Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 13 mei 2020

Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 23 maart 2020, dat uitwerking heeft met ingang van 1 maart 2020, wordt de heer Jacob DE TROYER, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van de Voo

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2020041261
pub.
13/05/2020
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 23 maart 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030443 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 februari 2008 tot vaststelling van de wijze waarop wordt aangegeven dat er camerabewaking plaatsvindt type koninklijk besluit prom. 23/03/2020 pub. 01/04/2020 numac 2020040926 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van 10 maart 2020 van de Nationale Bank van België tot vastlegging van het contracyclische tier 1-kernkapitaalbufferpercentage type koninklijk besluit prom. 23/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020201652 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de V.Z.W. « SIGeDIS » voor het eerste kwartaal van het jaar 2020 sluiten, dat uitwerking heeft met ingang van 1 maart 2020, wordt de heer Jacob DE TROYER, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché.

Bij beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité van 29 april 2020, die uitwerking heeft met ingang van 1 maart 2020, wordt de heer Jacob DE TROYER, attaché, aangewezen in een betrekking bij de Stafdienst Personeel en Organisatie. De administratieve standplaats van betrokkene is Brussel-centrale diensten.

^