Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 14 februari 2011
gepubliceerd op 16 maart 2011

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 mei 2008 houdende aanstelling van de leden van de Raad van beroep van het vrij confessioneel onderwijs voor sociale promotie

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2011029146
pub.
16/03/2011
prom.
14/02/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 FEBRUARI 2011. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 mei 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/05/2008 pub. 10/07/2008 numac 2008029334 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de Raad van beroep van het vrij confessioneel onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/05/2008 pub. 10/07/2008 numac 2008029335 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de Raad van beroep van het confessioneel vrij secundair onderwijs sluiten houdende aanstelling van de leden van de Raad van beroep van het vrij confessioneel onderwijs voor sociale promotie


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 1 februari 1993 houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs, inzonderheid op artikel 80 gewijzigd bij het decreet van 19 december 2002 en artikel 81 vervangen bij het decreet van 19 december 2002 gewijzigd bij het decreet van 1 juli 2005;

Gelet op het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 8 maart 1993 betreffende de raden van beroep in het vrij confessioneel onderwijs, gewijzigd bij het decreet van 3 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/03/2004 pub. 06/04/2004 numac 2004029097 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het administratief statuut van de personeelsleden van de door de Franse Gemeenschap georganiseerde inrichtingen die hun ambt in het onderwijs voor sociale promotie uitoefenen sluiten en bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 november 1998, 7 juni 2001 en 8 november 2001;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 februari 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/02/1998 pub. 31/03/1998 numac 1998029124 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap - Ministerie van de Franse Gemeenschap sluiten houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenarengeneraal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, inzonderheid op artikel 69, aangevuld bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 december 1998, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 december 2001, 21 januari 2004 en 14 mei 2009;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 mei 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/05/2008 pub. 10/07/2008 numac 2008029334 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de Raad van beroep van het vrij confessioneel onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/05/2008 pub. 10/07/2008 numac 2008029335 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de Raad van beroep van het confessioneel vrij secundair onderwijs sluiten houdende aanstelling van de leden van de Raad van beroep van het vrij confessioneel onderwijs voor sociale promotie, gewijzigd bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 februari 2010;

Overwegende dat de ontslagnemende leden vervangen moeten worden, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1, tweede streepje van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 mei 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/05/2008 pub. 10/07/2008 numac 2008029334 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de Raad van beroep van het vrij confessioneel onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/05/2008 pub. 10/07/2008 numac 2008029335 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de Raad van beroep van het confessioneel vrij secundair onderwijs sluiten houdende aanstelling van de leden van de Raad van beroep van het vrij confessioneel onderwijs voor sociale promotie, gewijzigd bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 februari 2010, worden de woorden « Mevr. Sylvie KWASCHIN », « De heer Joan LISMONT » en « De heer Bernard DE COMMER » respectievelijk vervangen door de woorden « De heer Joan LISMONT », « De heer Bernard DE COMMER » en « De heer Jean-Paul D'HAEYER ».

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Brussel, 14 februari 2011.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Directeur-generaal, Mevr. L. SALOMONOWICZ

^