koninklijk besluit van 1 mei 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/05/2006 pub. 12/05/2006 numac 2006003188 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Subito XXL », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 01/05/2006 pub. 12/05/2006 numac 2006003191 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Presto XL », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 01/05/2006 pub. 12/05/2006 numac 2006003190 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Presto XXL », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 01/05/2006 pub. 12/05/2006 numac 2006003189 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Subito XL », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 01/05/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006003238 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Magic 7", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij sluiten tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Presto XXL », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 17 juli 2006, 18 mei 2008 en 30 juli 2010;5° het koninklijk besluit van 1 mei 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/05/2006 pub. 12/05/2006 numac 2006003188 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Subito XXL », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 01/05/2006 pub. 12/05/2006 numac 2006003191 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Presto XL », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 01/05/2006 pub. 12/05/2006 numac 2006003190 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Presto XXL », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 01/05/2006 pub. 12/05/2006 numac 2006003189 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Subito XL », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 01/05/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006003238 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Magic 7", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij sluiten tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Subito XL », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 17 juli 2006, 18 mei 2008 en 30 juli 2010;6° het koninklijk besluit van 1 mei 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/05/2006 pub. 12/05/2006 numac 2006003188 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Subito XXL », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 01/05/2006 pub. 12/05/2006 numac 2006003191 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Presto XL », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 01/05/2006 pub. 12/05/2006 numac 2006003190 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Presto XXL », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 01/05/2006 pub. 12/05/2006 numac 2006003189 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Subito XL », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 01/05/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006003238 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Magic 7", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij sluiten tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Subito XXL », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 17 juli 2006, 18 mei 2008 en 30 juli 2010. HOOFDSTUK IX. - Overgangsbepaling

Art. 62.De biljetten die werden uitgegeven in overeenstemming met de in artikel 61 bedoelde koninklijke besluiten mogen worden verkocht tot en met 29 oktober 2011 en blijven onderworpen aan de in die besluiten uiteengezette regels. HOOFDSTUK X. - Slotbepalingen

Art. 63.Dit besluit treedt in werking op 3 oktober 2011.

Art. 64.De Minister bevoegd voor de Nationale Loterij is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 12 september 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, D. REYNDERS

^