Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 04 januari 2013

Beheerscomité van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Ontslagneming. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 5 december 2012 wordt, op zijn verzoek, aan de heer Bart BUYSSE, lid, als vertegenwoordiger van de werkgevers, van het beheerscomit Bij hetzelfde besluit wordt Mevr. Marie-Noëlle VANDERHOVEN tot lid benoemd van het Beheerscomité va(...)

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2012207535
pub.
04/01/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


Beheerscomité van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Ontslagneming. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 5 december 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/12/2012 pub. 28/02/2013 numac 2012206290 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 september 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de wijziging van de statuten van het fonds voor bestaanszekerheid "Sociaal Fonds voor de afhandeling op luchthavens" genaamd type koninklijk besluit prom. 05/12/2012 pub. 20/02/2013 numac 2012205763 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende de statuten van het fonds voor bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 05/12/2012 pub. 28/02/2013 numac 2012206029 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, houdende oprichting van het "Sociaal Fonds voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid" en vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 05/12/2012 pub. 12/03/2013 numac 2012012116 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 september 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de bijdrage van de werkgevers in de verplaatsingskosten van de arbeiders type koninklijk besluit prom. 05/12/2012 pub. 14/03/2013 numac 2012012071 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2011, gesloten in het Nationaal Paritair Comité voor de sport, betreffende de arbeidsvoorwaarden van de betaalde volleybalspelers type koninklijk besluit prom. 05/12/2012 pub. 28/02/2013 numac 2012205762 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de tussenkomst in de kosten voor het behalen van het rijbewijs C en/of CE en/of de basiskwalificatie voor beroepschauffeur C en de op deze opleiding volgende wettelijke examens van de werknemers die in dienst zijn of treden van ondernemingen behorend tot de subsector voor het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en de subsector voor goederenbehandeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 05/12/2012 pub. 01/02/2013 numac 2012206345 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen en het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 maart 1990 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en vaststelling van zijn statuten sluiten wordt, op zijn verzoek, aan de heer Bart BUYSSE, lid, als vertegenwoordiger van de werkgevers, van het beheerscomité van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, eervol ontslag verleend.

Bij hetzelfde besluit wordt Mevr. Marie-Noëlle VANDERHOVEN tot lid benoemd van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, als vertegenwoordiger van de werkgevers, ter vervanging van de heer Bart BUYSSE, ontslagnemer, wiens mandaat zij zal voleindigen.

Het voormelde besluit heeft uitwerking met ingang van 1 november 2012.

^