Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 09 september 2015
gepubliceerd op 01 oktober 2015

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toekenning van 225 bijkomende lestijden aan 6 schoolinrichtingen voor gewoon secundair en basisonderwijs voor de organisatie van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers met toepassing van artikel 12 van het decreet van 18 mei 2012 betreffende de organisatie van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs, voor het schooljaar 2015-2016

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2015029436
pub.
01/10/2015
prom.
09/09/2015
ELI
eli/besluit/2015/09/09/2015029436/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 SEPTEMBER 2015. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toekenning van 225 bijkomende lestijden aan 6 schoolinrichtingen voor gewoon secundair en basisonderwijs voor de organisatie van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers met toepassing van artikel 12 van het decreet van 18 mei 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/05/2012 pub. 22/06/2012 numac 2012029269 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de organisatie van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs sluiten betreffende de organisatie van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs, voor het schooljaar 2015-2016


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 18 mei 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/05/2012 pub. 22/06/2012 numac 2012029269 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de organisatie van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs sluiten betreffende de organisatie van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs, inzonderheid op artikel 12;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 november 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/11/2012 pub. 12/02/2013 numac 2013029042 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toepassing van het decreet van 18 mei 2012 betreffende de organisatie van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs sluiten tot toepassing van het decreet van 18 mei 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/05/2012 pub. 22/06/2012 numac 2012029269 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de organisatie van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs sluiten betreffende de organisatie van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 3 september 2015;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 10 september 2015;

Op de voordracht van de Minister van Onderwijs;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De Regering kent 201 bijkomende lestijden toe voor de organisatie van het stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers, voor het schooljaar 2015-2016, met toepassing van het decreet van 18 mei 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/05/2012 pub. 22/06/2012 numac 2012029269 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de organisatie van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs sluiten betreffende de organisatie van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs, ten voordele van de volgende zes schoolinrichtingen voor gewoon secundair onderwijs: - Institut Saint-Joseph (FASE 2371), Avenue de la Salm, 17 te 4980 TROIS-PONTS - 30 lestijden NTPP; - ITCF Morlanwelz (FASE 1595), Rue Raoul Warocqué, 46 te 7140 MORLANWELZ-MARIEMONT - 30 lestijden NTPP; - Athénée Royal de Florennes (FASE 3117), Rue des Ecoles, 21 te 5620 FLORENNES - 60 lestijden - C.E.P.E.S de Jodoigne (FASE 622), Chaussée de Tirlemont, 85 te 1370 GELDENAKEN- 51 lestijden - Athénée Royal Norbert Collard (FASE 2792), Rue de Dinant, 23 te 5570 BEAURAING - 30 lestijden

Art. 2.De Regering kent 24 bijkomende lestijden toe voor de organisatie van het stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers, voor het schooljaar 2015-2016, ten voordelen van het Athénée Royal de Florennes - section fondamental, Rue des écoles, 21 te 5620 FLORENNES, met toepassing van het decreet van 18 mei 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/05/2012 pub. 22/06/2012 numac 2012029269 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de organisatie van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs sluiten betreffende de organisatie van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs.

Art. 3.De Minister van Onderwijs, Cultuur en Kind is belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 4.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2015.

Brussel, 9 september 2015.

De Minister-President, Rudy DEMOTTE De Vice-Presidente en Minister van Onderwijs, Cultuur en Kind, Joëlle MILQUET

^