Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 11 mei 2017
gepubliceerd op 22 mei 2017

Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van een vertegenwoordiger bij het Comité van wijzen, bedoeld in artikel 4 van de wet van 13 november 2011 betreffende de vergoeding van de lichamelijke en morele schade ingevolge een technologisch ongeval

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2017012159
pub.
22/05/2017
prom.
11/05/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 MEI 2017. - Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van een vertegenwoordiger bij het Comité van wijzen, bedoeld in artikel 4 van de wet van 13 november 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/11/2011 pub. 24/02/2012 numac 2012011010 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de vergoeding van de lichamelijke en morele schade ingevolge een technologisch ongeval sluiten betreffende de vergoeding van de lichamelijke en morele schade ingevolge een technologisch ongeval


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 13 november 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/11/2011 pub. 24/02/2012 numac 2012011010 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de vergoeding van de lichamelijke en morele schade ingevolge een technologisch ongeval sluiten betreffende de vergoeding van de lichamelijke en morele schade ingevolge een technologisch ongeval, artikel 4, § 1;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 mei 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/05/2013 pub. 28/05/2013 numac 2013011263 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de vertegenwoordigers bij het Comité van wijzen bedoeld in artikel 4 van de wet van 13 november 2011 betreffende de vergoeding van de lichamelijke en morele schade ingevolge een technologisch ongeval sluiten houdende benoeming van de vertegenwoordigers bij het Comité van wijzen bedoeld in artikel 4 van de wet van 13 november 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/11/2011 pub. 24/02/2012 numac 2012011010 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de vergoeding van de lichamelijke en morele schade ingevolge een technologisch ongeval sluiten betreffende de vergoeding van de lichamelijke en morele schade ingevolge een technologisch ongeval, artikel 2;

Gelet op het voorstel van Assuralia van 16 januari 2017;

Op de voordracht van de Minister van Economie en Consumenten, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Uit zijn functie van vertegenwoordiger van de verzekeringsondernemingen bij het Comité der wijzen bedoeld in artikel 4, § 1 van de wet van 13 november 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/11/2011 pub. 24/02/2012 numac 2012011010 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de vergoeding van de lichamelijke en morele schade ingevolge een technologisch ongeval sluiten betreffende de vergoeding van de lichamelijke en morele schade ingevolge een technologisch ongeval, wordt eervol ontslag verleend aan de heer René Dhondt.

Art. 2.Wordt, op voorstel van de verzekeringsondernemingen, benoemd als vertegenwoordiger van de verzekeringsondernemingen bij het Comité der wijzen bedoeld in artikel 4, § 1 van de wet van 13 november 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/11/2011 pub. 24/02/2012 numac 2012011010 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de vergoeding van de lichamelijke en morele schade ingevolge een technologisch ongeval sluiten betreffende de vergoeding van de lichamelijke en morele schade ingevolge een technologisch ongeval, de heer Bruno Didier, die het mandaat van de heer René Dhondt beëindigd.

Art. 3.De minister bevoegd voor Verzekeringen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 11 mei 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Economie en Consumenten, K. PEETERS

^