Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 07 juni 2015
gepubliceerd op 15 juni 2015

Koninklijk besluit houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2016

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2015014169
pub.
15/06/2015
prom.
07/06/2015
ELI
eli/besluit/2015/06/07/2015014169/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 JUNI 2015. - Koninklijk besluit houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2016


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 21 maart 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, inzonderheid op artikel 143;

Gelet op het koninklijk besluit van 29 mei 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/05/2013 pub. 07/06/2013 numac 2013014229 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot goedkeuring van het vijfde beheerscontract tussen de Staat en bpost voor de periode 2013-2015 sluiten tot goedkeuring van het vijfde beheerscontract tussen de Staat en bpost voor de periode 2013-2015;

Gelet op het voorstel van de beheersorganen van bpost;

Op de voordracht van Onze Vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Er worden vijf speciale postzegels uitgegeven met als thema "Het gezin van HH.MM. de Koning en de Koningin".

Art. 2.Er worden tien speciale postzegels uitgegeven met als thema "Het nieuwe Zwin".

Art. 3.Er worden tien speciale postzegels uitgegeven met als thema "De Belgische Nobelprijzen".

Art. 4.Er wordt een speciale postzegel uitgegeven met als thema "Tolerantie".

Art. 5.Er wordt een speciale postzegel uitgegeven met als thema "Eindejaarszegel" (binnenland).

Art. 6.De frankeerwaarde van alle in artikel 1 tot 5 opgesomde zegels zal het tarief voor een genormaliseerde zending voor het binnenland bedragen.

Art. 7.Er wordt in de reeks "Jeugdfilatelie" een speciale postzegel uitgegeven over het strippersonage "Cédric" van Laudec en Cauvin.

Art. 8.Er wordt een speciale postzegel uitgegeven ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van het overlijden van Dichter des Vaderlands Emile Verhaeren.

Art. 9.Er worden vijf speciale postzegels uitgegeven ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van het overlijden van kunstenaar Rik Wouters.

Art. 10.Er worden vijf speciale postzegels uitgegeven ter gelegenheid van de zeventigste verjaardag van het weekblad "Kuifje".

Art. 11.De frankeerwaarde van alle in artikel 7 tot 10 opgesomde zegels zal het tarief voor een niet-genormaliseerde zending van 0 g tot en met 100 g voor het binnenland bedragen.

Art. 12.Er worden vijf speciale postzegels uitgegeven ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van de Eerste Wereldoorlog.

Art. 13.Er worden vijf speciale postzegels uitgegeven met als thema "België vanuit de hemel".

Art. 14.Er wordt een speciale postzegel uitgegeven met als thema "Eindejaarszegel" (internationaal).

Art. 15.Er worden vijf speciale postzegels uitgegeven met als thema "Bedreigde diersoorten".

Art. 16.Er wordt in de reeks "Europa" een speciale postzegel met als thema "Think green" uitgegeven.

Art. 17.Er worden vijf speciale postzegels uitgegeven met als thema "Winnend België".

Art. 18.Er worden vijf speciale postzegels uitgegeven met als thema "Supermaan".

Art. 19.De frankeerwaarde van alle in artikel 12 tot 18 opgesomde zegels zal het tarief voor een genormaliseerde, prioritaire zending voor het buitenland (Europa) bedragen.

Art. 20.Er worden vijf speciale postzegels uitgegeven ter gelegenheid van de Paralympics en de Olympische Spelen.

De frankeerwaarde van deze zegels zal het tarief voor een genormaliseerde, prioritaire zending voor het buitenland (rest van de wereld) bedragen.

Art. 21.Er worden twee speciale postzegels met als thema "De Magna Carta van de europese Post (1516-2016)" uitgegeven.

De frankeerwaarde van deze zegels zal het tarief voor een niet-genormaliseerde zending van 100 g tot en met 350 g voor het buitenland (Europa) bedragen.

Art. 22.Er worden vijf speciale postzegels uitgegeven met als thema "Oude Belgische vliegtuigen".

De frankeerwaarde van een van deze zegels zal het tarief voor een genormaliseerde, prioritaire zending voor het binnenland bedragen.

De frankeerwaarde van drie van deze zegels zal het tarief voor een niet-genormaliseerde zending van 0 g tot en met 100 g voor het binnenland bedragen.

De frankeerwaarde van een van deze zegels zal het tarief voor een niet-genormaliseerde zending van 100 g tot en met 350 g voor het binnenland bedragen.

Art. 23.Er wordt een blaadje uitgegeven van vijf speciale postzegels over beroemde Belgische stadskernen, ter waarde van 7,20 € in de reeks "Promotie van de Filatelie".

De netto-opbrengst van de toeslag van dit blaadje is bestemd voor de V.Z.W. Pro-Post, vereniging ter bevordering van de Filatelie.

De frankeerwaarde van de vijf zegels zal het tarief voor een genormaliseerde zending voor het binnenland bedragen.

Art. 24.Onze Vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 7 juni 2015.

FILIP Van Koningswege : De Vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, A. DE CROO

^