Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 24 maart 2011
gepubliceerd op 19 april 2011

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van een lijst van de radiofrequenties die kunnen worden toegewezen aan de dienstenuitgevers voor de uitzending van klankradio-omroepdiensten via analoge terrestrische radiogolven

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2011029218
pub.
19/04/2011
prom.
24/03/2011
ELI
eli/besluit/2011/03/24/2011029218/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

24 MAART 2011. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van een lijst van de radiofrequenties die kunnen worden toegewezen aan de dienstenuitgevers voor de uitzending van klankradio-omroepdiensten via analoge terrestrische radiogolven


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 20 december 2001Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2001 pub. 17/01/2002 numac 2002029028 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot vaststelling van het initieel referentierooster van de Franse Gemeenschap voor de klankradio-omroep in frequentiemodulatie op de band 87.5-108 MHz en tot wijziging van het decreet van 24 juli 1997 betreffende de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector en de private diensten voor klankradio-omroep van de Franse Gemeenschap sluiten tot vaststelling van het initieel referentierooster van de Franse Gemeenschap voor de klankradio-omroep in frequentiemodulatie op de band 87.5-108 MHz en tot wijziging van het decreet van 24 juli 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/07/1997 pub. 29/08/1997 numac 1997029297 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de "Conseil supérieur de l'audiovisuel" en de private diensten voor klankradio-omroep (1) sluiten betreffende de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector en de private diensten voor klankradio-omroep van de Franse Gemeenschap;

Gelet op het decreet betreffende de audiovisuele mediadiensten gecoördineerd op 26 maart 2009 en inzonderheid op de artikelen 53, 54, 99, 104 en 105;

Overwegende dat het recht op vrijheid van meningsuiting wordt gewaarborgd door artikel 19 van de Universele verklaring van de rechten van de Mens, artikel 19 van het Internationaal Pact inzake burgerrechten en politieke rechten, artikel 10 van het Verdrag tot Bescherming van de rechten van de mens en de Fundamentele Vrijheden en artikel 9 van de Kader-Overeenkomst voor de bescherming van de nationale minderheden;

Overwegende dat de vrijheid van meningsuiting door artikel 25 van de Grondwet wordt gewaarborgd;

Overwegende dat de wet van 13 juni 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de elektronische communicatie sluiten betreffende de elektronische communicatie die aangelegenheid op federaal niveau regelt;

Overwegende dat artikel 13, tweede lid, van voornoemde wet bepaalt dat het BIPT, voor de toewijzing en de coördinatie van radiofrequenties, rekening houdt met onder meer de betreffende internationale, regionale of bijzondere overeenkomsten alsook met de Europese bepalingen inzake de harmonisatie van radiofrequenties;

Overwegende dat artikel 14 van voornoemde wet bepaalt dat de Koning, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de technische voorschriften betreffende het gebruik van de radiofrequenties en de technische voorschriften betreffende het toekennen van radiofrequenties die uitsluitend voor omroepsignalen zijn bestemd, die gemeenschappelijk moeten blijven voor het geheel van de radioberichtgeving, ongeacht hun bestemming, Overwegende dat artikel 17 van voornoemde wet bepaalt dat de coördinatie van radiofrequenties voor radio-omroep wordt geregeld door een samenwerkingsakkoord met de Gemeenschappen, met toepassing van artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen;

Overwegende dat het in ministerraad overlegd koninklijk besluit ter uitvoering van artikel 14 van voornoemde wet niet werd goedgekeurd;

Overwegende dat het samenwerkingsakkoord ter uitvoering van artikel 17 van voornoemde wet niet werd aangenomen;

Overwegende dat de wet van 13 juni 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de elektronische communicatie sluiten betreffende de elektronische communicatie de wet van 30 juli 1979 betreffende de radioberichtgeving (artikel 156) heeft opgeheven;

Overwegende dat ze zodoende het koninklijk besluit van 10 januari 1992 betreffende de klankradio-omroep in frequentiemodulatie in de band 87,5 MHz - 108 MHz heeft opgeheven;

Gelet op de wetgevingsleemte van de federale Staat;

Overwegende niettemin dat het principe van de coördinatie van de radiofrequenties moet worden nageleefd;

Overwegende dat de Franse Gemeenschap de berekeningen heeft verricht die vereist zijn vóór elke coördinatieprocedure;

Overwegende dat uit die berekeningen blijkt dat de kenmerken van de toewijsbare radiofrequenties een andere Gemeenschap niet beletten haar eigen beleid inzake uitzending van klankradio-omroepdiensten via analoge terrestrische radiogolven te voeren;

Gelet op de coördinatieprocedures die bij het BIPT werden ingediend;

Gelet op de noodzakelijkheid sommige frequenties te optimaliseren;

Op de voordracht van de Minister belast met audiovisuele sector;

Na beraadslaging;

Besluit :

Artikel 1.Overeenkomstig artikel 99 van het decreet betreffende de audiovisuele mediadiensten gecoördineerd op 26 maart 2009, stelt de Regering de lijsten vast van de radiofrequenties die kunnen worden toegewezen aan de dienstenuitgevers voor de uitzending van klankradio-omroepdiensten via analoge terrestrische radiogolven.

Art. 2.Voor elke radiofrequentie bepaalt de Regering de geografische coördinaten, de hoogte van de antenne boven de grond, de maximumwaarde van het effectief uitgestraald vermogen en de opgelegde attenuaties.

Art. 3.Aan de dienstenuitgevers voor de uitzending van klankradio-omroepdiensten via analoge terrestrische radiogolven kunnen worden toegewezen : ARSIMONT 87.8 MHz

Naam van het station :

ARSIMONT

Frequentie :

87.8 MHz

Identificatie :

0878.1

Geografische coördinaten :

50 N 27 49 / 004 E 37 04

Totaal EUV :

100 W (20 dBW)

Directiviteit van de antenne :

D

Hoogte van de antenne boven de grond :

30 m

Polarisatie :

V


Richtingsdiagram van de antenne :

azimut [gra]

attenuatie [dB]

azimut [gra]

attenuatie [dB]

azimut [gra]

attenuatie [dB]

azimut [gra]

attenuatie [dB]

0

0.0

90

9.0

180

4.0

270

16.0

10

0.0

100

9.0

190

0.0

280

16.0

20

0.0

110

9.0

200

0.0

290

16.0

30

0.0

120

0.0

210

0.0

300

11.0

40

0.0

130

0.0

220

10.0

310

11.0

50

10.0

140

0.0

230

10.0

320

0.0

60

10.0

150

0.0

240

10.0

330

0.0

70

10.0

160

0.0

250

16.0

340

0.0

80

9.0

170

4.0

260

16.0

350

0.0


ARSIMONT 88.7 MHz

Naam van het station :

ARSIMONT

Frequentie :

88.7 MHz

Identificatie :

0887.0

Geografische coördinaten :

50 N 27 49 / 004 E 37 04

Totaal EUV :

1000 W (30 dBW)

Directiviteit van de antenne :

D

Hoogte van de antenne boven de grond :

30 m

Polarisatie :

V


Richtingsdiagram van de antenne :

azimut [gra]

attenuatie [dB]

azimut [gra]

attenuatie [dB]

azimut [gra]

attenuatie [dB]

azimut [gra]

attenuatie [dB]

0

20.0

90

11.0

180

0.0

270

9.0

10

20.0

100

11.0

190

0.0

280

9.0

20

18.0

110

0.0

200

0.0

290

8.0

30

9.0

120

0.0

210

0.0

300

0.0

40

17.0

130

0.0

220

0.0

310

9.0

50

17.0

140

0.0

230

0.0

320

9.0

60

17.0

150

0.0

240

7.0

330

8.0

70

20.0

160

0.0

250

9.0

340

8.0

80

17.0

170

0.0

260

9.0

350

20.0


BASSENGE 98.2 MHz

Naam van het station :

BASSENGE

Frequentie :

98.2 MHz

Identificatie :

0982.0

Geografische coördinaten :

50 N 45 10 / 005 E 34 06

Totaal EUV :

50 W (17 dBW)

Directiviteit van de antenne :

D

Hoogte van de antenne boven de grond :

23 m

Polarisatie :

V


Richtingsdiagram van de antenne :

azimut [deg]

atténuatie [dB]

azimut [deg]

atténuatie [dB]

azimut [deg]

atténuatie [dB]

azimut [deg]

atténuatie [dB]

0

11.0

90

5.0

180

0.0

270

5.0

10

10.0

100

4.0

190

0.0

280

6.0

20

9.0

110

3.0

200

0.0

290

7.0

30

9.0

120

3.0

210

1.0

300

7.0

40

8.0

130

2.0

220

2.0

310

8.0

50

7.0

140

1.0

230

3.0

320

9.0

60

7.0

150

0.0

240

3.0

330

9.0

70

6.0

160

0.0

250

4.0

340

10.0

80

5.0

170

0.0

260

5.0

350

11.0


CHARLEROI 91.9 MHz

Naam van het station :

CHARLEROI

Frequentie :

91.9 MHz

Identificatie :

0919.1

Geografische coördinaten :

50 N 24 54 / 004 E 26 54

Totaal EUV :

630 W (28 dBW)

Directiviteit van de antenne :

D

Hoogte van de antenne boven de grond :

40 m

Polarisatie :

V


Richtingsdiagram van de antenne :

azimut [gra]

attenuatie [dB]

azimut [gra]

attenuatie [dB]

azimut [gra]

attenuatie [dB]

azimut [gra]

attenuatie [dB]

0

0.0

90

5.0

180

0.0

270

1.0

10

2.0

100

0.0

190

0.0

280

1.0

20

2.0

110

0.0

200

0.0

290

0.0

30

1.0

120

0.0

210

0.0

300

0.0

40

0.0

130

0.0

220

0.0

310

0.0

50

2.0

140

0.0

230

0.0

320

0.0

60

8.0

150

8.0

240

0.0

330

0.0

70

8.0

160

8.0

250

0.0

340

0.0

80

5.0

170

8.0

260

0.0

350

0.0


HAVRE 98.5 MHz

Naam van het station :

HAVRE

Frequentie :

98.5 MHz

Identificatie :

0985.0

Geografische coördinaten :

50 N 28 43 / 004 E 02 07

Totaal EUV :

20 W (13 dBW)

Directiviteit van de antenne :

D

Hoogte van de antenne boven de grond :

32 m

Polarisatie :

V


Richtingsdiagram van de antenne :

azimut [gra]

attenuatie [dB]

azimut [gra]

attenuatie [dB]

azimut [gra]

attenuatie [dB]

azimut [gra]

attenuatie [dB]

0

7.0

90

3.0

180

0.0

270

3.0

10

7.0

100

2.0

190

0.0

280

3.0

20

6.0

110

1.0

200

0.0

290

4.0

30

6.0

120

1.0

210

0.0

300

5.0

40

6.0

130

0.0

220

0.0

310

6.0

50

6.0

140

0.0

230

0.0

320

6.0

60

5.0

150

0.0

240

1.0

330

6.0

70

4.0

160

0.0

250

1.0

340

6.0

80

3.0

170

0.0

260

2.0

350

7.0


HUY 88 MHz

Naam van het station :

HUY

Frequentie :

88 MHz

Identificatie :

0880.0

Geografische coördinaten :

50 N 31 59 / 005 E 14 15

Totaal EUV :

500 W (27 dBW)

Directiviteit van de antenne :

D

Hoogte van de antenne boven de grond :

25 m

Polarisatie :

V


Richtingsdiagram van de antenne :

azimut [deg]

atténuatie [dB]

azimut [deg]

atténuatie [dB]

azimut [deg]

atténuatie [dB]

azimut [deg]

atténuatie [dB]

0

7.0

90

0.0

180

0.0

270

0.0

10

8.0

100

0.0

190

0.0

280

0.0

20

8.0

110

0.0

200

0.0

290

0.0

30

8.0

120

0.0

210

0.0

300

7.0

40

7.0

130

0.0

220

0.0

310

8.0

50

4.0

140

0.0

230

0.0

320

8.0

60

0.0

150

0.0

240

0.0

330

8.0

70

0.0

160

0.0

250

8.0

340

0.0

80

0.0

170

0.0

260

8.0

350

0.0


NAMUR 87.6 MHZ

Naam van het station :

NAMUR

Frequentie :

87.6 MHz

Identificatie :

0876.2

Geografische coördinaten :

50 N 25 59 / 004 E 53 59

Totaal EUV :

500 W (27 dBW)

Directiviteit van de antenne :

D

Hoogte van de antenne boven de grond :

50 m

Polarisatie :

V


Richtingsdiagram van de antenne :

azimut [gra]

attenuatie [dB]

azimut [gra]

attenuatie [dB]

azimut [gra]

attenuatie [dB]

azimut [gra]

attenuatie [dB]

0

2.0

90

12.7

180

13.1

270

3.2

10

3.2

100

13.1

190

12.7

280

2.0

20

4.7

110

13.4

200

11.8

290

1.0

30

6.4

120

13.8

210

11.3

300

0.3

40

8.0

130

14.0

220

10.2

310

0.0

50

8.9

140

14.0

230

8.9

320

0.0

60

10.2

150

14.0

240

8.0

330

0.0

70

11.3

160

13.8

250

6.4

340

0.3

80

11.8

170

13.4

260

4.7

350

1.0


NIVELLES 105.8 MHz

Naam van het station :

NIVELLES

Frequentie :

105.8 MHz

Identificatie :

1058.0

Geografische coördinaten :

50 N 35 34 / 004 E 21 49

Totaal EUV :

100 W (20 dBW)

Directiviteit van de antenne :

D

Hoogte van de antenne boven de grond :

30 m

Polarisatie :

V


Richtingsdiagram van de antenne :

azimut [gra]

attenuatie [dB]

azimut [gra]

attenuatie [dB]

azimut [gra]

attenuatie [dB]

azimut [gra]

attenuatie [dB]

0

22.0

90

0.0

180

0.0

270

0.0

10

22.0

100

0.0

190

0.0

280

0.0

20

21.0

110

7.0

200

0.0

290

0.0

30

18.0

120

8.0

210

0.0

300

3.0

40

18.0

130

9.0

220

0.0

310

5.0

50

15.0

140

9.0

230

0.0

320

3.0

60

2.0

150

8.0

240

0.0

330

3.0

70

2.0

160

0.0

250

0.0

340

3.0

80

0.0

170

0.0

260

0.0

350

15.0


TRAZEGNIES 90.3 MHz

Naam van het station :

TRAZEGNIES

Frequentie :

90.3 MHz

Identificatie :

0903.0

Geografische coördinaten :

50 N 24 38 / 004 E 26 22

Totaal EUV :

1000 W (30 dBW)

Directiviteit van de antenne :

D

Hoogte van de antenne boven de grond :

24 m

Polarisatie :

V


Richtingsdiagram van de antenne :

azimut [deg]

atténuatie [dB]

azimut [deg]

atténuatie [dB]

azimut [deg]

atténuatie [dB]

azimut [deg]

atténuatie [dB]

0

0.0

90

0.0

180

0.0

270

0.0

10

0.0

100

0.0

190

0.0

280

0.0

20

9.0

110

0.0

200

0.0

290

0.0

30

9.0

120

0.0

210

0.0

300

0.0

40

0.0

130

9.0

220

0.0

310

0.0

50

0.0

140

9.0

230

0.0

320

0.0

60

0.0

150

0.0

240

0.0

330

0.0

70

0.0

160

2.0

250

0.0

340

0.0

80

0.0

170

2.0

260

0.0

350

0.0


Art. 4.In artikel 3 van het besluit van 21 december 2007 tot vaststelling van de lijst van de radiofrequenties die toegewezen kunnen worden aan de dienstenuitgevers voor de uitzending van klankradio-omroepdiensten via analoge terrestrische radiogolven op grond van het plan vastgesteld door het BIPT worden de frequentie Havré 105.8 MHz en de bijhorende karakteristieken geschrapt.

Art. 5.In artikel 3 van het besluit van 27 mei 2009 tot vaststelling van een lijst van de radiofrequenties die kunnen worden toegewezen aan de dienstenuitgevers voor de uitzending van klankradio-omroepdiensten via analoge terrestrische radiogolven worden de frequentie Nivelles 103.8 MHz en de bijhorende karakteristieken geschrapt.

Art. 6.In artikel 3 van het besluit van 21 december 2007 tot vaststelling van de lijst van de radiofrequenties die kunnen worden toegewezen aan de dienstenuitgevers voor de uitzending van klankradio-omroepdiensten via analoge terrestrische radiogolven waarvoor een voorafgaand technisch akkoord werd bereikt in het overlegcomité van 29 november 2002 worden geschrapt: 1° de frequentie Namen 87.6 MHz en de bijhorende karakteristieken; 2° de frequentie Huy 88.0 MHz en de bijhorende technische karakteristieken; 3° de frequentie Trazegnies 90.3 MHz en de bijhorende technische karakteristieken.

Art. 7.In artikel 3 van het besluit van 21 december 2007 tot vaststelling van de lijst van de radiofrequenties die toegewezen kunnen worden aan de dienstenuitgevers voor de uitzending van klankradio-omroepdiensten via analoge terrestrische radiogolven zonder dat een andere Gemeenschap ervan belet wordt haar eigen beleid te voeren inzake klankradio-omroepdiensten via analoge terrestrische radiogolven, worden geschrapt: 1° de frequentie Arsimont 87.8 MHz en de bijhorende technische karakteristieken; 2° de frequentie Arsimont 88.7 MHz en de bijhorende technische karakteristieken; 3° de frequentie Charleroi 91.9 MHz en de bijhorende technische karakteristieken

Art. 8.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 9.De Minister bevoegd voor de Audiovisuele Sector wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 24 maart 2011.

De Minister van Cultuur, Audiovisuele Sector, Gezondheid en Gelijke kansen, Mevr. F. LAANAN

^