Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 15 oktober 2021
gepubliceerd op 26 november 2021

Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling vanuit een provisioneel krediet van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021

bron
vlaamse overheid
numac
2021033860
pub.
26/11/2021
prom.
15/10/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 OKTOBER 2021. - Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling vanuit een provisioneel krediet van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021


Rechtsgrond(en) Dit besluit is gebaseerd op: - de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 29 maart 2019, artikel 21, eerste lid, 2°, b, artikel 22 en artikel 24, eerste lid; - het decreet van 18 december 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/12/2020 pub. 05/03/2021 numac 2021020220 bron vlaamse overheid Decreet houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 sluiten houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021;

Vormvereiste(n) De volgende vormvereiste is vervuld: - de Vlaamse minister, bevoegd voor het budgettair beleid, heeft zijn akkoord gegeven op 7 oktober 2021.

Motivering Dit besluit is gebaseerd op het volgende motief: - Het behalen van de Europese hernieuwbare energiedoelstelling van 20% voor 2020 op een kosteneffectieve wijze via het afsluiten van een overeenkomst tussen het Vlaamse Gewest en de Republiek Finland.

Juridisch kader Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving: - de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 29 maart 2019; -het decreet van 9 juli 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 09/07/2021 pub. 27/09/2021 numac 2021032652 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 sluiten houdende aanpassing van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021; - het Besluit Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 17 mei 2019.

Initiatiefnemer(s) Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed.

Na beraadslaging, DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

Artikel 1.De kredieten ingeschreven onder de begrotingsartikelen van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 worden herverdeeld overeenkomstig onderstaande tabel: (in duizend euro)

Begrotingsartikel

Ent.

Basisall.

ESR

Van

Naar

VAK

VEK

VAK

VEK

CB0-1CBG2AG-PR

CB0

1CB034

0100

3.375

3.375


QE0-1QEE2KL-WT

QE0

1QE415

7440

3.375

3.375

Totaal

3.375

3.375

3.375

3.375


Art. 2.De Vlaamse minister, bevoegd voor het budgettair beleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 15 oktober 2021.

De minister-president van de Vlaamse Regering, J. JAMBON De Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed M. DIEPENDAELE

^