Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 28 januari 2015
gepubliceerd op 13 maart 2015

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de samenstelling van de Commissie voor de erkenning van de nuttige ervaring en de bekendheid voor de leden van het onderwijzend personeel van de Hogere Kunstscholen georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2015029077
pub.
13/03/2015
prom.
28/01/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 JANUARI 2015. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de samenstelling van de Commissie voor de erkenning van de nuttige ervaring en de bekendheid voor de leden van het onderwijzend personeel van de Hogere Kunstscholen georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 20 december 2001Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2001 pub. 03/05/2002 numac 2002029138 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot vaststelling van de regels die specifiek zijn voor het hoger kunstonderwijs georganiseerd in de hogere kunstscholen (1) sluiten houdende vaststelling van de regels die specifiek zijn voor het hoger kunstonderwijs georganiseerd in de Hogere Kunstscholen (organisatie, financiering, omkadering, statuut van het personeel, rechten en plichten van studenten), inzonderheid op artikel 62, 6°, zoals gewijzigd bij het decreet van 11 juli 2002 en artikel 82, § 2, zoals gewijzigd bij het decreet van 30 april 2009;

Gelet op het decreet van 17 juli 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/07/2002 pub. 13/09/2002 numac 2002029464 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bevordering van de gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen sluiten tot bevordering van de gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 mei 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/05/2009 pub. 25/08/2009 numac 2009029428 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot oprichting van de Commissie voor de erkenning van de nuttige ervaring en de bekendheid voor de leden van het onderwijzend personeel van de Hogere Kunstscholen georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap sluiten tot oprichting van de Commissie voor de erkenning van de nuttige ervaring en de bekendheid voor de leden van het onderwijzend personeel van de Hogere Kunstscholen georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap, inzonderheid op de artikelen 2 tot 4;

Op de voordracht van de Minister van Hoger Onderwijs, Onderzoek en Media, Besluit :

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder « besluit van 14 mei 2009 », het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 mei 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/05/2009 pub. 25/08/2009 numac 2009029428 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot oprichting van de Commissie voor de erkenning van de nuttige ervaring en de bekendheid voor de leden van het onderwijzend personeel van de Hogere Kunstscholen georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap sluiten tot oprichting van de Commissie voor de erkenning van de nuttige ervaring en de bekendheid voor de leden van het onderwijzend personeel van de Hogere Kunstscholen georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap.

Art. 2.Worden aangesteld voor een periode van vier jaar tot voorzitter, ondervoorzitter, werkend lid, plaatsvervangend lid, deskundige, secretaris en plaatsvervangend secretaris binnen de Commissie voor de erkenning van de nuttige ervaring en de bekendheid voor de leden van het onderwijzend personeel van de Hogere Kunstscholen georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap : A. Voor het gebied van de beeldende, visuele kunsten en de kunsten in de ruimte : 1° als voorzitter : de Directeur-generaal van het Onderwijspersoneel van de Franse Gemeenschap, of zijn afgevaardigde van minstens rang 15;2° als vice-voorzitter : de Directeur-generaal van het Gesubsidieerd onderwijspersoneel, of zijn afgevaardigde van minstens rang 15;3° als lid bedoeld in artikel 2, 3°, a) van het besluit van 14 mei 2009 : Mevr.Hélène Martiat, inspecteur kunstvakken in het kunstonderwijs; 4° als werkend lid bedoeld in artikel 2, 3°, b), van het besluit van 14 mei 2009 : Mevr.Françoise KLEIN, Mevr. Dorothée GOLENVAUX, Mevr.

Fabienne FOUCART en Mevr. Barbara CUGLIETTA; 5° als plaatsvervangend lid bedoeld in artikel 2, 3°, b) van het besluit van 14 mei 2009 : Mevr.Colette DUBOIS, Mevr. Maria PACE en Mevr. Anne DE JAEGER; de heer Philippe ERNOTTE; 6° als deskundige bedoeld in artikel 2, 3°, c), van het besluit van 14 mei 2009 : Mevr.Anne DEGAVRE, Mevr. Virginie DEVILLERS en Mevr.

Saskia WEYTS; de heer Stephan BALLEUX; 7° als werkend lid bedoeld in artikel 2, 3°, d), van het besluit van 14 mei 2009 : De heren Jean-Claude DUQUESNE (SLFP), Bernard BAY (CGSP) en Alain VAN CAULAERT (CSC);8° als plaatsvervangend lid bedoeld in artikel 2, 3°, d), van het besluit van 14 mei 2009 : de heer Jacques NEEFS (SLFP) en Mevr.Claire WAGELMANS (CGSP) en Mevr. Julie DEVILLERS (CSC); 9° als secretaris : Mevr.Sarah BULTEZ, opdrachthouder; 10° als plaatsvervangend secretaris : Mevr.Pierrette MEERSCHAUT, attaché.

B. Voor het gebied van de muziek : 1° als voorzitter : de Directeur-generaal van het Onderwijspersoneel van de Franse Gemeenschap, of zijn afgevaardigde van minstens 15;2° als vice-voorzitter : de Directeur-generaal van het Gesubsidieerd onderwijspersoneel, of zijn afgevaardigde van minstens rang 15;3° als lid bedoeld in artikel 2, 3°, a), van het besluit van 14 mei 2009 : de heer Thierry PASTE, inspecteur kunstvakken in het kunstonderwijs;4° als werkend lid bedoeld in artikel 2, 3°, b), van het besluit van 14 mei 2009 : de heren Michel DEOM, Edwin CLAPUYT, Yves GOURMEUR en Jean-Pol ZANUTEL;5° als plaatsvervangend lid bedoeld in artikel 2, 3°, b), van het besluit van 14 mei 2009 : de heren Guido JARDON, Michel LYSIGHT, Michel STOCKHEM en Stéphane DEMAY;6° als deskundige bedoeld in artikel 2, 3°, c), van het besluit van 14 mei 2009 : Mevr.Elise GÄBELE en de heren Daniel ROMAGNOLI, Denis MENIER en Jean-Luc FAFCHAMPS; 7° als werkend lid bedoeld in artikel 2, 3°, d), van het besluit van 14 mei 2009 : de heren Jean-Claude DUQUESNE (SLFP) en Louison RENAULT (CGSP) en Mevr.Hélène FAZUIS (CSC); 8° als plaatsvervangend lid bedoeld in artikel 2, 3°, d), van het besluit van 14 mei 2009 : de heer Jacques NEEFS (SLFP), Mevr. Dominique SWINNEN (CGSP) en de heer Daniel GAZON (CSC); 9° als secretaris : Sarah BULTEZ, opdrachthouder;10° als plaatsvervangend secretaris : Mevr.Pierrette MEERSCHAUT, attaché.

C. als Voor het gebied van de spreek- en toneelkunst : 1° als voorzitter : de Directeur-generaal van het Onderwijspersoneel van de Franse Gemeenschap, of zijn afgevaardigde van minstens rang 15;2° als vice-voorzitter : de Directeur-generaal van het Gesubsidieerd Onderwijspersoneel, of zijn afgevaardigde van minstens rang 15;3° als lid bedoeld in artikel 2, 3°, a), van het besluit van 14 mei 2009 : Mevr.Sylvie STEPPE, inspecteur kunstvakken in het kunstonderwijs; 4° als werkend lid bedoeld in artikel 2, 3°, b), van het besluit van 14 mei 2009 : Mevr.Patricia HOUYOUX, Mevr. Sylvie LANDUYT en Mevr.

Hélène THEUNISSEN en de heer Vincent GOFFIN; 5° als plaatsvervangend lid bedoeld in artikel 2, 3°, b), van het besluit van 14 mei 2009 : Mevr.Christine DELMOTTE en Mevr. Jacqueline BOLLEN en de heren Frédéric DUSSENNE en Nathanaël HARCQ; 6° als deskundige bedoeld in artikel 2, 3°, c) van het besluit van 14 mei 2009 : Mevr.Françoise VILLIERS en Mevr. Michèle VEGAIRGINSKI en de heren Yves CLAESSENS en Philip TIRARD; 7° als werkend lid bedoeld in artikel 2, 3°, d), van het besluit van 14 mei 2009 : de heren Jean-Claude DUQUESNE (SLFP), Michel BOERMANS (CGSP) en Abdelouahab MELLOUKI (CSC);8° als plaatsvervangend lid bedoeld in artikel 2, 3°, d), van het besluit van 14 mei 2009 : de heer Jacques NEEFS (SLFP) en Mevr. Dominique SWINNEN (CGSP) en Mevr. Hélène FAZUIS (CSC); 9° als secretaris : Sarah BULTEZ, opdrachthouder;10° als plaatsvervangend secretaris : Mevr.Pierrette MEERSCHAUT, attaché.

D. Voor het gebied van de vertoningskunsten en technieken voor de verspreiding en de communicatie : 1° als voorzitter : de Directeur-generaal van het Onderwijspersoneel van de Franse Gemeenschap, of zijn afgevaardigde van minstens rang 15;2° als vice-voorzitter : de Directeur-generaal van het Gesubsidieerd onderwijspersoneel, of zijn afgevaardigde van minstens rang 15;3° als lid bedoeld in artikel 2, 3°, a), van het besluit van 14 mei 2009 : Mevr.Sylvie STEPPE, inspecteur kunstvakken in het kunstonderwijs; 4° als werkend lid bedoeld in artikel 2, 3°, b), van het besluit van 14 mei 2009 : Mer.Isabelle WILLEMS en de heren Pierre GORDOWER, Benoît ESCARMELLE en Olivier PONCELET; 5° als plaatsvervangend lid bedoeld in artikel 2, 3°, b) van het besluit van 14 mei 2009 : Mevr.Annette SACHS en de heren Daniel LEON, Reynaldo RAMPERSSAD en Philippe REUSENS; 6° als deskundige bedoeld in artikel 2, 3°, c) van het besluit van 14 mei 2009 : Mevr.Marie-Hélène MASSIN en Mevr. Silvia UBIETA en de heren Jacques LAURENT en Marcel VANVALLE; 7° als werkend lid bedoeld in artikel 2, 3°, d) van het besluit van 14 mei 2009 : de heren Jean-Claude DUQUESNE (SLFP) en Michel BOERMANS (CGSP) en Mevr.Marie-Christine PLENUS (CSC); 8° als plaatsvervangend lid bedoeld in artikel 2, 3°, d) van het besluit van 14 mei 2009 : de heer Jacques NEEFS (SLFP) en Mevr. Virginie JORTAY (CGSP) en de heer Philippe BEGUIN (CSC); 9° als secretaris : Sarah BULTEZ, opdrachthouder;10° als plaatsvervangend secretaris : Mevr.Pierrette MEERSCHAUT, attaché.

Art. 3.Het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 april 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/04/2010 pub. 29/06/2010 numac 2010029333 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de samenstelling van de Commissie voor de erkenning van de nuttige ervaring en de bekendheid voor de leden van het onderwijzend personeel van de Hogere Kunstscholen georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap sluiten tot vaststelling van de samenstelling van de Commissie voor de erkenning van de nuttige ervaring en de bekendheid voor de leden van het onderwijzend personeel van de Hogere Kunstscholen georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap, wordt opgeheven.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Art. 5.De Minister van Hoger Onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 28 januari 2015.

J.-Cl. MARCOURT

^