Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 06 juni 2014

Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 19 april 2014 wordt Mevr. Elise LIZIN met ingang van 1 maart 2014 tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1, met als titel attaché en ranginneming op 1 maart 2013.

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2014202814
pub.
06/06/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 01/10/2014 numac 2014000407 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de hulpverleningszones type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 01/10/2014 numac 2014000409 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 02/06/2014 numac 2014003202 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende wijzigingen aan sommige bepalingen van de bijzondere loopbaan en van de bezoldigingsregeling van sommige ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 15/05/2014 numac 2014000287 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit met betrekking tot de leden van de diensten voor beleidsondersteuning bij de federale politie type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 09/05/2014 numac 2014002030 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de managementfuncties in de openbare instellingen van sociale zekerheid type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 12/12/2014 numac 2014000420 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de hulpverleningszones type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014011315 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende het huishoudelijk reglement van de Raad van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie sluiten wordt Mevr. Elise LIZIN met ingang van 1 maart 2014 tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1, met als titel attaché en ranginneming op 1 maart 2013.

^