Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 15 oktober 2013

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie tegemoetkoming implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit va Bij hetzelfde besluit, worden benoemd bij voornoemde commissie, als vertegenwoordigers van een verz(...)

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2013022524
pub.
15/10/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie tegemoetkoming implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 2 oktober 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/10/2013 pub. 18/11/2013 numac 2013014664 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van één bestuurder en benoeming van de gedelegeerd bestuurder van Belgocontol type koninklijk besluit prom. 02/10/2013 pub. 04/03/2015 numac 2015003078 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende aanstelling van een Regeringscommissaris van Begroting bij de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden type koninklijk besluit prom. 02/10/2013 pub. 06/05/2015 numac 2015003173 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende aanstelling van een Regeringscommissaris van Begroting bij de Kruispuntbank van de sociale zekerheid type koninklijk besluit prom. 02/10/2013 pub. 04/05/2015 numac 2015003172 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende aanstelling van een Regeringscommissaris van Begroting bij het eHealth platform sluiten, dat uitwerking heeft met ingang van 11 september 2013, wordt eervol ontslag uit hun functies van leden van de Commissie tegemoetkoming implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, verleend aan de heer BOBENRIETH, Edwin, werkend lid en aan mevr. MONTEN, Christel, plaatsvervangend lid.

Bij hetzelfde besluit, worden benoemd bij voornoemde commissie, als vertegenwoordigers van een verzekeringsinstelling, Mevr. UMBACH, Ingrid, in de hoedanigheid van werkend lid en de heer VAN TIELEN, Rudy, in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid, ter vervanging van respectievelijk de heer BOBENRIETH, Edwin en Mevr. MONTEN, Christel, wier mandaat zij zullen voleindigen.

^