Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 10 januari 2018

Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 22 oktober 2017, dat uitwerking heeft met ingang van 1 november 2017, worden de hiernavolgende ambtenaren benoemd in de klasse A4 - adviseur-generaal. Bij beslissing van de Voorzitter van he Naam/Nom Standplaats/Résidence ADRIA(...)

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2017031956
pub.
10/01/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 22 oktober 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/10/2017 pub. 30/10/2017 numac 2017205650 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Koninklijk besluit betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen van de klasse 7 type koninklijk besluit prom. 22/10/2017 pub. 10/11/2017 numac 2017013098 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 maart 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 132770 van 4 februari 2016 tot vaststelling van de werkgeversbijdrage in de vervoerskosten van de werknemers en de restauratie van de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 121730 van 14 maart 2014 (1) sluiten, dat uitwerking heeft met ingang van 1 november 2017, worden de hiernavolgende ambtenaren benoemd in de klasse A4 - adviseur-generaal.

Bij beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité van 4 december 2017, die uitwerking heeft met ingang van 1 november 2016, worden deze ambtenaren aangewezen in een betrekking bij de Algemene Administratie van de Fiscaliteit. De administratieve standplaats van betrokkenen staat vermeld in kolom 2.

Naam/Nom

Standplaats/Résidence

ADRIAENSE JOZEF F M A

Hasselt

AERTS JEF

Antwerpen/Anvers

BEELEN WIM J B

Leuven/Louvain

BOEYKENS LUTGART

Antwerpen/Anvers

BOUCHAT SERGE Y

Namen/Namur

BRIERS ANJA J

Mechelen/Malines

BRUCKEN BRIGITTE J M L

Namen/Namur

CLOTUCHE GENEVIEVE Y E

Luik/Liège

COTTYN RITA I

Kortrijk/Courtrai

DE LANDTSHEER SABINE A R

Gent/Gand

DE MEULDER STEFAAN G E

Antwerpen/Anvers

DE SCHUTTER SOFIE M J

Aalst/Alost

EESTERMANS TOM J J

Mechelen/Malines

GAILLIAERT FRANK J R

Brugge/Bruges

HARCHY MARYSE V

Charleroi

HERMANS DIRK J M L

Brugge/Bruges

HINDRYCKX FILIP W G

Brugge/Bruges

JACOBS ANNE

Charleroi

JACOBS JEROEN

Gent/Gand

LABART FREDERIC G

Charleroi

LAMMERETZ MARC M G

Namen/Namur

LEUKEMANS DIRK

Brussel/Bruxelles

MENSCHAERT NELE M

Gent/Gand

MEYERS AUBRY E F M

Luik/Liège

NEYRAND THIERRY F G

Bergen/Mons

NOELS REINER E F

Mechelen/Malines

PECHEUR ANNE J R

Bergen/Mons

PILLOY CHRISTEL M A

Bergen/Mons

PROOST BART

Mechelen/Malines

RYCKAERT MARIO F M

Dendermonde

RYNWALT KRISTOFF S

Gent

STAS SANDRINA P P

Hasselt

SUETENS ANNE-SOPHIE G S

Bergen/Mons

VAN RYSSELBERGHE LIESBETH M

Antwerpen/Anvers

VAN SANT TIM R J

Mechelen/Malines

VANGILBERGEN VICKY

Leuven/Louvain

VIEREN MARTINE K

Brugge/Bruges

WAUTHIER PHILIPPE X Y

Charleroi

^