Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 december 2021
gepubliceerd op 04 januari 2022

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ter bepaling van het personeelsplan voor het jaar 2021 voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Openbaar Ambt

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2021043654
pub.
04/01/2022
prom.
16/12/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 DECEMBER 2021. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ter bepaling van het personeelsplan voor het jaar 2021 voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Openbaar Ambt


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, artikel 40, § 1 ;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 juli 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/07/2017 pub. 14/07/2017 numac 2017030633 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende oprichting van Brussel Openbaar Ambt sluiten houdende oprichting van Brussel Openbaar Ambt ;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011463 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de gewestelijke overheidsdiensten van Brussel sluiten houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de gewestelijke overheidsdiensten van Brussel ;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijk Regering van 21 maart 2019 ter bepaling van het personeelsplan voor het jaar 2019 voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Openbaar Ambt ;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 juli 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/07/2019 pub. 01/08/2019 numac 2019013668 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden tussen de ministers van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering sluiten tot vaststelling van de bevoegdheden van de Ministers van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ;

Gelet op de omzendbrief van 17 december 2020 betreffende de uitwerking en opvolging van de uitvoering van een personeelsplan op basis van de personeelsenveloppe ;

Gelet op het advies van het Basisoverlegcomité, gegeven op 16 november 2021;

Gelet op het advies van de inspecteur van financiën, gegeven op 30 november 2021 ;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 14 december 2021;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Openbaar Ambt van 14 december 2021;

Op voorstel van de Minister van Openbaar Ambt, Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Het personeelsplan van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Openbaar Ambt wordt vastgesteld als volgt :

Rang

Grade

Stat. et mand.

CTAS

CPE

CBET

TOTAL

Rang

Graad

Ambt. en mand.

CBSO

SBO

CUTB

TOTAAL

A5

Directeur général

1

1

A5

Directeur generaal

1

1

A4+

Directeur général adjoint

1

1

A4+

Adjunct directeur generaal

1

1

A3

Directeur

5

5

A3

Directeur

5

5

A2

Premier attaché - expert

1

1

A2

Eerste attaché-deskundige

1

1

A2

Premier attaché

14

14

A2

Eerste attaché

14

14

A1

Attaché

56

2

58

A1

Attaché

56

2

58

B2

Assistant principal

1

1

B2

Eerste assistent

1

1

B1

Assistant

35

35

B1

Assistent

35

35

C2

Adjoint principal

1

1

C2

Eerste adjunct

1

1

C1

Adjoint

19

3

22

C1

Adjunct

19

3

22

D1

Commis

1

2

2

1

6

D1

Klerk

1

2

2

1

6

Total

135

2

2

6

145

Totaal

135

2

2

6

145


Ambt. en mand : ambtenaren en mandaathouders CBSO : Contractuele personeelsleden bijkomende en specifieke opdrachten SBO : Startbaanovereenskomst CUTB : Contractuele personeelsleden uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften

Art. 2.Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijk Regering van 21 maart 2019 ter bepaling van het personeelsplan voor het jaar 2019 voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Openbaar Ambt wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4.De Minister van Openbaar Ambt is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 16 december 2021.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister-President belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van Gewestelijk Beland, R. VERVOORT De Minister van Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, de Promotie van Meertaligheid en van het Imago van Brussel, S. GATZ

^