Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 07 mei 2018

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 23 april 2018, dat in werking Bij hetzelfde besluit, worden benoemd tot leden bij genoemde Commissie, als vertegenwoordigers (...)

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2018030916
pub.
07/05/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 23 april 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/04/2018 pub. 03/05/2018 numac 2018011884 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot benoeming van één regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap Paleis voor Congressen type koninklijk besluit prom. 23/04/2018 pub. 30/04/2018 numac 2018011727 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de uitgifte in 2018 van herdenkingsmuntstukken type koninklijk besluit prom. 23/04/2018 pub. 17/05/2018 numac 2018030933 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van artikelen 101 en 103/2 en tot vervanging van de bijlage 29 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen sluiten, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt eervol ontslag uit hun functies van leden van de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, verleend aan Mevr. DEVRIESE Els, werkend lid en aan de heer VERVAET Wim, plaatsvervangend lid.

Bij hetzelfde besluit, worden benoemd tot leden bij genoemde Commissie, als vertegenwoordigers van een representatieve beroepsorganisatie van de geneesmiddelenindustrie: - de heer VERVAET Wim, in de hoedanigheid van werkend lid, ter vervanging van Mevr. DEVRIESE Els, wier mandaat hij zal voleindigen; - de heer DANEELS Antoon, in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid, ter vervanging van de heer VERVAET Wim, wiens mandaat hij zal voleindigen.

^